Wykaz publikacji wybranego autora

Adrian Gumuła, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901307Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem13148
2014413
201311
201233
201011
200911
200811
200611
200511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem13841
2014431
201311
2012321
201011
200911
200811
200611
200511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem13112
201444
201311
2012312
201011
200911
200811
200611
200511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem13310
2014413
201311
2012321
201011
200911
200811
200611
200511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem13103
201444
201311
2012321
201011
200911
200811
200611
200511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem13112
201444
201311
2012321
201011
200911
200811
200611
2005111
 • Algorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu walcowania stali ze strefą półciekłąParallel computing algorithm for modelling of mushy steel rolling / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Adrian GUMUŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 181–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza ilościowa pustek w próbkach stalowych z zastosowaniem technik przetwarzania obrazuQuantitative analysis of voids in steel samples using image processing techniques / Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 4, s. 186–191. — Bibliogr. s. 191

 • słowa kluczowe: strefa półciekła, cyfrowa analiza obrazu, pustki, metalografia ilościowa, stereologia, defekty

  keywords: stereology, digital image analysis, voids, semi-solid zone, quantitative metallography, defects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Automatic approach to microstructural image recognition and analysis / Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 1331–1334. — Bibliogr. s. 1334, Abstr.. — M. Głowacki – dod. afiliacja: UJK, Kielce

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Automatyczne rozpoznawanie i klasyfikacja struktur materiałowych we wspomaganiu badań nad stanem półciekłym stali[Automatic recognition and classification of material structures in supporting of semi-solid steel research] / Mirosław GŁOWACKI, Adrian GUMUŁA, Marcin HOJNY // W: Polska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-47-6. — S. 685–699. — Bibliogr. s. 698–699, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cyfrowa analiza obrazu pustek powstałych podczas odkształcania próbek stalowych z półciekłym rdzeniemDigital image analysis of voids formed during the deformation of steel samples with semi-solid core / Adrian GUMUŁA, Mirosław GŁOWACKI // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–4]. — Bibliogr. s. [3]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Digital image analysis of voids formed during the deformation of steel samples with semi-solid coreCyfrowa analiza obrazu defektu w postaci pustek powstałych podczas odkształcania próbek stalowych z półciekłym rdzeniem / Adrian GUMUŁA, Mirosław GŁOWACKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 110 z. 5. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2013 1-M: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa / pod red. Renaty Dwornickiej [et al.], s. 137–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: strefa półciekła, cyfrowa analiza obrazu, pustki, defekty

  keywords: digital image analysis, voids, semi zone, defects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Graficzna prezentacja rozkładu parametrów procesów przeróbki plastycznejGraphical presentation of mechanical working processes parameters' distribution / Adrian GUMUŁA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2005 nr 6, s. 23–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Summ.. — Laureaci VI edycji konkursu „Diamenty AGH” : na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2003/2004 : artykuły przygotowane na podstawie wyróżnionych prac dyplomowych / pod red. Leszka Kurcza. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metody sztucznej inteligencji, teoria rozpoznawania obrazów i obliczenia równoległe w inżynieriiArtificial intelligence methods, image recognition theory and parallel computation in engineering / Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 4, s. 297–302. — Bibliogr. s. 302. — Na okł. dod.: 90 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Dzień Hutnika 2009

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, systemy ekspertowe, rozpoznawanie obrazu, cyfrowe przetwarzania obrazu, deskryptory tekstury, walcowanie w stanie półciekłym, obliczenia równoległe

  keywords: expert systems, artificial neural network, digital image processing, rolling of mushy steel, pattern and image recognition, texture descriptor, parallel computing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metody szybkiej wizualizacji wyników symulacji komputerowychMethod of fast visualization of computer simulation results / A. GUMUŁA, M. GŁOWACKI // W: KomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 69–75. — Bibliogr. s. 75, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Spatial thermal-mechanical model with variable density in application to semi-solid rolling of slabs / Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI, Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 771–774. — Bibliogr. s. 774, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • System internetowy dla obliczeń równoległych w modelowaniu strefy półciekłej staliWeb system dedicated to parallel computation for modeling of mushy steel deformation / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, Adrian GUMUŁA, Dawid WOŹNIAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 R. 81 nr 2, s. 115–121. — Bibliogr. s. 121

 • słowa kluczowe: analiza odwrotna, modelowanie MES, krzepnięcie, stan półciekły, obliczenia równoległe

  keywords: inverse analysis, solidification, semi-solid state, FEM modelling, parallel computation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Web system dedicated to parallel computation for modeling of mushy steel deformationSystem internetowy poświęcony obliczeniom równoległym w modelowaniu strefy półciekłej stali / T. DĘBIŃSKI, M. GŁOWACKI, M. HOJNY, A. GUMUŁA, D. WOŹNIAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 865–870. — Bibliogr. s. 870

 • keywords: inverse analysis, solidification, semi-solid state, FEM modelling, parallel computation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0146

13
 • Zastosowanie zaawansowanych metod rozwiązywania układu równań dla przestrzennego modelu wymiany ciepła w procesie walcowaniaParallel computing algorithm for three-dimensional thermal model of rolling process / Tomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Adrian GUMUŁA, Mirosław GŁOWACKI, Jarosław DURAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2008 R. 75 nr 4, s. 193–200. — Bibliogr. s. 200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: