Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Miśkiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9305-8265

ResearcherID: L-1059-2017

Scopus: 6602987878

PBN: 900451

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem33341313
2017431
20164121
201511
2014321
20133111
2012211
201122
20105113
200922
200833
2007211
200611
200511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3317133
2017422
2016431
201511
2014321
2013321
2012211
201122
2010541
2009211
200833
2007211
200611
200511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem332310
2017422
201644
201511
2014312
201333
201222
201122
2010523
2009211
2008321
2007211
200611
200511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem33330
201744
2016413
201511
201433
2013312
201222
2011211
201055
200922
200833
200722
200611
200511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem331815
201744
2016422
201511
2014321
2013321
201222
201122
2010541
200922
200833
2007211
200611
200511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem331914
2017422
2016422
201511
2014321
2013321
201222
201122
2010541
200922
200833
200722
200611
2005111
 • Construction of the geotourism product structure on the example of Poland
2
 • Criteria of geotourism valorization specified for various recipients
3
 • Database of Polish geosites as creative components for a prospective European Network
4
 • Geodiversity in the Polish Carpathian MTS
5
 • Geodiversity of the Gościbia Stream valley as a geotouristic attraction of the Flysch Carpathians
6
 • Geological values of selected Polish properties of the UNESCO World Heritage List
7
 • Geoochrona w rezerwatach przyrody (przykłady z rejonu Myślenic)
8
 • Geopark „Beskid Śląsko-Morawsko-Żywiecki” – najstarsze utwory Karpat fliszowych
9
 • Geopark – od idei do realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem Polski
10
 • Geopark „PIENINY” – podstawy tworzenia, dziedzictwo geologiczne, korzyści regionalne
11
 • Geotourist panel design - geointerpretation in student's education
12
 • Idea geoparków UNESCO
13
 • Importance of geotourism valorization criteria specified for various recipients - a new approach
14
 • Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
15
 • Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
16
 • Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce
17
 • Kreowanie lokalnego geo-produktu na przykładzie kamieniarki bartniańskiej
18
 • Las Gościbia krainą kaskad i wodospadów
19
 • Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki
20
 • New proposed geoparks in the North-western Vietnam
21
 • Pieniny: a proposed new cross-border Polish-Slovakia Geopark
22
 • Problemy badawcze georóżnorodności w geoturystyce
23
 • Projekt geoparku ”Beskid Śląsko-Morawski” jako formy ochrony oraz promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
24
 • Projekt polsko-słowackiego geoparku PIENINY i trudności w jego realizacji
25
 • Promoting geoheritage in geoparks as an element of educational tourism