Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Jamrozowicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0499-7851

ResearcherID: brak

Scopus: 36630368700

PBN: 900661

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAdvancement of the hardening front in forms and cores made of quickly bonding composites – ultrasonic analyses
  AutorzyJ. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 963–968
2
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza rozkładu gęstości i badanie migracji żywicy w próbkach masy wstrzeliwanych do rdzennicy w technologii cold-box
  AutorzyJózef DAŃKO, Łukasz JAMROZOWICZ, Adam SROCZYŃSKI
  ŹródłoXXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2005]. — S. 131–136
3
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of rapid drying process by set on fire of alcohol-based protective coatings applied on sand cores and moulds
  AutorzyJoanna KOLCZYK-TYLKA, Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH, Łukasz JAMROZOWICZ
  Źródło73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73textsuperscript{rd} world foundry congress : 23textsuperscript{rd}–27textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — S. 371–372
4
 • [referat, 2006]
 • TytułBadania czynników wpływających na jakość rdzeni wykonywanych w procesie cold-box za pomocą wstrzeliwania
  AutorzyJózef DAŃKO, Łukasz JAMROZOWICZ
  ŹródłoXXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — S. 117–123
5
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania powłok ochronnych stosowanych na formy metalowe : streszczenie
  AutorzyJoanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Łukasz JAMROZOWICZ
  ŹródłoI konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 16
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadania powłok ochronnych stosowanych na formy metalowe
  AutorzyJoanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Łukasz JAMROZOWICZ
  ŹródłoPrace Instytutu Odlewnictwa. — 2017 vol. 57 no. 1, s. 39–50
7
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania właściwości reologicznych wybranych powłok ochronnych nanoszonych na formy i rdzenie piaskowe
  AutorzyŁ. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. Matonis, D. Woźniak
  ŹródłoFoundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. [1–3]
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania właściwości reologicznych wybranych powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie piaskowe
  AutorzyŁ. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. Matonis, D. Woźniak
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 47–52
9
 • [referat, 2016]
 • TytułBadanie kinetyki utwardzania wybranych mas samoutwardzalnych w niskiej temperaturze : streszczenie
  AutorzyŁukasz JAMROZOWICZ, Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA
  ŹródłoI konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 17
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadanie kinetyki utwardzania wybranych mas samoutwardzalnych w niskiej temperaturze
  AutorzyŁukasz JAMROZOWICZ, Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA
  ŹródłoPrace Instytutu Odlewnictwa. — 2016 vol. 56 no. 4, s. 379–390
11
 • [referat, 2008]
 • TytułBadanie zjawiska migracji spoiw w rdzeniach wykonanych w procesie dmuchowym
  AutorzyŁukasz JAMROZOWICZ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — S. 87–92
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCopper alloys in investment casting technology
  AutorzyS. RZADKOSZ, J. ZYCH, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. Kranc, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, J. KOLCZYK, Ł. JAMROZOWICZ, T. Stolarczyk
  ŹródłoMetalurgija. — 2015 vol. 54 no. 1, s. 293–296
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDensity distribution and resin migration investigations in samples of sand core made by blowing method
  AutorzyRafał DAŃKO, Łukasz JAMROZOWICZ
  ŹródłoJournal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 1 no. 3, s. 70–73. — tekst: https://goo.gl/77fjJu
14
 • [referat, 2019]
 • TytułDrying protective coatings applied to the elements of sand moulds of different shapes
  AutorzyŁ. JAMROZOWICZ, J. ZYCH, N. MATONIS, T. SNOPKIEWICZ
  ŹródłoICCME 2019 [Dokument elektroniczny] : II International Conference of Casting and Materials Engineering : materials and technologies for automotive industry : 8th November 2019, Krakow : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa [AGH]. — [Krakow : Wydział Odlewnictwa AGH], [2019]. — S. 35
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułExamination of gas flows in cores about the changeable cross-sections executed in the cold-box technology
  AutorzyŁ. JAMROZOWICZ, J. ZYCH, J. KOLCZYK
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 41–46
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułFormy i rdzenie z mas szybkowiążących – wyznaczenie prędkości przemieszczania się frontu utwardzania
  AutorzyJ. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2010 vol. 10 spec. iss. 2, s. 173–176
17
 • [referat, 2015]
 • TytułInfluence of hardening rate of moulding sands with chemical binders on bridges structure and strength properties
  AutorzyŁukasz JAMROZOWICZ, Jerzy ZYCH
  ŹródłoProceedings of the 2015 WFO international forum on Moulding materials and casting technologies : October 25–28, 2015, Changsha, China / WFO Moulding Materials Commission, Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society, Productivity Promotion Center of Foundry Industry of China. — [China : s. n.], [2015]. — S. 90–95
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułInfluence of refining treatments on the properties of Al-Si alloys
  AutorzyS. RZADKOSZ, J. ZYCH, M. PIĘKOŚ, J. KOZANA, A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOLCZYK, Ł. JAMROZOWICZ
  ŹródłoMetalurgija. — 2015 vol. 54 no. 1, s. 35–38. — tekst: http://hrcak.srce.hr/file/187164
19
 • [referat, 2017]
 • TytułInfluence of the $Al_{2}O_{3}$ solid phase on the kinetics of binding ceramic moulds
  AutorzyJ. KOLCZYK, J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ
  ŹródłoKiKM 2017 [Dokument elektroniczny] : „Krzepnięcie i krystalizacja metali 2017” : 58. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2017 : 6textsuperscript{th}–8textsuperscript{th} September 2017, Kielce–Solec Zdrój : materiały konferencyjne. — [Kielce : s. n.], [2017]. — S. [1–6]
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułInfluence of the $Al_{2}O_{3}$ solid phase on the kinetics of binding ceramic moulds
  AutorzyJ. KOLCZYK, J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2017 vol. 17 iss. 4, s. 91–96. — tekst: https://goo.gl/SGsXQi
21
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułInfluence of the gas dosage method on pressure changes and technological properties of core sand used in the technology $resol-CO_{2}$
  AutorzyŁ. JAMROZOWICZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 891–894
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułInfluence of the hardener type on the hardening process kinetics of the selected self-setting sands
  AutorzyŁ. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. KAŹNICA, Z. Pyziak
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2017 vol. 17 no. 1, s. 73–78. — tekst: https://goo.gl/EgSnBB
23
 • [referat, 2017]
 • TytułInfluence of the reclaim addition into the matrix on the hardening process kinetics of the moulding sand with furfuryl resin
  AutorzyŁ. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. KAŹNICA, P. Wojtuń
  ŹródłoKiKM 2017 [Dokument elektroniczny] : „Krzepnięcie i krystalizacja metali 2017” : 58. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2017 : 6textsuperscript{th}–8textsuperscript{th} September 2017, Kielce–Solec Zdrój : materiały konferencyjne. — [Kielce : s. n.], [2017]. — S. [1–6]
24
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułInfluence of the selected factors on the ceramic moulds permeability determined by the new method
  AutorzyJ. KOLCZYK, J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 55–60