Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Miśkiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9305-8265

ResearcherID: L-1059-2017

Scopus: 6602987878

PBN: 900451

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • [referat, 2014]
 • TytułConstruction of the geotourism product structure on the example of Poland
  AutorzyDiana DRYGLAS, Krzysztof MIŚKIEWICZ
  ŹródłoSGEM2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 14textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — S. 155-162
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCriteria of geotourism valorization specified for various recipients
  AutorzyMarek DOKTOR, Krzysztof MIŚKIEWICZ, Ewa M. WELC, Wojciech MAYER
  ŹródłoGeoturystyka. — 2015 nr 3–4, s. 25–38. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geotour/article/view/2263/1602
3
 • [referat, 2008]
 • TytułDatabase of Polish geosites as creative components for a prospective European Network
  AutorzyZofia Alexandrowicz, Krzysztof MIŚKIEWICZ, Jan Urban
  Źródło5th international ProGEO symposium on Conservation of the geological heritage and ProGEO working group 1 annual meeting : 1st–5th October 2008 : Rab Island, Croatia : proceedings. — Zagreb : ProGEO-Croatia, 2008. — S. 10–11
4
 • [referat, 2010]
 • TytułGeodiversity in the Polish Carpathian MTS : as a tool for development of geotourism
  AutorzyKrzysztof MIŚKIEWICZ
  ŹródłoGeotourism and montaneous tourism : international conference Geotour'10 and IRSE'10 : Gelnica, 15textsuperscript{th}–18textsuperscript{th} September 2010 : proceedings of conference abstracts / eds. Pavol Rybár, Jacek Engel, Miloš Grujić ; Technical University of Košice, [etc.]. — [Slovakia : s. n.], [2010]. — S. 41
5
 • [referat, 2008]
 • TytułGeodiversity of the Gościbia Stream valley as a geotouristic attraction of the Flysch Carpathians
  AutorzyKrzysztof MIŚKIEWICZ, Renata STADNIK, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA
  ŹródłoGEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — S. 41–42
6
7
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułGeoochrona w rezerwatach przyrody (przykłady z rejonu Myślenic)
  AutorzyKrzysztof MIŚKIEWICZ, Renata STADNIK, Anna WAŚKOWSKA, Marek Cieszkowski
  ŹródłoJubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 99–106
8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułGeopark – od idei do realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem Polski
  AutorzyZofia Alexandrowicz, Krzysztof MIŚKIEWICZ
  ŹródłoChrońmy Przyrodę Ojczystą. — 2016 t. 72 z. 4, s. 243–253
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułGeopark „PIENINY” – podstawy tworzenia, dziedzictwo geologiczne, korzyści regionalne
  AutorzyMarek DOKTOR, Krzysztof MIŚKIEWICZ, Ewa WELC
  ŹródłoPrace Pienińskie. — 2017 t. 27, s. 5–39
11
 • [referat, 2017]
 • TytułGeotourist panel design - geointerpretation in student's education
  AutorzyEwa WELC, Krzysztof MIŚKIEWICZ
  Źródło3MG [Dokument elektroniczny] : Managing Mediterranean Mountain Geoheritage : international conference : Manteigas, Portugal, 6–7 May 2017 : abstract book. — [Portugal : s. n.], [2017]. — S. [14]
12
 • [referat, 2016]
 • TytułIdea geoparków UNESCO
  AutorzyKrzysztof MIŚKIEWICZ, Ewa M. WELC
  ŹródłoI międzynarodowa konferencja przyrodnicza pogranicza polsko-czesko-słowackiego [Dokument elektroniczny] : 19–20 marca 2016 r., Górki Wielkie : materiały konferencyjne / red. Marcin Warchałowski. — [Górki Wielkie : s. n.], 2016. — S. 8
13
 • [referat, 2017]
 • TytułImportance of geotourism valorization criteria specified for various recipients - a new approach
  AutorzyKrzysztof MIŚKIEWICZ, Ewa WELC, Marek DOKTOR, Wojciech MAYER
  Źródło3MG [Dokument elektroniczny] : Managing Mediterranean Mountain Geoheritage : international conference : Manteigas, Portugal, 6–7 May 2017 : abstract book. — [Portugal : s. n.], [2017]. — S. [13]
14
 • [książka, 2012]
 • TytułKatalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej : projekt badawczy nr: 523/2010/Wn-50/FG-GO-TX/D
  Autorzyred. nauk. Tadeusz SŁOMKA ; autorzy: Tomasz BARTUŚ, Sławomir BĘBENEK, Marek DOKTOR, Jan GOLONKA, Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Andrzej JONIEC, Marek KRĄPIEC, Michał KROBICKI, Marek ŁODZIŃSKI, Włodzimierz Margielewski, Wojciech MASTEJ, Wojciech MAYER, Krzysztof MIŚKIEWICZ, Elżbieta SŁOMKA, Tadeusz SŁOMKA, Renata STADNIK, Michał STEFANIUK, Piotr STRZEBOŃSKI, Jan Urban, Anna WAŚKOWSKA, Ewa WELC
  DetailsKraków : [s. n.], 2012. — 719 s.
15
 • [książka, 2013]
 • TytułKatalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
  Autorzyred. nauk. Tadeusz SŁOMKA ; aut.: Tomasz BARTUŚ, Sławomir BĘBENEK, Marek DOKTOR, Jan GOLONKA, Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Andrzej JONIEC, Marek KRĄPIEC, Michał KROBICKI, Marek ŁODZIŃSKI, Wojciech MASTEJ, Wojciech MAYER, Krzysztof MIŚKIEWICZ, Elżbieta SŁOMKA, Tadeusz SŁOMKA, Renata STADNIK, Michał STEFANIUK, Piotr STRZEBOŃSKI, Anna WAŚKOWSKA, Ewa WELC, [et al.]
  DetailsWyd. 2 uzup. i popr.. — Kraków : AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, 2013. — 719 s.
16
 • [książka, 2006]
 • TytułKatalog obiektów geoturystycznych w Polsce : (obejmuje wybrane geologiczne stanowiska dokumentacyjne) : projekt badawczy nr: 655/2004/Wn-06/FG-go-tx/D
  AutorzyTadeusz SŁOMKA, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA, Marek DOKTOR, Andrzej JONIEC, Stefan W. ALEXANDROWICZ [et al.], Tomasz BARTUŚ [et al.], Ireneusz FELISIAK, Aleksander GARLICKI, Jan GOLONKA [et al.], Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK [et al.], Jarosław KĘDZIERSKI [et al.], Andrzej KRAWCZYK [et al.], Katarzyna KRÓL [et al.], Wojciech MASTEJ, Jacek MATYSZKIEWICZ [et al.], Wojciech MAYER [et al.], Krzysztof MIŚKIEWICZ [et al.], Tadeusz LEŚNIAK [et al.], Elżbieta SŁOMKA [et al.], Tadeusz SOKOŁOWSKI, Renata STADNIK, Michał STEFANIUK, Piotr STRZEBOŃSKI [et al.], Anna WAŚKOWSKA-OLIWA [et al.], red.: Tadeusz SŁOMKA, Marek DOKTOR, Andrzej JONIEC, Alicja KICIŃSKA-ŚWIDERSKA ; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska
  DetailsKraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2006. — 260 s.
17
 • [referat, 2017]
 • TytułKreowanie lokalnego geo-produktu na przykładzie kamieniarki bartniańskiej
  AutorzyEwa WELC, Krzysztof MIŚKIEWICZ
  ŹródłoIII ogólnopolskie forum "GEO-PRODUKT" [Dokument elektroniczny] : „Od geoedukacji do innowacji” : Wojsławice, 22–24.09.2017. — [Polska : s. n.], [2017]. — Slajdy [1–17]
18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułNaukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki
  AutorzyMIŚKIEWICZ Krzysztof, DOKTOR Marek, SŁOMKA Tadeusz
  ŹródłoGeoturystyka. — 2007 nr 4, s. 3–12
20
 • [referat, 2014]
 • TytułNew proposed geoparks in the North-western Vietnam
  AutorzyKrzysztof MIŚKIEWICZ, Jan GOLONKA, Michał KROBICKI, Nguyen van Giang, Marek DOKTOR, Tadeusz SŁOMKA
  ŹródłoScientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 37–39
21
 • [referat, 2007]
 • TytułPieniny: a proposed new cross-border Polish-Slovakia Geopark
  AutorzyK. MIŚKIEWICZ, J. GOLONKA
  ŹródłoLandscape and people: earth heritage, culture and economy : 7th European Geopark Network open conference in Scotland : 13th–16th September 2007, Ullapool, Scotland, UK : abstracts. — Sutherland : North West Highlands Geopark, [2007]. — S. 3
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułProblemy badawcze georóżnorodności w geoturystyce
  AutorzyKrzysztof MIŚKIEWICZ
  ŹródłoGeoturystyka. — 2009 nr 1–2, s. 3–12
23
 • [referat, 2016]
 • TytułProjekt geoparku ”Beskid Śląsko-Morawski” jako formy ochrony oraz promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
  AutorzyChybiorz Ryszard, DOKTOR Marek, GOLONKA Jan, KROBICKI Michał, MIŚKIEWICZ Krzysztof, SŁOMKA Tadeusz, WAŚKOWSKA Anna
  ŹródłoI międzynarodowa konferencja przyrodnicza pogranicza polsko-czesko-słowackiego [Dokument elektroniczny] : 19–20 marca 2016 r., Górki Wielkie : materiały konferencyjne / red. Marcin Warchałowski. — [Górki Wielkie : s. n.], 2016. — S. 10–11
24
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułProjekt polsko-słowackiego geoparku PIENINY i trudności w jego realizacji
  AutorzyTomasz BARTUŚ, Marek DOKTOR, JAN GOLONKA, Krzysztof MIŚKIEWICZ, R. STADNIK, M. KROBICKI, A. WAŚKOWSKA-OLIWA
  ŹródłoSchriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften. — 2010 H. 62, s. 107
25
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułPromoting geoheritage in geoparks as an element of educational tourism
  AutorzyKrzysztof MIŚKIEWICZ
  ŹródłoGeotourism : organization of the tourism and education in the geoparks in the Middle-Europe Mountains / eds. Adolf Szponar, Sylwia Toczek-Werner ; University of Business in Wrocław. — Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2016. — S. 37–48