Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Malinowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Foundry Engineering
WO-kip


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5363-8153 orcid iD

ResearcherID: X-4275-2018

Scopus: 36822150500

PBN: 5e709208878c28a04738ee3b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • [patent application, 2017]
 • TytułA system and a method for an intelligent transportation system
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MALINOWSKI Paweł Michał, SUCHY Józef Szczepan
  Details
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [book, 2014]
 • TytułApplication of an interactive database system in the foundry production preparation process – SimulationDB
  AutorzyPaweł MALINOWSKI
  Details[Poland : s. n], 2014. — 68 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [proceedings, 2013]
 • TytułBaza danych technologii w odlewniach żeliwa i staliwa z wykorzystaniem systemu SimulationDB
  AutorzyPaweł MALINOWSKI, Józef S. SUCHY
  ŹródłoFoundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — S. 1–2
 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą technologiczną, baza danych wyników symulacji komputerowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [article, 2013]
 • TytułBaza danych technologii w odlewniach żeliwa i staliwa z wykorzystaniem systemu SimulationDB
  AutorzyP. MALINOWSKI, J. S. SUCHY
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 117–122
 • słowa kluczowe: komputerowe wspomaganie produkcji odlewniczej, zarządzanie jakością odlewów, technologiczna baza wiedzy, system zarządzania odlewnią

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [proceedings, 2018]
 • TytułConcept of the smart foundry platform integrating industry 4.0 technologies
  AutorzyPaweł MALINOWSKI
  Źródło73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73textsuperscript{rd} world foundry congress : 23textsuperscript{rd}–27textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — S. 407–408
 • keywords: knowledge base, system integration, smart foundry, Industry 4.0

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [proceedings, 2005]
 • TytułDatabase application usefull for foundry processes which decreasing casting defects level
  AutorzyJózef S. SUCHY, Paweł MALINOWSKI
  ŹródłoVýzkum a vývoj ve slévárenství : sborník mezinárodní konference : věnováno památce prof. Dr. Ing. Josefa Přibyla, DrSc. (1915–1996) : 6.–7. 9. 2005 Rožnov pod Radhoštěm / VŠB – TU Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Pobočka české slévárenské společnosti při Katedře slévárenství. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2005. — S. 24–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [article, 2010]
 • TytułDatabase for foundry engineers – simulationDB – a modern database storing simulation results
  AutorzyP. MALINOWSKI, J. S. SUCHY
  ŹródłoJournal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. — 2010 vol. 43 iss. 1, s. 349–352. — tekst: http://www.journalamme.org/papers_vol43_1/43138.pdf
 • słowa kluczowe: wyniki symulacji, system bazodanowy, systemy analityczne

  keywords: database system, simulation results, analysing system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [chapter, 2013]
 • TytułEfektywne zarządzanie wiedzą technologiczną odlewni kluczem zwiększonej wydajności i konkurencyjności
  AutorzyPaweł MALINOWSKI, Józef Szczepan SYCHY
  ŹródłoProblematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce : ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : [11–13.12.2013 Zakopane] : [monografia pokonferencyjna] / Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, ITBIB, SIMP, NOT, STOP. — Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, cop. 2013. — S. 104–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [proceedings, 2014]
 • TytułExperimental analysis of heterophase flows (liquid metal - solid particles)
  AutorzyMichał SZUCKI, Józef S. SUCHY, Janusz LELITO, Paweł MALINOWSKI, Jacek Sobczyk
  ŹródłoFoundryman' Day 2014 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII international scientific conference : Krakow, 27–28 Nov. 2014 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Kraków : [WO AGH], [2014]. — S. 1–3
 • keywords: PIV, particle tracking, metal matrix composites, density differences, particles distribution, heterophase flows, particles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [article, 2022]
 • TytułExploratory data analysis for the evaluation of tribological properties of wear-resistant surface layers modified with rare-earth metals
  AutorzyPaweł MALINOWSKI, Justyna Kasińska, Sławomir Rutkowski, Monika Madej
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 15 iss. 6 art. no. 2032, s. 1-14. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/6/2032/pdf
 • keywords: wear resistance, correlation, exploratory data analysis, heatmap, rare earth metal oxides, EDA

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15062032

15
 • [proceedings, 2010]
 • TytułImpact of simulation analysis for improving technological process
  AutorzyPaweł MALINOWSKI, Józef S. SUCHY
  ŹródłoWFC 2010 : proceedings of 69th World Foundry Congress : October 16–20, Hangzhou China. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 817
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [patent application, 2017]
 • TytułInteligentny system transportowy i sposób wykorzystania inteligentnego systemu transportowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MALINOWSKI Paweł Michał, SUCHY Józef Szczepan
  DetailsInt.Cl.: G08G 1/0962textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414042 A1 ; Opubl. 2017-03-27. — Zgłosz. nr P.414042 z dn. 2015-09-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 7, s. 51-52. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414042A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [proceedings, 2008]
 • TytułIntelligent informatics system in numerical casting simulations
  AutorzyPaweł MALINOWSKI, Józef Szczepan SUCHY
  Źródło45textsuperscript{th} Foundry Days and 5textsuperscript{th} international PhD foundry conference : accompanying undertakings of the international foundry fair FOND-EX 2008 : 13textsuperscript{th}–15textsuperscript{th} May 2008, Brno, Czech Republic : [abstracts]. — Brno : Brno University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering, cop. [2008]. — S. 18–19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [proceedings, 2009]
 • TytułInteraktywny system bazodanowy „SimulationDB” – innowacja w przemyśle odlewniczym
  AutorzyPaweł MALINOWSKI, Józef SUCHY
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 127–133
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [article, 2014]
 • TytułIstota kompetencji zawodowych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w odlewni
  AutorzyKatarzyna LISZKA, Józef Szczepan SUCHY, Paweł MALINOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2014 t. 64 nr 7–8, s. 270–272
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [proceedings, 2019]
 • TytułKnowledgebase as a part of industry 4.0 in casting production
  AutorzyPaweł MALINOWSKI
  Źródło2 MCC : 2textsuperscript{nd} international conference of Metals, Ceramics and Composites : 25textsuperscript{th}-27textsuperscript{th} September 2019 : Varna, Bulgaria : conference proceedings / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — [Kraków : STOP], [2019]. — S. 97-98
 • keywords: database, knowledge base, Industry 4.0, sharing data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [monograph, 2019]
 • TytułKoncepcja zintegrowanego systemu zarządzania procesami produkcyjnymi w odlewnictwie
  AutorzyPaweł MALINOWSKI ; Polish Academy of Sciences. The Katowice Branch. Commission of Foundry Engineering
  DetailsKatowice ; Gliwice : Wydawnictwo Komisja Odlewnictwa PAN Katowice, 2019. — 161 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [proceedings, 2022]
 • TytułMachine learning application in the metal casting industry
  AutorzyMALINOWSKI Paweł
  ŹródłoWFC 2022 [Dokument elektroniczny] : 74textsuperscript{th} World Foundry Congress : October 16–20, 2022, Busan, Korea : [abstract book]. — Korea : Korea Foundry Society, 2022. — S. [1–2]
 • keywords: mechanical properties, machine learning, prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [proceedings, 2022]
 • TytułMachine learning in foundry
  AutorzyPaweł MALINOWSKI
  ŹródłoSpolupráca 2022 : zborník abstraktov z XXVIII medzinárodnej vedeckej konferencie slovenských, českých a pol'ských zlievačov : 27-29.04.2022, Rajecké Teplice / Katedra Technologického Inžinerstva. Strojnícka Fakulta Žilinskej Univerzity v Žiline, Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Katedra Metalurgie a Slévárenství. VŠB - Technická Univerzita Ostrava. Fakulta Metalurgie a Matriálového Inženýrství. — Žilina : Žilinská Univerzita, [2022]. — s. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [proceedings, 2012]
 • TytułMaster DB – sistem upravljanja s tehnološkim znanjem : povzetek
  AutorzyP. MALINOWSKI, J. S. SUCHY
  ŹródłoZbornik referatov 52. mednarodnega livarskega posvetovanja Portorož 2012 : 12.–14. September 2012 / ed. Križman Alojz, [et al.] ; Društvo livarjev Slovenije = Slovenian Foundrymen Society, Faculty of Natural Sciences and engineering. University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering. University of Maribor. — Ljubljana : Društvo livarjev Slovenije, 2012. — S. 40–41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [article, 2013]
 • TytułMasterDB – sistem za upravljanje s tehnološkim znanjem
  AutorzyP. MALINOWSKI, J. S. SUCHY
  ŹródłoLivarski Vestnik. — 2013 [vol.] 60 št. 4, s. 190–200
 • keywords: knowledge base, database for simulation results, production process management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: