Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Gruszecka-Kosowska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4988-173X orcid iD

ResearcherID: A-9405-2017

Scopus: 57188988893

PBN: 5e709207878c28a04738ed26

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem77312053
202422
20231019
2022927
2021413
2020817
2019514
2018716
2017844
2016523
20154112
2014211
201311
2012211
201111
201011
200911
2007321
2006321
200511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem771067
202422
20231010
2022918
202144
202088
201955
201877
2017817
201655
2015413
201422
201311
2012211
201111
201011
200911
200733
200633
200511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem772552
2024211
20231010
202299
2021413
202088
201955
2018725
2017844
2016532
201544
201422
201311
2012211
201111
201011
200911
2007312
2006321
200511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem774235
202422
20231082
2022972
2021422
2020862
2019541
2018761
2017844
2016523
201544
201422
201311
2012211
201111
201011
200911
200733
2006312
200511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem775324
202422
20231091
2022963
2021431
2020862
2019541
2018761
2017844
2016532
2015431
2014211
201311
2012211
201111
201011
200911
2007312
200633
200511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem775720
202422
20231091
2022972
202144
2020871
2019541
2018761
2017844
2016532
2015431
2014211
201311
2012211
201111
201011
200911
200733
2006312
2005111
2
 • Air pollution control and flue gas desulfurization residues from Polish copper smelting facility as adsorbents of Pb(II) and Cu(II) from aqueous solutions / Bartosz MIKODA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka KLIMEK, Anna TOMCZYK // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2018 vol. 25 iss. 31, s. 31520–31534. — Bibliogr. s. 31532–31534, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-10. — TUEF2016 : The 3rd International Environmental Forum : 12–14 July 2016, Tanta, Egypt. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11356-018-3133-5.pdf

  orcid iD
 • keywords: heavy metals, adsorption isotherms, sorption experiments, copper waste, low cost adsorbents, wastewaters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11356-018-3133-5

3
 • An analysis of the chemistry, mineralogy and texture of waste dolomite powder used to identify its potential application in industry / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Magdalena Wdowin, Tomasz Kosowski, Agnieszka KLIMEK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 4, s. 343–352. — Bibliogr. s. 350–352, Abstr.. — tekst: http://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/1796/1431

 • keywords: heavy metals, environmental protection, mineralogical-chemical research, waste utilization, dolomite powder

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2015.41.4.343

4
 • Assessment of inhalational exposure of residents of Wroclaw, Cracow and Warsaw to benzo(a)pyrene / Łukasz Pachurka, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Dominik Kobus, Izabela Sówka // W: 2\textsuperscript{nd} symposium "Air quality and health" [Dokument elektroniczny] : Wrocław 12–14.06.2017 : book of abstracts / eds. Anetta Drzeniecka-Osiadacz [et al.]. — Wrocław : University of Wrocław. Institute of Geography and Regional Development, 2017. — e-ISBN: 978-83-62673-57-5. — S. 76–77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/9hZg9a [2017-06-22]. — Bibliogr. s. 76–77

 • keywords: air pollution, health risk assessment, benzo(a)pyrene

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Assessment of inhalational exposure of residents of Wroclaw, Krakow and Warszawa to benzo[a]pyreneOcena narażenia inhalacyjnego mieszkańców Wrocławia, Krakowa oraz Warszawy na benzo(a)piren / Łukasz Pachurka, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Dominik Kobus, Izabela Sówka // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. A ; ISSN 1898-6188. — 2018 vol. 25 no. 1, s. 39–49. — Bibliogr. s. 47–48, Abstr.. — tekst: https://ecesociety.com/ecological-chemistry-and-engineering-a-ece-a/

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia powietrza, ocena ryzyka zdrowotnego, benzo(a)piren

  keywords: air pollution, health risk assessment, benzo(a)pyrene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2428/ecea.2018.25(1)4

6
 • Assessment of the Kraków inhabitants’ health risk caused by the exposure to inhalation of outdoor air contaminants / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA // Stochastic Environmental Research and Risk Assessment ; ISSN 1436-3240. — 2018 vol. 32 iss. 2, s. 485–499. — Bibliogr. s. 497–499, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-09. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00477-016-1366-8.pdf

  orcid iD
 • keywords: risk assessment, Kraków, air pollution, human health, air monitoring, inhalation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00477-016-1366-8

7
 • Badane metale ciężkie w wodach i osadach rzecznych oraz glebach w otoczeniu składowisk odpadów górniczych i hutniczych w Bukownie (Polska) i Mansfeld (Niemcy)[Investigated heavy metals in water, sediments and soils in the vicinity of mining and metallurgical waste sites in Bukowno (Poland) and Mansfeld (Germany)] / Agnieszka GRUSZECKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 109, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 041) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 98–[110]. — ISBN: 978-83-7464-373-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Blood‑lead level in humans and drug addiction: a comprehensive study in Iran / Amir Ghaderi, Amir Hossein Khoshakhlagh, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Fatemeh Alemi, Pooya Hazegh, Zahra Aghaei, Nader Molavi, Mojtaba Mahdavi, Neda Vahed, Somayeh Ghadami Dehkohneh, Fatemeh Ostadmohammady, Darpan Das // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2023 vol. 30 iss. 52, s. 112071–112085. — Bibliogr. s. 112083–112084, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-10-12. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11356-023-30179-3.pdf

  orcid iD
 • keywords: atomic absorption spectrometry, human health, drug addiction, blood-lead level

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11356-023-30179-3

9
 • Characteristics and distribution of analyzed metals in soil profiles in the vicinity of a postflotation waste site in the Bukowno region, Poland / Agnieszka M. GRUSZECKA, Magdalena Wdowin // Environmental Monitoring and Assessment ; ISSN 0167-6369. — 2013 vol. 185 iss. 10, s. 8157–8168. — Bibliogr. s. 8167–8168, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10661-013-3164-9.pdf

 • keywords: heavy metals, soil contamination, soil profiles, flotation wastes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10661-013-3164-9

10
 • Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna i teksturalna odpadów poflotacyjnych z przemysłu Zn-Pb pod kątem dalszych rozważań wykorzystania ich jako sorbentówMineralogical-chemical and texstural characteristics of Zn-Pb industry flotation wastes with further potential for application as sorbents / Magdalena Wdowin, Agnieszka GRUSZECKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2012 t. 28 z. 3, s. 55–69. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96935-29978?filename=Mineralogical_chemical.pdf

 • słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, rudy Zn-Pb, badania mineralogiczno-chemiczne, analizy teksturalne

  keywords: flotation wastes, Zn-Pb ores, mineralogical-chemical research, textural analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10269-012-0021-3

11
 • Chemistry and microbiology of urban roof runoff in Kraków, Poland with ecological and health risk implications / Magdalena STRZEBOŃSKA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Anna KOSTKA // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2020 vol. 10 iss. 23 art. no. 8554, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-29. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/23/8554/pdf

  orcid iD
 • keywords: heavy metals, health risk assessment, rainwater, microbial risk assessment, contamination degree, toxicity potential, acid digestion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app10238554

12
 • Chromium as an indicator of the Rożnowskie lake pollution / M. KUŹNIAKOWSKA, A. GRUSZECKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod. Geovestník, s. 12. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Commercial utilization of mineral waste: review of analysis methods determinig its compliance with enviromental laws / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Bartosz MIKODA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 3, s. 263–274. — Biblilgr. s. 272–274, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2015.41.3/geol.2015.41.3.263.pdf

 • keywords: mineralogical-chemical research, waste utilization, mineral waste, economic use of waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2015.41.3.263

14
 • Competitive sorption of Cd(II), Cr(III), Cu(II) and Pb(II) by copper flotation waste from KGHM Polska Miedź / Bartosz MIKODA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka KLIMEK // W: 9th GeoSymposium of young researchers Silesia 2016 : Kroczyce, 31.08–02.09.2016 / eds. Sylwia Skreczko [et al.]. — [Poland : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-934005-9-1. — S. 48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Concentration and health risk assessment of nitrates in vegetables from conventional and organic farming / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka Baran // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2017 vol. 23 no. 4, s. 727–740. — Bibliogr. s. 738–240, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-17. — tekst: https://goo.gl/sjWTmk

  orcid iD
 • keywords: nitrates, vegetables, health risk assessment, conventional farming, organic farming

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10807039.2016.1277414

16
 • Concentrations and health risk assessment of selected metals in Yerba Mate (\emph{Ilex paraguariensis}, St. Hillaire)Zawartości wybranych metali w Yerba Mate (\emph{Ilex paraguariensis}, St. Hillaire) i ocena ryzyka zdrowotnego / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka Baran, Paweł Piwowar // W: ToxSe 2017 : VIII international scientific conference Toxic Substances in the Environment : Krakow, Poland, 14–15 September 2017 : book of abstracts / ed. by Tomáš Lošák [et al.]. — [Kraków] : Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agricultural, cop. 2017. — ISBN: 978-83-948965-0-8. — S. 56–57. — Bibliogr. s. 57

 • keywords: risk assessment, tea leaves, Yerba Mate, Ilex paraguariensis, infusions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Content and health risk assessment of selected elements in the Yerba mate (\emph{Ilex paraguariensis}, St. hillaire) / Agnieszka Baran, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Anna Kołton, Czesława Jasiewicz, Paweł Piwowar // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2018 vol. 24 iss. 4, s. 1092–1114. — Bibliogr. s. 1112–1114, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-21. — tekst: https://goo.gl/95j37k

  orcid iD
 • keywords: heavy metals, risk assessment, antioxidant activity, macronutrients, Yerba mate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10807039.2017.1406304

19
 • Conventional or organic? : motives and trends in Polish vegetable consumption / Katarzyna Mazur-Włodarczyk, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA // International Journal of Environmental Research and Public Health [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1660-4601. — 2022 vol. 19 iss. 8 art. no. 4667, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-12. — tekst: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/8/4667/pdf

  orcid iD
 • keywords: sustainable consumption, harmonization, vegetable intake, eating habits, consumer trust, food labeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ijerph19084667

20
 • Copper flotation waste from KGHM as potential sorbent for heavy metal removal from aqueous solutions / Bartosz MIKODA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Agnieszka KLIMEK // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2017 vol. 23 iss. 7, s. 1610–1628. — Bibliogr. s. 1625–1628, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-22. — tekst: https://goo.gl/iZFjKh

  orcid iD
 • keywords: utilization, heavy metals, sorption, copper flotation waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10807039.2017.1332476

21
 • Critical air pollutant assessments and health effects attributed to $PM_{2.5}$ during and after COVID-19 lockdowns in Iran: application of $AirQ^{+}$ models / Safiye Ghobakhloo, Amir Hossein Khoshakhlagh, Gholam Reza Mostafaii, Kai-Jen Chuang, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA, Pariya Hosseinnia // Frontiers in Public Health [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2296-2565. — 2023 vol. 11 art. no. 1120694, s. 1-12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11-12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-25. — tekst: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2023.1120694/pdf

  orcid iD
 • keywords: air pollution, COVID-19, air quality index, lockdown, AirQ+ modeling, AQI

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3389/fpubh.2023.1120694

22
 • Deposited particulate matter enrichment in heavy metals and related health risk: a case study of Krakow, Poland / Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA // Proceedings (MDPI) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2504-3900. — 2020 vol. 44 iss. 1 art. no. 1, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-11-1. — IECEHS-2 2019 : 2nd International Electronic Conference on Environmental Health Sciences : 4–29 November 2019. — tekst: https://www.mdpi.com/2504-3900/44/1/1/pdf

  orcid iD
 • keywords: heavy metals, particulate matter, air quality, health risk, contamination factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/IECEHS-2-06373

23
 • Dietary exposure to potentially harmful elements in edible plants in Poland and the health risk dynamics related to their geochemical differentiation / Agata WÓDKOWSKA, Agnieszka GRUSZECKA-KOSOWSKA // Scientific Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2045-2322. — 2023 vol. 13 art. no. 8521, s. 1-17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14-17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-25. — tekst: https://www.nature.com/articles/s41598-023-35647-x.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1038/s41598-023-35647-x

24
 • Distribution of ${Zn}$ and ${Pb}$ in soils in the vicinity of non ferrous industrial waste sites at the examples of Bukowno (Poland) and Mansfeld (Germany) / A. GRUSZECKA, E. HELIOS-RYBICKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2006 vol. 15 no. 5C, s. 164–170. — Bibliogr. s. 169–170, Abstr.. — EURO-ECO 2006 : 11th international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas : perspectives of sound tourism : [Kraków 18th–19th September 2006]. — Olsztyn : HARD, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ecological and health risk caused by heavy metals in the vicinity of the metallurgical waste disposals at the example Bukowno (Poland) and Mansfeld (Germany) : [poster abstracts] / Agnieszka GRUSZECKA, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // W: Risk assessment in European River Basins – state of the art and future challenges : 12–14 November 2007, Leipzig, Germany / Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ. — [Germany] : Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, [2007]. — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: