Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Katarzyna Grzegorzewska, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / pedagogika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / psychologia (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7087-983X

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901224

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 80, z ogólnej liczby 96 publikacji Autora


1
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAn investigation of coping strategies associated with teachers stress in Polish reality
  AutorzyM. K. GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoPsychology & Health. — 2012 vol. 27 supp. 1, s. 220
2
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułAspekty pracy nauczycieli szkół specjalnych : raport z badań
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoJesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi / red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna Grzegorzewska. — Kraków : Fundacja Instytut Wydawniczy "Maximum" ; Sandomierz : "Koncept", 2016. — S. 61–69
3
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAspekty pracy nauczycieli szkół specjalnych : raport z badań
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoJesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi / red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna Grzgorzewska. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków ; Sandomierz : Fundacja Instytut Wydawniczy „MAXIMUM” ; „KONCEPT”, 2017. — S. 61–69
4
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAuthority of teacher of technical and computer science based on students opinion
  AutorzyHenryk Noga, Tomasz Nesterak, Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoSabiedrība, Integrācija, Izglītība. — 2017 vol. 1, s. 329–338
5
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułBezpieczeństwo i zdrowie w pracy a stres oraz syndrom wypalenia zawodowego
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Mariusz KAPUSTA
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy - edukacja i dobre praktyki : monografia / red. nauk. Zbigniew Burtan, Mariusz Kapusta ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2019. — S. 43-52
6
 • [referat, 2015]
 • TytułBurnout and occupational stress among Polish teacher's explained by the Hobfoll's resources theory
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Alicja Glebocka
  ŹródłoStress and anxiety [Dokument elektroniczny] : resilience, coping & thriving : 36textsuperscript{th} annual conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR) : June 30 – July 2, 2015, Tel Aviv, Israel. — [Israel : s. n.], [2015]. — S. 116
7
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułCele i zadania edukacji jutra – dyskurs interdyscyplinarny
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoEdukacja jutra : oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności, T. 1 / red. nauk. Aleksandra Kamińska-Małek, Piotr Oleśniewicz ; Akademia Sztuki Wojennej. — Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. — S. 28–41
8
9
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułCrowdfunding jako zjawisko aktywizujące społeczności małych i średnich miast na przykładzie Białej Podlaskiej
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Gabriela Kuc-Stefaniuk
  ŹródłoCrowdfunding w Polsce / pod red. Anny Pluszyńskiej i Anny Szopy. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018. — S. 259–270
10
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułCzłowiek w cyberprzestrzeni: obawy, zagrożenia, nadzieje
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoWspółczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości - wielość szans i dylematów / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. — Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. — S. 97–106
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułCzłowiek w świecie kłamstwa
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoStudia Sieradzana. — 2014 nr 6, s. 17–36
12
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułCzy nauczyciel ma prawo do stresu? : rzeczywistość a kulturowe wyobrażenia o zawodzie
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoObraz choroby w dyskursie kulturowym / pod red. Anny MAŁECKIEJ, Jacka DĘBICKIEGO. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 127–134
13
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułCzy nowoczesność w edukacji humanistycznej zawsze jest synonimem skuteczności? : badania opinii studentów na temat efektywności nowoczesnych metod nauczania
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoEdukacja humanistyczna w kontekście technicyzacji w XXI wieku : w poszukiwaniu pedagogicznej równowagi / red. nauk. Tadeusz Graca, Dorota Łażewska. — Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2017. — S. 39–54
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułDodatkowy stres decyzyjny nauczyciela: dyscyplinować czy uczyć zasad małego człowieka-ucznia?
  AutorzyKatarzyna Maria GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoEdukacja Wczesnoszkolna. — 2018/2019 R. 2 nr 2, s. 75–77
15
 • [referat, 2017]
 • TytułEducation in Poland and Vietnam - organization and system's determinants
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 112
16
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułEdukacyjno-terapeutyczna propozycja pracy z dziećmi specjalnej troski
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoJesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi / red. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna Grzgorzewska. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków ; Sandomierz : Fundacja Instytut Wydawniczy „MAXIMUM” ; „KONCEPT”, 2017. — S. 148–155
17
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułEfektywność działań online instytucji kultury w uzupełnieniu procesu edukacyjnego w czasie pandemii
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoWyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 / red. nauk. Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik. — Kraków : Wydawnictwo «scriptum» Tomasz Sekunda, 2020. — S. 191–204
18
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułEmocjonalna reakcja na stres : próba holistycznego ujęcia problemu
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoEmocjonalne aspekty kultury / pod red. Marii Bielawki, Łukasza Trzcińskiego i Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 149–161
19
20
 • [referat, 2018]
 • TytułHobfoll's resources, social support, and stress in teaching profession
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Urszula Woźniak
  Źródło39th Star conference Stress anxiety and resilience : 10–13 July 2018, Lublin, Poland : abstract book / eds. Aneta Przepiórka, Agata Błachno. — Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2018. — S. 205
21
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułIndywidualne i organizacyjne czynniki a poziom stresu w zawodzie nauczyciela
  AutorzyMaria Katarzyna GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoZdrowie – stres – choroba w wymiarze psychologicznym / pod red. nauk. Heleny Wrony-Polańskiej. — Kraków : IMPULS, 2008. — S. 183–195
22
 • [referat, 2006]
 • TytułIndywidualne i organizacyjne czynniki a poziom stresu w zawodzie nauczyciela
  AutorzyKatarzyna GRZEGORZEWSKA
  ŹródłoAksjologiczne i psychologiczne aspekty doświadczenia indywidualnego : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków 18–20 października 2006 / Katedra Psychologii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. — [Kraków] : Wydawnictwo JAK Andrzej Choczewski, [2006]. — S. 38, 142
23
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułInstytucje kultury w czasach kryzysu
  AutorzyEwa AUGUSTYNIAK, Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Wacław BRANICKI
  ŹródłoPartnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. — S. 644–655
24
 • [książka, 2017]
 • TytułJesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi
  Autorzyred. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA
  DetailsWyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków ; Sandomierz : Fundacja Instytut Wydawniczy „MAXIMUM” ; „KONCEPT”, 2017. — 156 s.
25
 • [książka, 2016]
 • TytułJesteśmy rodziną : aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi
  Autorzyred. Dariusz Piotr Klimczak, Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA
  DetailsKraków : Fundacja Instytut Wydawniczy "Maximum" ; Sandomierz : "Koncept", 2016. — 150 s.