Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Miśkiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9305-8265

ResearcherID: L-1059-2017

Scopus: 6602987878

PBN: 900451

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Construction of the geotourism product structure on the example of Poland / Diana DRYGLAS, Krzysztof MIŚKIEWICZ // W: SGEM2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17-26 June 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-18-6. — S. 155-162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

 • keywords: Poland, geodiversity, theory of tourism, geotourism product

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Geological values of selected Polish properties of the UNESCO World Heritage List / Zofia Alexandrowicz, Jan Urban, Krzysztof MIŚKIEWICZ // Geoheritage ; ISSN 1867-2477. — 2009 vol. 1 no. 1, s. 43–52. — Bibliogr. s. 51–52. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12371-009-0004-y.pdf

 • keywords: world heritage, Polish WH List, abiotic values, geoheritage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geoochrona w rezerwatach przyrody (przykłady z rejonu Myślenic)Geoconservation in nature reserves – Myślenice region (Outer Carpathians, Poland) case studies / Krzysztof MIŚKIEWICZ, Renata STADNIK, Anna WAŚKOWSKA, Marek Cieszkowski // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 99–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Geopark – od idei do realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem PolskiGeopark – from the concept to implementation, with special reference to Poland / Zofia Alexandrowicz, Krzysztof MIŚKIEWICZ // Chrońmy Przyrodę Ojczystą ; ISSN 0009-6172. — 2016 t. 72 z. 4, s. 243–253. — Bibliogr. s. 250–252, Summ.

 • słowa kluczowe: Polska, geoparki, rys historyczny, projekty i realizacja, sieć UNESCO

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geotourist panel design - geointerpretation in student's education / Ewa WELC, Krzysztof MIŚKIEWICZ // W: 3MG [Dokument elektroniczny] : Managing Mediterranean Mountain Geoheritage : international conference : Manteigas, Portugal, 6–7 May 2017 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [14]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: geotourism, education, interpretative panel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Importance of geotourism valorization criteria specified for various recipients - a new approach / Krzysztof MIŚKIEWICZ, Ewa WELC, Marek DOKTOR, Wojciech MAYER // W: 3MG [Dokument elektroniczny] : Managing Mediterranean Mountain Geoheritage : international conference : Manteigas, Portugal, 6–7 May 2017 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. [13]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: assessment, value, recipients of geotourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
 • Problemy badawcze georóżnorodności w geoturystyceGeodiversity research problems in geotourism / Krzysztof MIŚKIEWICZ // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 1–2, s. 3–12. — Bibliogr. s. 11–12, Streszcz., Abstr.. — Rozszerzone streszczenie w j. ang. s. 8–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Projekt polsko-słowackiego geoparku PIENINY i trudności w jego realizacji[Project of Polish-Slovak geopark PIENINY and difficulties in its implementation] / Tomasz BARTUŚ, Marek DOKTOR, JAN GOLONKA, Krzysztof MIŚKIEWICZ, R. STADNIK, M. KROBICKI, A. WAŚKOWSKA-OLIWA // Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ; ISSN 1860-1782. — 2010 H. 62, s. 107. — Tekst pol.-niem.. — GeoTop 2009: Geotype und internationale Zusammenarbeit = Geotypy i współpraca międzynarodowa : Tagungspublikation : zur 13. Internationalen Jahrestagung der Fachsektion GeoTop der Deutschen Gesellschaft f–{u}r Geowissenschaften : 20.–24. Mai 2009 in Cottbus gleichzeitig 8. Deutsch-polonisches Geopark-Treffen Muskauer Faltenbogen = VIII niemiecko-polska konferencja poświęcona tematowi Geoparku Łuk Mużakowa / Hrsg. Manfred Kupetz, Thomas Kockert. — ISBN 978-3-510-49217-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Promoting geoheritage in geoparks as an element of educational tourismPromocja geodziedzictwa w geoparkach jako element turystyki edukacyjnej / Krzysztof MIŚKIEWICZ // W: Geotourism : organization of the tourism and education in the geoparks in the Middle-Europe Mountains / eds. Adolf Szponar, Sylwia Toczek-Werner ; University of Business in Wrocław. — Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2016. — ISBN: 978-83-937018-7-2. — S. 37–48. — Bibliogr. s. 47–48, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: geoturystyka, geoochrona, geopark, geodziedzictwo, geo-edukacja, geo-produkt, etnogeologia

  keywords: geotourism, geopark, geoconservation, geoheritage, geoeducation, geoproduct, ethnogeology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Selected geosites within a proposed new trans-border Pieniny Geopark (Polish-Slovakian) / Jan GOLONKA, Marek DOKTOR, Krzysztof MIŚKIEWICZ, Michał KROBICKI, Tadeusz SŁOMKA // Acta Geoturistica [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1338-2292. — 2014 vol. 5 no. 2, s. 46–63. — Bibliogr. s. 62–63, Abstr.

 • keywords: geotourism, Pieniny Mts., geological inventory and valorization, geosites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Transgraniczne geoparki na obszarze Karpat[Transboundary geoparks in Carpathian Mts] / Krzysztof MIŚKIEWICZ, JAN GOLONKA // Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ; ISSN 1860-1782. — 2010 H. 62, s. 84–89. — Bibliogr. s. 88–89. — Dod. ISBN 978-3-510-49217-6. — Tekst pol.-niem.. — GeoTop 2009: Geotope und internationale Zusammenarbeit = Geotopy i współpraca międzynarodowa : Tagungspublikation : zur 13. Internationalen Jahrestagung der Fachsektion GeoTop der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften : 20.–24. Mai 2009 in Cottbus gleichzeitig 8. Deutsch-polonisches Geopark-Treffen Muskauer Faltenbogen = VIII niemiecko-polska konferencja poświęcona tematowi Geoparku Łuk Mużakowa / Hrsg. Manfred Kupetz, Thomas Kockert

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionuThe cross-border Geopark Pieniny role as a stimulator of regional development / Jan GOLONKA, Marek DOKTOR, Michał KROBICKI, Krzysztof MIŚKIEWICZ, Tomasz BARTUŚ, Renata STADNIK, Anna WAŚKOWSKA // W: Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim = Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-pol'skom pohraničí / red. nauk. Piotr Sadowski. — Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. — ISBN: 978-83-60621-20-2. — S. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Walory geologiczne rezerwatu przyrody „Las Gościbia” (Beskid Makowski, Karpaty fliszowe)Geological values of the nature reserve “Las Gościbia” (the Beskid Makowski Mts., Flysch Carpathians) / Renata STADNIK, Anna WAŚKOWSKA, Krzysztof MIŚKIEWICZ // Chrońmy Przyrodę Ojczystą ; ISSN 0009-6172. — 2011 t. 67 z. 4, s. 330–339. — Bibliogr. s. 336–339, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: