Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Jamrozowicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0499-7851

ResearcherID: brak

Scopus: 36630368700

PBN: 900661

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAdvancement of the hardening front in forms and cores made of quickly bonding composites – ultrasonic analyses
  AutorzyJ. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 963–968
 • keywords: ultrasonic technique, quickly bonding composites, hardening front, bonding kinetics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza rozkładu gęstości i badanie migracji żywicy w próbkach masy wstrzeliwanych do rdzennicy w technologii cold-box
  AutorzyJózef DAŃKO, Łukasz JAMROZOWICZ, Adam SROCZYŃSKI
  ŹródłoXXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2005]. — S. 131–136
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of rapid drying process by set on fire of alcohol-based protective coatings applied on sand cores and moulds
  AutorzyJoanna KOLCZYK-TYLKA, Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH, Łukasz JAMROZOWICZ
  Źródło73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73textsuperscript{rd} world foundry congress : 23textsuperscript{rd}–27textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — S. 371–372
 • keywords: protective coatings, organic binders, drying process, inorganic binders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2006]
 • TytułBadania czynników wpływających na jakość rdzeni wykonywanych w procesie cold-box za pomocą wstrzeliwania
  AutorzyJózef DAŃKO, Łukasz JAMROZOWICZ
  ŹródłoXXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — S. 117–123
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania powłok ochronnych stosowanych na formy metalowe : streszczenie
  AutorzyJoanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Łukasz JAMROZOWICZ
  ŹródłoI konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania właściwości reologicznych wybranych powłok ochronnych nanoszonych na formy i rdzenie piaskowe
  AutorzyŁ. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. Matonis, D. Woźniak
  ŹródłoFoundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. [1–3]
 • słowa kluczowe: powłoka ochronna, właściwości reologiczne, formy piaskowe, czas wysychania, lepkość kinematyczna i dynamiczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania właściwości reologicznych wybranych powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie piaskowe
  AutorzyŁ. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. Matonis, D. Woźniak
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 47–52
 • słowa kluczowe: powłoka ochronna, właściwości reologiczne, formy piaskowe, lepkość kinematyczna i dynamiczna, teoretyczne podstawy procesów odlewniczych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2016]
 • TytułBadanie kinetyki utwardzania wybranych mas samoutwardzalnych w niskiej temperaturze : streszczenie
  AutorzyŁukasz JAMROZOWICZ, Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA
  ŹródłoI konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadanie kinetyki utwardzania wybranych mas samoutwardzalnych w niskiej temperaturze
  AutorzyŁukasz JAMROZOWICZ, Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA
  ŹródłoPrace Instytutu Odlewnictwa. — 2016 vol. 56 no. 4, s. 379–390
 • słowa kluczowe: kinetyka utwardzania, badania ultradźwiękowe, sypkie masy samoutwardzalne

  keywords: hardening kinetics, loose self-hardening masses, ultrasound examinations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2016.26

11
 • [referat, 2008]
 • TytułBadanie zjawiska migracji spoiw w rdzeniach wykonanych w procesie dmuchowym
  AutorzyŁukasz JAMROZOWICZ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — S. 87–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDensity distribution and resin migration investigations in samples of sand core made by blowing method
  AutorzyRafał DAŃKO, Łukasz JAMROZOWICZ
  ŹródłoJournal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 1 no. 3, s. 70–73. — tekst: https://goo.gl/77fjJu
 • keywords: core shooting, core blowing, molding sand, resin migration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/jcme.2017.1.3.70

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułExamination of gas flows in cores about the changeable cross-sections executed in the cold-box technology
  AutorzyŁ. JAMROZOWICZ, J. ZYCH, J. KOLCZYK
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 41–46
 • keywords: carbon dioxide, fast-setting sands, pressure, cold-box process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułFormy i rdzenie z mas szybkowiążących – wyznaczenie prędkości przemieszczania się frontu utwardzania
  AutorzyJ. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2010 vol. 10 spec. iss. 2, s. 173–176
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2015]
 • TytułInfluence of hardening rate of moulding sands with chemical binders on bridges structure and strength properties
  AutorzyŁukasz JAMROZOWICZ, Jerzy ZYCH
  ŹródłoProceedings of the 2015 WFO international forum on Moulding materials and casting technologies : October 25–28, 2015, Changsha, China / WFO Moulding Materials Commission, Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society, Productivity Promotion Center of Foundry Industry of China. — [China : s. n.], [2015]. — S. 90–95
 • keywords: ultrasound technique, hardening rate, kinetics of the hardening process, bridges joining matrix grains

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2017]
 • TytułInfluence of the $Al_{2}O_{3}$ solid phase on the kinetics of binding ceramic moulds
  AutorzyJ. KOLCZYK, J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ
  ŹródłoKiKM 2017 [Dokument elektroniczny] : „Krzepnięcie i krystalizacja metali 2017” : 58. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2017 : 6textsuperscript{th}–8textsuperscript{th} September 2017, Kielce–Solec Zdrój : materiały konferencyjne. — [Kielce : s. n.], [2017]. — S. [1–6]
 • keywords: innovative foundry technologies and materials, investment casting technology, ceramic moulds, ultrasonic tests, aqueous binders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułInfluence of the $Al_{2}O_{3}$ solid phase on the kinetics of binding ceramic moulds
  AutorzyJ. KOLCZYK, J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2017 vol. 17 iss. 4, s. 91–96. — tekst: https://goo.gl/SGsXQi
 • keywords: innovative foundry technologies and materials, investment casting technology, ceramic moulds, ultrasonic tests, aqueous binders

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0136

20
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułInfluence of the gas dosage method on pressure changes and technological properties of core sand used in the technology $resol-CO_{2}$
  AutorzyŁ. JAMROZOWICZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 891–894
 • keywords: fast-setting sands, pressure measurements, impulse gas dosage, moulding sand strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0094

21
22
 • [referat, 2017]
 • TytułInfluence of the reclaim addition into the matrix on the hardening process kinetics of the moulding sand with furfuryl resin
  AutorzyŁ. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. KAŹNICA, P. Wojtuń
  ŹródłoKiKM 2017 [Dokument elektroniczny] : „Krzepnięcie i krystalizacja metali 2017” : 58. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2017 : 6textsuperscript{th}–8textsuperscript{th} September 2017, Kielce–Solec Zdrój : materiały konferencyjne. — [Kielce : s. n.], [2017]. — S. [1–6]
 • keywords: hardening kinetics, reclaim, loose self-setting sands, ultrasound investigations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułInfluence of the selected factors on the ceramic moulds permeability determined by the new method
  AutorzyJ. KOLCZYK, J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 55–60
 • keywords: permeability, innovative foundry technologies and materials, investment casting technology, ceramic moulds, new measurement methodology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2018]
 • TytułInvestigations of the thickness of protective coatings deposited on moulds and cores
  AutorzyŁukasz JAMROZOWICZ, Joanna KOLCZYK-TYLKA, Anna Siatko
  Źródło73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73textsuperscript{rd} world foundry congress : 23textsuperscript{rd}–27textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — S. 367–368
 • keywords: protective coatings, mold, core, coating viscosity, coating thickness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: