Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Michalczyk, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1024-5947

ResearcherID: O-9966-2014

Scopus: 55639971500

PBN: 900934

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • [zgłoszenie patentowe, 2010]
 • TytułAmortyzowany uchwyt sprężyny śrubowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MICHALCZYK Jerzy, MICHALCZYK Krzysztof
  DetailsInt.Cl.: F16F 1/12textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387894 A1 ; Opubl. 2010-11-08. — Zgłosz. nr P.387894 z dn. 2009-04-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2010  nr 23, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387894A1.pdf
2
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułAmortyzowany uchwyt sprężyny śrubowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy MICHALCZYK, Krzysztof MICHALCZYK
  DetailsInt.Cl.: F16F 1/12textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217304 B1 ; Udziel. 2013-11-26 ; Opubl. 2014-07-31. — Zgłosz. nr P.387894 z dn. 2009-04-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217304B1.pdf
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza cieplno-wytrzymałościowa połączenia walczaka i rury opadowej w warunkach nieustalonych
  AutorzyJan Taler, Krzysztof MICHALCZYK
  ŹródłoMechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. — 2006 vol. 25 no. 1, s. 41–46
4
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza naprężeń i odkształceń dla sprężyn szczelinowych
  AutorzyKrzysztof MICHALCZYK
  ŹródłoXXIII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Rzeszów–Przemyśl 2007. T. 3, Łożyskowanie ; Łożyskowanie toczne, ślizgowe, uszczelnienia, tarcie i smarowanie ; Problemy dydaktyczne / red. nauk. Tadeusz Markowski ; Politechnika Rzeszowska. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Katedra Konstrukcji Maszyn. — [Rzeszów : Politechnika Rzeszowska], [2007]. — S. 100–108
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza nowej konstrukcji amortyzowanego uchwytu sprężyn śrubowych
  AutorzyKrzysztof MICHALCZYK, Dariusz LEPIARCZYK
  ŹródłoPrzegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2011 R. 70 nr 4, s. 29–32
6
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza właściwości dynamicznych sprężyny śrubowej o zwiększonym tłumieniu
  AutorzySALWIŃSKI Józef, MICHALCZYK Krzysztof
  ŹródłoXXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 22-26 września 2015 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. — [Opole : PO], 2015. — S. [1–8]
7
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza właściwości statycznych sprężyn szczelinowych o zmodyfikowanej geometrii
  AutorzyMariusz WARZECHA, Krzysztof MICHALCZYK
  ŹródłoXXIX Sympozjon PKM : XXIX Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Warszawa – Ciechocinek 23-27 września 2019 : książka abstraktów / red. Lucjan Śnieżek, Krzysztof Grzelak. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2019. — S. 113–114
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza właściwości tłumiących uchwytu z wkładką amortyzującą sprężyn śrubowych
  AutorzyKrzysztof MICHALCZYK
  ŹródłoPrzegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2012 R. 71 nr 5, s. 21–24 + CD
9
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAnaliza wpływu technologii wykonania sprężyn śrubowych wycinanych z tulei cylindrycznych na ich właściwości użytkowe
  AutorzyJózef SALWIŃSKI, Krzysztof MICHALCZYK
  ŹródłoPodstawy konstrukcji maszyn – kierunki badań i rozwoju, T. 1/3 / red. nauk. Michał Wasilczuk ; Politechnika Gdańska. Wydział Mechaniczny. — Gdańsk : WM PG, 2011. — S. 22–30
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza wytrzymałościowa generatora dla tłumika magnetoreologicznego w samozasilającym się układzie redukcji drgań
  AutorzyKrzysztof MICHALCZYK, Bogdan SAPIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO
  ŹródłoActa Mechanica et Automatica. — 2011 vol. 5 no. 3, s. 91–98
11
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza wytrzymałościowa zintegrowanego układu generator elektromagnetyczny – liniowy tłumik MR
  AutorzyKrzysztof MICHALCZYK, Zbigniew SZYDŁO, Bogdan SAPIŃSKI, Marcin WĘGRZYNOWSKI
  Źródło„Modelowanie w mechanice” : 51. sympozjon : 25 lutego – 29 lutego 2012 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2012. — S. 105
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza wytrzymałościowa zintegrowanego układu generator elektromagnetyczny – liniowy tłumik MR
  AutorzyKrzysztof MICHALCZYK, Bogdan SAPIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Marcin WĘGRZYNOWSKI
  ŹródłoModelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej. — 2012 t. 12 nr 43, s. 193–202
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza wytrzymałościowa zintegrowanego układu przetwornik elektromechaniczny-obrotowy tłumik MR
  AutorzyKrzysztof MICHALCZYK, Bogdan SAPIŃSKI, Marcin WĘGRZYNOWSKI
  ŹródłoModelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej. — 2013 t. 15 nr 46, s. 71–76
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnalysis of helical compression spring support influence on its deformation
  AutorzyKrzysztof MICHALCZYK
  ŹródłoArchiwum Budowy Maszyn. — 2009 vol. 56 no. 4, s. 349–362
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnalysis of lateral vibrations of the axially loaded helical spring
  AutorzyKrzysztof MICHALCZYK
  ŹródłoJournal of Theoretical and Applied Mechanics. — 2015 vol. 53 no. 3, s. 745–755
16
17
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • Tytuł[Analysis of the influence of parameters of elastomeric layer in shock-absorbing holder of helical spring on its dynamic and static properties]
  AutorzyKrzysztof MICHALCZYK, Wojciech SIKORA
  ŹródłoEngineering dynamics and life sciences : DSTA 2017 : [conference "Dynamical Systems: Theory and Applications" : Łódź, December 11–14 2017] / eds. Jan Awrejcewicz, [et al.]. — [Łódź] : Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, [2017]. — S. 355–364
18
 • [referat, 2017]
 • TytułAnalysis of the influence of parameters of elastomeric layer in shock-absorbing holder of helical spring on its dynamic and static properties
  AutorzyKrzysztof MICHALCZYK, Wojciech SIKORA
  ŹródłoDSTA 2017 : 14th conference on Dynamical Systems Theory and Applications : Łódź, Poland, December 11–14, 2015 : abstracts / eds. Jan Awrejcewicz, [et al.]. — Łódź : [PŁ], [2017]. — S. 310
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułA simple formula for predicting the first natural frequency of transverse vibrations of axially loaded helical springs
  AutorzyKrzysztof MICHALCZYK, Piotr BERA
  ŹródłoJournal of Theoretical and Applied Mechanics. — 2019 vol. 57 iss. 3, s. 779–790. — tekst: http://jtam.pl/pdf-110243-40783?filename=A%20simple%20formula%20for.pdf
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA study of the preload force in metal-elastomer torsion springs
  AutorzyWojciech SIKORA, Krzysztof MICHALCZYK, Tomasz MACHNIEWICZ
  ŹródłoActa Mechanica et Automatica. — 2016 vol. 10 no. 4, s. 300–305
21
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułBadania dynamiczne mieszalnika mułu węglowego
  AutorzyKrzysztof MICHALCZYK, Jacek FELIKS
  ŹródłoNowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2013. — S. 458–469
22
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułCharakterystyka wybranych podpór sprężystych maszyn wibracyjnych
  AutorzyWojciech SIKORA, Krzysztof MICHALCZYK
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne, Cz. 3 / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Bogdan H. Chojnicki. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017. — S. 95–102
23
 • [referat, 2015]
 • TytułDamping of longitudinal helical spring vibrations by means of elastomeric coatings
  AutorzyKrzysztof MICHALCZYK
  ŹródłoKraSyNT 2015 : 2textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — S. 12
24
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułInfluence of the elastomeric coating on parameters of steady state vibrations of coil springs in the resonance and outside it
  AutorzyKrzysztof MICHALCZYK
  ŹródłoJournal of Theoretical and Applied Mechanics. — 2014 vol. 52 iss. 2, s. 507–518