Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Katarzyna Grzegorzewska, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / pedagogika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / psychologia (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7087-983X

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901224

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 96 publikacji Autora


1
 • Bariery komunikacyjneBarriers of communications / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Bariery człowieczeństwa : wybrane aspekty teoretyczno-metodologiczne / pod red. Moniki Kardaczyńskiej, Joanny Sośnickiej. — Kielce : [s. n.], 2008. — ISBN: 978-83-60880-40-1. — S. 95–100. — Streszcz., Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Freud, psychologizm i surrealizmFreud psychologism and surrealism / Maria Katarzyna Grzegorzewska // W: Proces twórczy : teoretyczne aspekty eksperymentu estetycznego : wystawa prac i konferencja CSW „SOLVAY” : Kraków, kwiecień 2003 / red. Ernest Jarmoliński, Katarzyna Grzegorzewska ; Dom Kultury „Podgórze”. — Kraków : Dom Kultury „Podgórze”, Centrum Sztuki Współczesnej „SOLVAY”, cop. 2003. — ISBN10: 83-89140-06-03. — S. 104–113. — Bibliogr. s. 109. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorki: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Klasyczne rozumienie dobra w kontekście wychowaniaThe classical understanding of good as opposed in the context of upbringing / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Wychowanie chrześcijańskie : między tradycją a współczesnością / red. Alina Rynio. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. — ISBN: 978-83-7363-598-2. — S. 346–352. — Bibliogr. s. 351–352. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kobieta w społeczeństwie, kulturze i polityce – sytuacja kobiet we współczesnej Polsce[Woman in society, culture and politics: situation in contemporary Poland] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Transformacja systemowa w Polsce – wybrane aspekty / pod red. Krzysztofa Łabędzia. — Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. — ISBN: 978-83-7638-255-5. — S. 183–202. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Miłość w perspektywie psychologicznej, filozoficznej i kulturowej[Love in the psychological, philosophical and cultural perspective] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Troska o Innego : szkice humanistyczne / pod red. Joanny Sośnickiej, Justyny Dobrołowicz ; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. — Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe ; Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2011. — ISBN: 978-83-60777-41-1. — S. 99–110. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • O manipulacji w polityce[Manipulation in politics] / Maria K. GRZEGORZEWSKA // W: Media, władza, prawo / pod red. Marii Magoskiej. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. — ISBN10: 83-233-2009-8. — S. 165–176. — Bibliogr. s. 175–176. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Pomiędzy tworzeniem i odtwarzaniem, postrzeganiem a odczuwaniem[Between creation and reconstruction, perception and sensation] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Proces twórczy : idea – kompozycja – obiekt / red. Ernest Jarmoliński, Katarzyna Grzegorzewska ; Dom Kultury „Podgórze”, Centrum Sztuki Współczensje „Solvay”. — Kraków : [s. n.], 2005. — S. 18–20. — K. Grzegorzewska – afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Poziom koherencji a poczucie zdrowia psychosomatycznegoLevel of coherence and the sense of psychosomatic health / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość: między teorią a praktyką : 17 europejskie sympozjum somatoterapii i edukacji psychosomatycznej : Kraków 25–27 października 2007 = Health promotion – myth or reality: between theory and practice : 17\textsuperscript{th} European symposium of Somatotherapy and psychosomatic education : Cracow 25–27 October 2007 / Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Zakład Psychologii Zdrowia. Katedra Psychologii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, Instytut Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. — [Kraków : Wydawnictwo JAK], [2007]. — S. 39 [tekst pol.] ; 130–131 [tekst ang.]. — Test pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Proces twórczy : teoretyczne aspekty eksperymentu estetycznego : wystawa prac i konferencja CSW „SOLVAY” : Kraków, kwiecień 2003[Creative process : theoretical aspects of the aesthetic experiment : exhibition works and conference of the CSW „SOLVAY”] / red. Ernest Jarmoliński, Katarzyna Grzegorzewska ; Dom Kultury Podgórze. — Kraków : Dom Kultury Podgórze, Centrum Sztuki Współczesnej „SOLVAY”, cop. 2003. — 155 s.. — ISBN10: 83-89140-06-03. — K. Grzegorzewska – afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Proces twórczy : idea – kompozycja – obiekt[Creative process : idea – composition – object] / red. Ernest Jarmoliński, Katarzyna Grzegorzewska ; Dom Kultury Podgórze, Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”. — Kraków : [s. n.], 2005. — 56 s.. — K. Grzegorzewska – afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Psychologiczno-socjologiczne determinanty przywództwa politycznegoThe psychological and sociological determinants of political leadership / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach ; ISSN 1734-0284. — 2006 vol. 3, s. 73–83. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Słowo wstępne[Preface] / Maria Katarzyna Grzegorzewska, Ernest Jarmoliński // W: Proces twórczy : teoretyczne aspekty eksperymentu estetycznego : wystawa prac i konferencja CSW „SOLVAY” : Kraków, kwiecień 2003 / red. Ernest Jarmoliński, Katarzyna Grzegorzewska ; Dom Kultury „Podgórze”. — Kraków : Dom Kultury „Podgórze”, Centrum Sztuki Współczesnej „SOLVAY”, cop. 2003. — ISBN10: 83-89140-06-03. — S. 3–4. — M. K. Grzegorzewska – afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Specyfika poziomu stresu w pracy nauczyciela[The specificity of the stress level at teacher's work] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Hejnał Oświatowy ; ISSN 1233-7609. — 2007 nr 4, s. 5–7. — Bibliogr. s. 7. — M. Grzegorzewska – afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Stres i jego następstwa w zawodzie nauczycielaStress and its effects on the profession of a teacher / Maria Katarzyna Grzegorzewska // W: Edukacja w cywilizacji XXI wieku / pod red. Anny Buchner-Jeziorskiej i Marii Sroczyńskiej ; Katedra Socjologii Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach. — Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności, 2005. — ISBN10: 83-919181-5-7. — S. [277]–286. — Bibliogr. w formie przypisów, Streszcz., Summ.. — Afiliacje autorki: Uniwersytet Jagielloński ; Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Teaching content of technology in Polish primary school / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Henryk Noga, Piotr Paweł Migo, Zbigniew Małodobry // W: Society. Integration. Education [Dokument elektroniczny] : international scientific conference : May 25th-26th, 2018, Rezekne, Latvia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rezekne : s. n.], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://conferences.ru.lv/index.php/SIE/SIE2018/paper/view/1880 [2018-03-23]. — Bibliogr.. — M. K. Grzegorzewska - brak afiliacji

 • keywords: education, programme curriculum, educational reform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wprowadzenie[Introduction] / Maria Katarzyna Grzegorzewska // W: Proces twórczy : idea – kompozycja – obiekt / red. Ernest Jarmoliński, Katarzyna Grzegorzewska ; Dom Kultury „Podgórze”, Centrum Sztuki Współczensje „Solvay”. — Kraków : [s. n.], 2005. — S. 3. — Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: