Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Rogala, dr

starszy wykładowca

Studium Języków Obcych
SJO-zjn, Zespół Języka Niemieckiego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 1994]
 • TytułGesetz über Patentanwälte : vom 9. Januar 1993
  AutorzyÜbersetzt von Robert ROGALA
  ŹródłoBlatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen. — 1994 J. 96 Ht. 11, s. 405–408
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 1994]
 • TytułGesetz zur Änderung des Gesetzes über das Erfindungswesen und des Gesetzes über das Patentamt der Republik Polen : vom 30. Oktober 1992
  AutorzyÜbersetzt von Robert ROGALA
  ŹródłoBlatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen. — 1994 J. 96 Hf. 8/9, s. 258–262
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [książka, 2003]
 • TytułLeksykon własności przemysłowej i intelektualnej
  AutorzyKrystyna Czapla, [et al.] ; red. Andrzej Szewc ; oprac. i weryfikacja tłum. obcojęzycznych Zofia Szewc, Robert ROGALA
  DetailsKraków : Zakamycze, 2003. — 321, [2] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 1996]
 • TytułMultimedia a autorskie prawa osobiste
  AutorzyManfred Rehbinder ; tłum. z j. niem. Robert ROGALA
  ŹródłoPrace z prawa autorskiego / pod red. Janusza Barty. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 1996. — S. 9–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułNormy bezwględnie obowiązujące w międzynarodowych umowach autorskoprawnych
  AutorzyHaimo Schack ; tłum. z j. niem. Robert ROGALA
  ŹródłoZ problematyki praw na dobrach niematerialnych / aut. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko, [et al.]. — Kraków : Zakamycze, 2005. — S. 297–311
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [przekład, 1997]
 • TytułOchrona własności intelektualnej w Niemczech : zbiór aktów normatywnych, Cz. 2
  Autorzywybór i przekład z języka niemieckiego Robert ROGALA
  DetailsWrocław : BeTeR, 1997. — VII, [1], 296 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [przekład, 1996]
 • TytułOchrona własności intelektualnej w Niemczech : zbiór aktów normatywnych
  Autorzywybór i przekład z języka niemieckiego Robert ROGALA
  DetailsWrocław : Komputerowa Asocjacja Informacyjna BOGART, 1996. — VIII, 373 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 1997]
 • TytułOdpowiedzialność cywilna za błędne wypowiedzi w utworach naukowych w niemieckim systemie prawnym
  AutorzyAndreas Mayer ; tłum. z j. niem. Robert ROGALA
  ŹródłoAktualne problemy prawa prasowego / pod red. Janusza Barty. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 1997. — S. 57–71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 1998]
 • TytułOrganizacje promujące transfer technologii i jednostki badawcze w Republice Federalnej Niemiec
  AutorzyRobart ROGALA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej ; nr 167. Ekonomia i Nauki Humanistyczne. — 1998 z. 7, s. 121–134
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [encyklopedia, słownik, 1995]
 • TytułSłownik terminów z zakresu wynalazczości i własności przemysłowej : niemiecko-polski
  Autorzyaut. Robert ROGALA, Wojciech Tabor, red. Alicja Adamczak
  Details[Polska] : Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych. Oddział Szkół Wyższych ; Kielce : Politechnika Świętokrzyska. Ośrodek Innowacji i Wynalazczości ; [Polska] : Polska Izba Rzeczników Patentowych, 1995. — 135 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułTransfer technologii w przedsiębiorstwach niemieckich
  AutorzyRobert ROGALA
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 1999 R. 50 nr 9, s. 27–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: