Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Miśkiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9305-8265

ResearcherID: L-1059-2017

Scopus: 6602987878

PBN: 900451

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Construction of the geotourism product structure on the example of Poland
2
 • Criteria of geotourism valorization specified for various recipients
3
 • Database of Polish geosites as creative components for a prospective European Network
4
 • Geodiversity in the Polish Carpathian MTS
5
 • Geodiversity of the Gościbia Stream valley as a geotouristic attraction of the Flysch Carpathians
6
 • Geological values of selected Polish properties of the UNESCO World Heritage List
7
 • Geoochrona w rezerwatach przyrody (przykłady z rejonu Myślenic)
8
 • Geopark „Beskid Śląsko-Morawsko-Żywiecki” – najstarsze utwory Karpat fliszowych
9
 • Geopark – od idei do realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem Polski
10
 • Geopark „PIENINY” – podstawy tworzenia, dziedzictwo geologiczne, korzyści regionalne
11
 • Geotourist panel design - geointerpretation in student's education
12
 • Geoturystyka i geoedukacja w rezerwacie przyrody nieożywionej „Prządki” im. prof. Henryka Świdzińskiego
13
 • Idea geoparków UNESCO
14
 • Importance of geotourism valorization criteria specified for various recipients - a new approach
15
 • Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
16
 • Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
17
 • Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce
18
 • Kreowanie lokalnego geo-produktu na przykładzie kamieniarki bartniańskiej
19
 • Las Gościbia krainą kaskad i wodospadów
20
 • Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki
21
 • New proposed geoparks in the North-western Vietnam
22
 • Pieniny: a proposed new cross-border Polish-Slovakia Geopark
23
 • Problemy badawcze georóżnorodności w geoturystyce
24
 • Projekt geoparku ”Beskid Śląsko-Morawski” jako formy ochrony oraz promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
25
 • Projekt polsko-słowackiego geoparku PIENINY i trudności w jego realizacji