Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Podporska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • [referat, 2007]
 • TytułA novel ceramic material with bioactive surface
  AutorzyJoanna PODPORSKA, Celina [właśc. Czesława] PALUSZKIEWICZ, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoSURFENG 2007 : surface engineering : symposium & exposition workshop 2007 : Dublin, 7th September 2007 / ed. Joseph Stokes ; Materials Processing Research Centre. — Dublin : Dublin City University, [2007]. — S. [1]
2
 • [referat, 2007]
 • TytułA novel ceramic material with medical application
  AutorzyJoanna PODPORSKA, Marta BŁAŻEWICZ, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoSM-2007 : VII Students' Meeting : Novi Sad, December 6–8, 2007 / Faculty of Technology University of Novi Sad. — [Novi Sad : UNS], [2007]. — S. 16
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułA novel ceramic material with medical application
  AutorzyJoanna PODPORSKA, Marta BŁAŻEWICZ, Barbara TRYBALSKA, Łukasz ZYCH
  ŹródłoProcessing and Application of Ceramics. — 2008 vol. 2 iss. 1, s. 19–22
4
 • [referat, 2007]
 • TytułBioactive pseudowollastonite/carbon fibres composites
  AutorzyT. GUMUŁA, C. PALUSZKIEWICZ, M. BŁAŻEWICZ, J. PODPORSKA
  ŹródłoCESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — S. 222
5
 • [referat, 2008]
 • TytułBioactive wollastonite containing bioceramics obtained by the controlled pyrolisis of polymeric precursors
  AutorzyJ. PODPORSKA, M. BŁAŻEWICZ
  Źródło8th World Biomaterials Congress [Dokument elektroniczny] : 28 May – 1 June 2008, Amsterdam, The Netherlands : abtracts. — [The Netherlands] : Marathon International, 2008. — S. [1]
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBioceramika z prekursorów polimerowych jako substytut tkanki kostnej
  AutorzyTeresa GUMUŁA, Joanna PODPORSKA, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2005 R. 8 vol. 47–53, s. 85–87. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/47-53F.pdf
7
8
 • [referat, 2008]
 • TytułIn vitro studies on wollastonite based nanocomposite for medical application
  AutorzyJ. PODPORSKA, M. BŁAŻEWICZ, E. SOŁTYSIAK
  Źródłobone-tec 2008 : international bone-tissue-engineering congress : 7–9 November, 2008 Hannover. — [Hannover? : s. n.], [2008]. — S. 121
9
 • [referat, 2008]
 • TytułManufacturing and characterization of biodegradable nanocomposites based on wollastonite and polycaprolactone
  AutorzyJ. PODPORSKA, M. BŁAŻEWICZ, E. SOŁTYSIAK
  Źródłobone-tec 2008 : international bone-tissue-engineering congress : 7–9 November, 2008 Hannover. — [Hannover? : s. n.], [2008]. — S. 71
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułMikrostruktura wybranych stomatologicznych biomateriałów metalicznych po inkubacji w syntetycznym osoczu
  AutorzyAdam BRZEZIAK, Joanna PODPORSKA
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 82–84. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/58-60F.pdf
11
 • [referat, 2006]
 • TytułNew bioactive ceramic obtained by heat treatment of modified polymeric precursors
  AutorzyT. GUMUŁA, J. PODPORSKA, C. PALUSZKIEWICZ, M. BŁAŻEWICZ
  ŹródłoBiomaterials in regenerative medicine : international conference : Vienna, October 22–25, 2006 : abstracts / Polish Academy of Sciences. Scientific Centre in Vienna. — [Vienna : PAS SC], [2006]. — S. 66, P-33
12
 • [referat, 2006]
 • TytułNew bioactive ceramic obtained by heat treatment of modified polymeric precursors
  AutorzyT. GUMUŁA, J. PODPORSKA, C. PALUSZKIEWICZ, M. BŁAŻEWICZ
  ŹródłoBiomaterials in regenerative medicine : proceedings of the international conference : Vienna, October 22–25, 2006 / ed. Andrzej J. Nadolny ; PAN Polska Akademia Nauk. Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences. Vienna, Austria. — Vienna : SC PAS, 2006. — S. 113
13
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułNew bioactive ceramics obtained by heat treatment of modified polymeric precursors
  AutorzyT. GUMUŁA, J. PODPORSKA, C. PALUSZKIEWICZ, M. BŁAŻEWICZ
  ŹródłoMacromolecular Symposia. — 2007 vol. 253, s. 109–114
14
 • [referat, 2007]
 • TytułNucleation of hydroxyapatite layer on wolastonite material surface: FTIR studies
  AutorzyC. PALUSZKIEWICZ, M. BŁAŻEWICZ, J. PODPORSKA, T. GUMUŁA
  ŹródłoICAVS-4 : 4textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : June 10–15, 2007, Corfu, Greece : book of abstracts. — [Patras, Greece : CPR Conferences – Public Relations], [2007]. — S. 289, poster 171
15
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułNucleation of hydroxyapatite layer on wollastonite material surface: FTIR studies
  AutorzyC. PALUSZKIEWICZ, M. BŁAŻEWICZ, J. PODPORSKA, T. GUMUŁA
  ŹródłoVibrational Spectroscopy. — 2008 vol. 48 iss. 2, s. 263–268. — tekst: http://goo.gl/UkzFn5
16
 • [referat, 2007]
 • TytułOrganosilicon precursors based ceramics as a novel bioactive material
  AutorzyJoanna PODPORSKA, Teresa GUMUŁA, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoMateriais 2007 : global materials for the XXI century: challenges to academia and industry : XIII conference of Sociedade Portuguesa de Materiais : IV international materials symposium – a materials science forum : 1–4 April 2007, Porto, Portugal : abstracts / Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. — Porto : FEUP, [2007]. — S. 85
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułPolymer nanocomposites for bone tissue substitutes
  AutorzyI. Kotela, J. PODPORSKA, E. SOŁTYSIAK, K. J. Konsztowicz, M. BŁAŻEWICZ
  ŹródłoCeramics International. — 2009 vol. 35 iss. 6, s. 2475–2480
18
 • [referat, 2008]
 • TytułPreliminary study on manufacturing of bioactive wollastonite/polycaprolactone scaffolds
  AutorzyJ. PODPORSKA, M. BŁAŻEWICZ, E. SOŁTYSIAK
  Źródło9textsuperscript{th} Advanced summer course in cell-materials interactions : Bioin spired matrices for tissue regeneration : June 16–20, 2008 Porto, Portugal. — [Portugal : s. n.], [2008]. — S. [1]
19
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułSposób wytwarzania syntetycznego wolastonitu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BŁAŻEWICZ Marta, PODPORSKA Joanna, GUMUŁA Teresa
  DetailsInt.Cl.: C01B 33/24textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396442 A1 ; Opubl. 2013-04-02. — Zgłosz. nr P.396442 z dn. 2011-09-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 7, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396442A1.pdf
20
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2015]
 • TytułSposób wytwarzania syntetycznego wolastonitu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marta BŁAŻEWICZ, Joanna PODPORSKA, Teresa GUMUŁA
  DetailsInt.Cl.: C01B 33/24textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220446 B1 ; Udziel. 2014-12-10 ; Opubl. 2015-10-30. — Zgłosz. nr P.396442 z dn. 2011-09-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220446B1.pdf
21
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułStructure and bioactivity studies of new polysiloxane-derived materials for orthopedic applications
  AutorzyCzesława PALUSZKIEWICZ, Teresa GUMUŁA, Joanna PODPORSKA, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoJournal of Molecular Structure. — 2006 vol. 792–793, s. 176–181. — tekst: https://goo.gl/8k4khZ
22
23
 • [referat, 2005]
 • TytułThe determination of structure and bioactivity of new polysiloxane : based materials for orthopedic application
  AutorzyC. PALUSZKIEWICZ, T. GUMUŁA, J. PODPORSKA, M. BŁAŻEWICZ
  ŹródłoFrom molecules to molecular biological systems and molecular materials [Dokument elektroniczny] : role of noncovalent interactions and molecular recognition : VIIIth international conference on Molecular spectroscopy : Wrocław–Lądek Zdrój, 13–18 September 2005 / INTiBS PAN. Department of Molecular Spectroscopy. Wrocław. — [Wrocław : INTiBS PAN], [2005]. — P 61
24
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułWollastonite based bioactive materials for the bone tissue regeneration
  AutorzyJoanna PODPORSKA, Elżbieta SOŁTYSIAK, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoActa Biochimica Polonica. — 2008 vol. 55 Suppl. 4, s. 88, P3.15
25
 • [referat, 2006]
 • TytułWollastonite-based ceramic obtained by thermal treatment of active fillers-containing polysiloxane precursors
  AutorzyTeresa GUMUŁA, Joanna PODPORSKA, Czesława PALUSZKIEWICZ, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoEUCMOS XXVIII : XXVIII European congress on Molecular spectroscopy : September 3–8, 2006 Istanbul, Turkey : book of abstracts / eds. Sevim Akyüz, Elif Akalin. — [Turkey : s. n.], [2006]. — S. 215, P7-3