Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Jamrozowicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0499-7851

ResearcherID: brak

Scopus: 36630368700

PBN: 900661

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem472027
202022
201911
2018422
2017725
2016541
20151028
201411
201333
2012211
2011211
2010422
200822
200711
2006211
200511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4720243
2020211
201911
201844
2017761
2016541
20151028
201411
2013312
201222
2011211
2010431
200822
200711
200622
200511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem47425
202022
201911
201844
201777
201655
20151055
201411
201333
201222
201122
201044
200822
200711
200622
200511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem471334
2020211
201911
2018422
2017734
201655
20151055
201411
2013312
201222
201122
2010413
200822
200711
200622
200511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem472720
202022
201911
2018431
2017752
2016514
20151082
201411
201333
2012211
2011211
2010422
200822
200711
200622
200511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem472720
202022
201911
201844
2017752
2016514
20151082
201411
2013321
2012211
2011211
2010422
200822
200711
200622
2005111
 • Advancement of the hardening front in forms and cores made of quickly bonding composites – ultrasonic analysesPrzemieszczanie frontu utwardzania w formach i rdzeniach wykonanych z mas szybkowiążących – badania ultradźwiękowe / J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 963–968. — Bibliogr. s. 968. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: ultrasonic technique, quickly bonding composites, hardening front, bonding kinetics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza rozkładu gęstości i badanie migracji żywicy w próbkach masy wstrzeliwanych do rdzennicy w technologii cold-box[Analysis of density distribution and resin migration in sand sample shooted into core box by means of cold box technique] / Józef DAŃKO, Łukasz JAMROZOWICZ, Adam SROCZYŃSKI // W: XXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2005]. — ISBN10: 8391923258. — S. 131–136. — Bibliogr. s. 136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of rapid drying process by set on fire of alcohol-based protective coatings applied on sand cores and moulds / Joanna KOLCZYK-TYLKA, Natalia KAŹNICA, Jerzy ZYCH, Łukasz JAMROZOWICZ // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 371–372. — Bibliogr. s. 372. — Toż. na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: protective coatings, organic binders, drying process, inorganic binders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania czynników wpływających na jakość rdzeni wykonywanych w procesie cold-box za pomocą wstrzeliwania[Investigation of factors influencing on core quality manufactured in cold box process by means of core shooting techniques] / Józef DAŃKO, Łukasz JAMROZOWICZ // W: XXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — 55 lat WO ; 55 lat STOP. Oddział Krakowski. — ISBN10: 83-919232-8-2. — S. 117–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania powłok ochronnych stosowanych na formy metalowe : streszczenie[The research of protective coatings on chill-moulds : abstract] / Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Łukasz JAMROZOWICZ // W: I konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania powłok ochronnych stosowanych na formy metaloweStudies of protective coatings used for metal moulds / Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Łukasz JAMROZOWICZ // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2017 vol. 57 no. 1, s. 39–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: powłoki ochronne, formy metalowe, lepkość dynamiczna, badania chromatograficzne

  keywords: dynamic viscosity, metal moulds, protective coatings, chromatographic tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2017.05

7
 • Badania właściwości reologicznych wybranych powłok ochronnych nanoszonych na formy i rdzenie piaskowe[Rheological properties of selected coatings for molds and sand cores] / Ł. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. Matonis, D. Woźniak // W: Foundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [3]. — Toż dostępne online: {http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/w/08_wo/Konferencje/wo_2015/abstracts/4.pdf} [2016-01-08]

 • słowa kluczowe: powłoka ochronna, właściwości reologiczne, formy piaskowe, czas wysychania, lepkość kinematyczna i dynamiczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania właściwości reologicznych wybranych powłok ochronnych stosowanych na formy i rdzenie piaskoweRheological properties of selected coatings for molds and sand cores / Ł. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. Matonis, D. Woźniak // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 47–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: powłoka ochronna, właściwości reologiczne, formy piaskowe, lepkość kinematyczna i dynamiczna, teoretyczne podstawy procesów odlewniczych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie kinetyki utwardzania wybranych mas samoutwardzalnych w niskiej temperaturze : streszczenie[The speed rate research of curing of selected self-hardening moulding sands at low temperature : abstract] / Łukasz JAMROZOWICZ, Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA // W: I konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2016 : pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Odlewnictwa Profesora Jerzego Józefa Sobczaka oraz pod egidą Zarządu Głównego STOP : Kraków, 25 listopada 2016 r. : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badanie kinetyki utwardzania wybranych mas samoutwardzalnych w niskiej temperaturzeStudies of hardening kinetics of selected self-hardening masses at low temperatures / Łukasz JAMROZOWICZ, Joanna KOLCZYK, Natalia KAŹNICA // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2016 vol. 56 no. 4, s. 379–390. — Bibliogr. s. 390, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kinetyka utwardzania, badania ultradźwiękowe, sypkie masy samoutwardzalne

  keywords: hardening kinetics, loose self-hardening masses, ultrasound examinations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2016.26

11
 • Badanie zjawiska migracji spoiw w rdzeniach wykonanych w procesie dmuchowymThe investigation of phenomenon of migration resin in cores the executed in shooting process / Łukasz JAMROZOWICZ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 3). — Na okł. tyt.: III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-0-8. — S. 87–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Density distribution and resin migration investigations in samples of sand core made by blowing method / Rafał DAŃKO, Łukasz JAMROZOWICZ // Journal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-9901. — 2017 vol. 1 no. 3, s. 70–73. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 73, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-09. — tekst: https://goo.gl/77fjJu

 • keywords: core shooting, core blowing, molding sand, resin migration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/jcme.2017.1.3.70

14
 • Drying protective coatings applied to the elements of sand moulds of different shapes / Ł. JAMROZOWICZ, J. ZYCH, N. MATONIS, T. SNOPKIEWICZ // W: ICCME 2019 [Dokument elektroniczny] : II International Conference of Casting and Materials Engineering : materials and technologies for automotive industry : 8th November 2019, Krakow : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa [AGH]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Wydział Odlewnictwa AGH], [2019]. — Dysk Flash. — S. 35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: sand mould, protective coating, drying process, different shape of mould

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Examination of gas flows in cores about the changeable cross-sections executed in the cold-box technology / Ł. JAMROZOWICZ, J. ZYCH, J. KOLCZYK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.

 • keywords: carbon dioxide, fast-setting sands, pressure, cold-box process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Formy i rdzenie z mas szybkowiążących – wyznaczenie prędkości przemieszczania się frontu utwardzaniaThe moulds and cores made of fast setting moulding sands – determination of speed rate of front hardening transfer / J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 2, s. 173–176. — Bibliogr. s. 176, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Influence of hardening rate of moulding sands with chemical binders on bridges structure and strength properties / Łukasz JAMROZOWICZ, Jerzy ZYCH // W: Proceedings of the 2015 WFO international forum on Moulding materials and casting technologies : October 25–28, 2015, Changsha, China / WFO Moulding Materials Commission, Foundry Institution of Chinese Mechanical Engineering Society, Productivity Promotion Center of Foundry Industry of China. — [China : s. n.], [2015]. — S. 90–95. — Bibliogr. s. 95, Abstr.

 • keywords: ultrasound technique, hardening rate, kinetics of the hardening process, bridges joining matrix grains

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Influence of the $Al_{2}O_{3}$ solid phase on the kinetics of binding ceramic moulds / J. KOLCZYK, J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ // W: KiKM 2017 [Dokument elektroniczny] : „Krzepnięcie i krystalizacja metali 2017” : 58. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2017 : 6\textsuperscript{th}–8\textsuperscript{th} September 2017, Kielce–Solec Zdrój : materiały konferencyjne = ”Solidification and crystallization of metals 2017” : 58\textsuperscript{th} international scientific conference ; 25\textsuperscript{th} international defence industry exhibition MSPO 2017 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • keywords: innovative foundry technologies and materials, investment casting technology, ceramic moulds, ultrasonic tests, aqueous binders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Influence of the $Al_{2}O_{3}$ solid phase on the kinetics of binding ceramic moulds / J. KOLCZYK, J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 4, s. 91–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-16. — tekst: https://goo.gl/SGsXQi

 • keywords: innovative foundry technologies and materials, investment casting technology, ceramic moulds, ultrasonic tests, aqueous binders

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0136

21
 • Influence of the gas dosage method on pressure changes and technological properties of core sand used in the technology $resol-CO_{2}$Wpływ sposobu dozowania gazu na przebiegi zmian ciśnienia i właściwości technologiczne mas stosowanych w technologii $resol-CO_{2}$ / Ł. JAMROZOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 891–894. — Bibliogr. s. 894. — Toż W: Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych [Dokument elektroniczny] : Inwałd 5–7 września 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH, 2013]. — 1 dysk optyczny. — VI International conference ”Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 5–7.09.2013

 • keywords: fast-setting sands, pressure measurements, impulse gas dosage, moulding sand strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0094

22
 • Influence of the hardener type on the hardening process kinetics of the selected self-setting sands / Ł. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. KAŹNICA, Z. Pyziak // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 no. 1, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/EgSnBB

 • keywords: hardening kinetics, loose self-setting sands, ultrasound investigations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0013

23
 • Influence of the reclaim addition into the matrix on the hardening process kinetics of the moulding sand with furfuryl resin / Ł. JAMROZOWICZ, J. KOLCZYK, N. KAŹNICA, P. Wojtuń // W: KiKM 2017 [Dokument elektroniczny] : „Krzepnięcie i krystalizacja metali 2017” : 58. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2017 : 6\textsuperscript{th}–8\textsuperscript{th} September 2017, Kielce–Solec Zdrój : materiały konferencyjne = ”Solidification and crystallization of metals 2017” : 58\textsuperscript{th} international scientific conference ; 25\textsuperscript{th} international defence industry exhibition MSPO 2017 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • keywords: hardening kinetics, reclaim, loose self-setting sands, ultrasound investigations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Influence of the selected factors on the ceramic moulds permeability determined by the new method / J. KOLCZYK, J. ZYCH, Ł. JAMROZOWICZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 55–60. — Bibliogr. s. 59–60, Abstr.

 • keywords: permeability, innovative foundry technologies and materials, investment casting technology, ceramic moulds, new measurement methodology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: