Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Chrustek, mgr

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1147
2006514
2005633
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1147
2006523
2005624
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1165
2006523
2005642
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1111
200655
200566
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1111
200655
200566
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1147
2006523
20056241
 • Arrangement of structures in the Orava Basin associated with left-lateral strike-slip tectonic zone in the Western Carpathians / CHRUSTEK M. // W: XVIII\textsuperscript{th} Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 3–6, 2006, Belgrade, Serbia : proceedings / eds. Milan Sudar, Marko Ercegovac, Aleksandar Grubić ; National Committee of the Carpathian-Balkan Geological Association, Serbian Geological Society. — Belgrade : [Serbian Geological Society], 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 65–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Budowa geologiczna rejonu Sucha Beskidzka – Świnna Poręba (polskie Karpaty fliszowe)Geological structure of the Sucha Beskidzka – Świnna Poręba region (Polish Flysch Carpathians) / Marek Cieszkowski, Jan GOLONKA, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Monika CHRUSTEK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2006 t. 32 z. 2, s. 155–201, [1] k. tabl. złoż.. — Bibliogr. s. 194–200, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2006-02/Geologia_2006_2_05.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Carpathian tectonics in the making : deformations and earthquakes in the Stare Bystre area (southern Poland) / Monika CHRUSTEK, Jan GOLONKA // W: GEOTOUR Kraków 2005 : “GEOTOURism – new dimensions in XXI century tourism and chances for future development” : 2\textsuperscript{nd} international conference : 22–24 September 2005, Kraków, Poland / eds. Marek Doktor, Anna Waśkowska-Oliwa ; University of Science and Technology AGH. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection. — [Kraków : UST AGH], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 16–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geological characterisation of the Krynica Subunit in the vicinity of Krościenko on the Dunajec river (Magura Nappe, Outer Flysch Carpathians)Charakterystyka geologiczna podjednostki krynickiej w okolicach Krościenka nad Dunajcem (płaszczowina magurska, zewnętrzne Karpaty fliszowe) / Monika CHRUSTEK, Jan GOLONKA, Agnieszka Janeczko, Filip Stachyrak // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2005 t. 31 z. 1, s. 127–144. — Bibliogr. s. 141–143, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2005-01/Geologia_2005_1_03.pdf

 • słowa kluczowe: płaszczowina magurska, litostratygrafia, tektonika, podjednostka krynicka, paleocen, dolny eocen, środkowy eocen

  keywords: Magura Nappe, Paleocene, lithostratigraphy, tectonics, Krynica Subunit, Lower Eocene, Middle Eocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geoturystyka na weekend – krótka wycieczka geologiczna nad jezioro Iseo, WłochyGeotourism for the weekend – short fieldtrip on Iseo Lake, Italy / Monika CHRUSTEK // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2006 nr 2, s. 49–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Paleogeografia basenów fliszowych polskich Karpat Zewnętrznych a rozmieszczenie wapieni organicznych i organodetrytycznych w basenach fliszowych[The flysch basins paleogeography of the Polish Outer Carpathians – position organic and organodetritic limestones in flysch basins] / Jan Golonka, Marek Cieszkowski, Monika CHRUSTEK, Michał KROBICKI, Ewa Malata, Jacek MATYSZKIEWICZ, Barbara Olszewska, Nestor Oszczypko, Jacek RAJCHEL, Andrzej Ślączka, Tadeusz SŁOMKA, Anna Tomaś, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA // W: Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy : Kraków, 21 kwietnia 2005 : seminarium naukowe / red. Jan Golonka, Marek Cieszkowski ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Nauk Geologicznych. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. — [Kraków : UJ ING], [2005]. — S. 61–65. — Bibliogr. s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pozycja geologiczna paleoceńskich wapiennych piaskowców organodetrytycznych we fliszu jednostki krynickiej płaszczowiny magurskiej w okolicach Krościenka nad Dunajcem[Geological position of the Paleocene calcareous organodetritic sandstones in the Magura Unit flysch in the vicinity of Krościenko upon Dunajec] / Monika CHRUSTEK, Jan GOLONKA, Agnieszka Janeczko // W: Wapienie organogeniczne i organodetrytyczne w Karpatach zewnętrznych i ich znaczenie dla rekonstrukcji paleogeograficznych Tetydy : Kraków, 21 kwietnia 2005 : seminarium naukowe / red. Jan Golonka, Marek Cieszkowski ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Nauk Geologicznych. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. — [Kraków : UJ ING], [2005]. — S. 23–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Tectonic deformations in the Orava Basin Margins in the Western Carpathians, based on the DEM analysis and geological research / Monika CHRUSTEK // Geolines ; ISSN 1210-9606. — 2006 vol. 20, s. 26–27. — Bibliogr. s. 27. — Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group ; 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group ; 7th Carpathian Tectonic Workshop : Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. — Praha : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, cop. 2006. — tekst: https://goo.gl/NPfhu8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The fault tectonics of the Middle Skawa River Valley (Polish Flysch Carpathians) / Marek Cieszkowski, Jan GOLONKA, Anna WAŚKOWSKA-OLIWA, Monika CHRUSTEK // Geolines ; ISSN 1210-9606. — 2006 vol. 20, s. 29–30. — Bibliogr. s. 29. — Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group ; 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group ; 7th Carpathian Tectonic Workshop : Zakopane, Poland, April 19–22, 2006. — Praha : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, cop. 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The Orava Deep Drilling Project and post-palaeogene tectonics of the Northern CarpathiansProblematyka głębokiego wiercenia na Orawie a popaleogeńska tektonika Karpat północnych / Jan GOLONKA, [et al.], Monika CHRUSTEK [et al.], Michał KROBICKI [et al.], Michał STEFANIUK, [et al.] // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2005 vol. 75 no. 3, s. 211–248. — Bibliogr. s. 241–247, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/75_3_211_248.pdf

 • keywords: Carpathians, neotectonics, plate tectonics, palaeogene, Neogene, continental deep drilling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: