Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Malinowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5363-8153 orcid iD

ResearcherID: X-4275-2018

Scopus: 36822150500

PBN: 5e709208878c28a04738ee3b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułA system and a method for an intelligent transportation system
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MALINOWSKI Paweł Michał, SUCHY Józef Szczepan
  Details
2
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułANN modelling for the analysis of the green moulding sands properties
  AutorzyJ. JAKUBSKI, P. MALINOWSKI, St. M. DOBOSZ, K. MAJOR-GABRYŚ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 961–963
3
 • [książka, 2014]
 • TytułApplication of an interactive database system in the foundry production preparation process – SimulationDB
  AutorzyPaweł MALINOWSKI
  Details[Poland : s. n], 2014. — 68 s.
4
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułApplication of the lattice Boltzmann method for simulation of the mold filling process in the casting industry
  AutorzyMichał SZUCKI, J. S. SUCHY, J. LELITO, P. MALINOWSKI, J. Sobczyk
  ŹródłoHeat and Mass Transfer. — 2017 vol. 53 iss. 12, s. 3421–3431. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00231-017-2069-5.pdf
5
 • [referat, 2013]
 • TytułBaza danych technologii w odlewniach żeliwa i staliwa z wykorzystaniem systemu SimulationDB
  AutorzyPaweł MALINOWSKI, Józef S. SUCHY
  ŹródłoFoundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — S. 1–2
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBaza danych technologii w odlewniach żeliwa i staliwa z wykorzystaniem systemu SimulationDB
  AutorzyP. MALINOWSKI, J. S. SUCHY
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 117–122
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułCasting production management system
  AutorzyP. MALINOWSKI
  ŹródłoMetalurgija. — 2021 vol. 60 no. 3–4, s. 451–453. — tekst: https://hrcak.srce.hr/file/372299
8
 • [referat, 2018]
 • TytułConcept of the smart foundry platform integrating industry 4.0 technologies
  AutorzyPaweł MALINOWSKI
  Źródło73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73textsuperscript{rd} world foundry congress : 23textsuperscript{rd}–27textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — S. 407–408
9
 • [referat, 2005]
 • TytułDatabase application usefull for foundry processes which decreasing casting defects level
  AutorzyJózef S. SUCHY, Paweł MALINOWSKI
  ŹródłoVýzkum a vývoj ve slévárenství : sborník mezinárodní konference : věnováno památce prof. Dr. Ing. Josefa Přibyla, DrSc. (1915–1996) : 6.–7. 9. 2005 Rožnov pod Radhoštěm / VŠB – TU Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Pobočka české slévárenské společnosti při Katedře slévárenství. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2005. — S. 24–27
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDatabase for foundry engineers – simulationDB – a modern database storing simulation results
  AutorzyP. MALINOWSKI, J. S. SUCHY
  ŹródłoJournal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. — 2010 vol. 43 iss. 1, s. 349–352. — tekst: http://www.journalamme.org/papers_vol43_1/43138.pdf
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDetermination of substrate log-normal distribution in the $AZ91/SiC_{p}$ composite
  AutorzyJ. LELITO, P. L. ŻAK, B. GRACZ, M. SZUCKI, D. KALISZ, P. MALINOWSKI, J. S. SUCHY, W. K. KRAJEWSKI
  ŹródłoMetalurgija. — 2015 vol. 54 no. 1, s. 204–206. — tekst: http://hrcak.srce.hr/file/187229
12
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułEfektywne zarządzanie wiedzą technologiczną odlewni kluczem zwiększonej wydajności i konkurencyjności
  AutorzyPaweł MALINOWSKI, Józef Szczepan SYCHY
  ŹródłoProblematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce : ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : [11–13.12.2013 Zakopane] : [monografia pokonferencyjna] / Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, ITBIB, SIMP, NOT, STOP. — Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, cop. 2013. — S. 104–110
13
 • [referat, 2014]
 • TytułExperimental analysis of heterophase flows (liquid metal - solid particles)
  AutorzyMichał SZUCKI, Józef S. SUCHY, Janusz LELITO, Paweł MALINOWSKI, Jacek Sobczyk
  ŹródłoFoundryman' Day 2014 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII international scientific conference : Krakow, 27–28 Nov. 2014 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Kraków : [WO AGH], [2014]. — S. 1–3
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułExploratory data analysis for the evaluation of tribological properties of wear-resistant surface layers modified with rare-earth metals
  AutorzyPaweł MALINOWSKI, Justyna Kasińska, Sławomir Rutkowski, Monika Madej
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 15 iss. 6 art. no. 2032, s. 1-14. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/6/2032/pdf
15
 • [referat, 2010]
 • TytułImpact of simulation analysis for improving technological process
  AutorzyPaweł MALINOWSKI, Józef S. SUCHY
  ŹródłoWFC 2010 : proceedings of 69th World Foundry Congress : October 16–20, Hangzhou China. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 817
16
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułInteligentny system transportowy i sposób wykorzystania inteligentnego systemu transportowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MALINOWSKI Paweł Michał, SUCHY Józef Szczepan
  DetailsInt.Cl.: G08G 1/0962textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414042 A1 ; Opubl. 2017-03-27. — Zgłosz. nr P.414042 z dn. 2015-09-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 7, s. 51-52. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414042A1.pdf
17
 • [referat, 2008]
 • TytułIntelligent informatics system in numerical casting simulations
  AutorzyPaweł MALINOWSKI, Józef Szczepan SUCHY
  Źródło45textsuperscript{th} Foundry Days and 5textsuperscript{th} international PhD foundry conference : accompanying undertakings of the international foundry fair FOND-EX 2008 : 13textsuperscript{th}–15textsuperscript{th} May 2008, Brno, Czech Republic : [abstracts]. — Brno : Brno University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering, cop. [2008]. — S. 18–19
18
 • [referat, 2009]
 • TytułInteraktywny system bazodanowy „SimulationDB” – innowacja w przemyśle odlewniczym
  AutorzyPaweł MALINOWSKI, Józef SUCHY
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 127–133
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułIstota kompetencji zawodowych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w odlewni
  AutorzyKatarzyna LISZKA, Józef Szczepan SUCHY, Paweł MALINOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2014 t. 64 nr 7–8, s. 270–272
20
 • [referat, 2019]
 • TytułKnowledgebase as a part of industry 4.0 in casting production
  AutorzyPaweł MALINOWSKI
  Źródło2 MCC : 2textsuperscript{nd} international conference of Metals, Ceramics and Composites : 25textsuperscript{th}-27textsuperscript{th} September 2019 : Varna, Bulgaria : conference proceedings / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — [Kraków : STOP], [2019]. — S. 97-98
21
 • [monografia, 2019]
 • TytułKoncepcja zintegrowanego systemu zarządzania procesami produkcyjnymi w odlewnictwie
  AutorzyPaweł MALINOWSKI ; Polish Academy of Sciences. The Katowice Branch. Commission of Foundry Engineering
  DetailsKatowice ; Gliwice : Wydawnictwo Komisja Odlewnictwa PAN Katowice, 2019. — 161 s.
22
 • [referat, 2022]
 • TytułMachine learning application in the metal casting industry
  AutorzyMALINOWSKI Paweł
  ŹródłoWFC 2022 [Dokument elektroniczny] : 74textsuperscript{th} World Foundry Congress : October 16–20, 2022, Busan, Korea : [abstract book]. — Korea : Korea Foundry Society, 2022. — S. [1–2]
23
 • [referat, 2022]
 • TytułMachine learning in foundry
  AutorzyPaweł MALINOWSKI
  ŹródłoSpolupráca 2022 : zborník abstraktov z XXVIII medzinárodnej vedeckej konferencie slovenských, českých a pol'ských zlievačov : 27-29.04.2022, Rajecké Teplice / Katedra Technologického Inžinerstva. Strojnícka Fakulta Žilinskej Univerzity v Žiline, Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Katedra Metalurgie a Slévárenství. VŠB - Technická Univerzita Ostrava. Fakulta Metalurgie a Matriálového Inženýrství. — Žilina : Žilinská Univerzita, [2022]. — s. 14
24
 • [referat, 2012]
 • TytułMaster DB – sistem upravljanja s tehnološkim znanjem : povzetek
  AutorzyP. MALINOWSKI, J. S. SUCHY
  ŹródłoZbornik referatov 52. mednarodnega livarskega posvetovanja Portorož 2012 : 12.–14. September 2012 / ed. Križman Alojz, [et al.] ; Društvo livarjev Slovenije = Slovenian Foundrymen Society, Faculty of Natural Sciences and engineering. University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering. University of Maribor. — Ljubljana : Društvo livarjev Slovenije, 2012. — S. 40–41
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułMasterDB – sistem za upravljanje s tehnološkim znanjem
  AutorzyP. MALINOWSKI, J. S. SUCHY
  ŹródłoLivarski Vestnik. — 2013 [vol.] 60 št. 4, s. 190–200