Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kwaśniewski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7826-6672 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 36025462700

PBN: 5e709213878c28a04738f898

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 228, z ogólnej liczby 307 publikacji Autora


1
 • Alloying elements macrosegregation in 6xxx aluminium alloy billets obtained by continuous casting with electromagnetic stirring
2
 • An analytical model for the high temperature low sag conductor knee point determination
3
 • An examination of the heat treatment effect on mechanical properties of twin-roll cast followed by cold rolling sheets made of aluminium and its alloys
4
 • Analiza numeryczna nacisku metalu na ścianę ciągadła w procesie ciągnienia przewodów jezdnych typu trolej
5
 • Analiza numeryczna pełnego cyklu produkcyjnego procesu ciągnienia przewodów jezdnych z wykorzystaniem ciągadeł z polikrystalicznego diamentu syntetycznego
6
 • Analiza porównawcza własności stopów aluminium serii 1XXX, 3XXX oraz 8XXX uzyskanych w linii TRC
7
 • Analiza porównawcza własności stopów aluminium serii 1XXX, 8XXX oraz 3XXX uzyskanych w linii TRC
8
 • Analiza własności mechanicznych i elektrycznych blach z aluminium oraz jego stopów otrzymanych z wsadu z linii TRC
9
 • Analiza własności mechanicznych i elektrycznych blach z aluminium oraz jego stopów otrzymywanych z wsadu linii TRC
10
 • Analiza właściwości mechanicznych, elektrycznych oraz strukturalnych blach z wybranych stopów aluminium otrzymanych z wsadu z linii TRC
11
 • Analiza wpływu prędkości odlewania na własności elektryczne i odporność cieplną drutów z miedzi beztlenowej
12
 • Analiza zmian odporności cieplnej stopów Cu-Ag z przeznaczeniem na wyroby branży elektroenergetycznej
13
 • Analiza zużycia elektrod nasadkowych podczas procesu punktowego zgrzewania oporowego
14
 • Analysis of properties of selected aluminium alloys, obtained by twin roll casting method and subjected to cold rolling process
15
 • Analysis of properties of selected aluminium alloys, obtained by twin roll casting method and subjected to cold rolling process
16
 • Analysis of the $Cu-Cr-Zr$ electrodes wear which are used for the resistance welding process
17
 • Analysis of traction scrap applicability for the manufacturing of carrying and conducting equipment designed for overhead contact lines
18
 • Analysis of traction scrap applicability for the manufacturing of carrying and conducting equipment designed for overhead contact lines
19
 • Analytical model for the high temperature low sag conductor knee point determination
20
 • Badania eksperymentalne nowej generacji systemu połączeń kablowych stosowanych na cele elektroenergetyczne
21
 • Badania eksploatacyjne nowej generacji nakładek stykowych dedykowanych do kolejowych sieci trakcyjnych
22
 • Badania i charakteryzacja kompozytów miedź-grafen
23
 • Badania mechanizmów odkształceń elementów śrubowego systemu połączeń kabli elektroenergetycznych
24
 • Badania mikrostruktury i własności mechanicznych brązów aluminiowych o zmiennej zawartości Fe, Ni i Al
25
 • Badania nad dyfuzją cynku do elektrod nasadkowych CuCrZr w procesie zgrzewania oporowego stalowych blach karoseryjnych