Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Źrałka, mgr

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Application of multi-electrode, maintenance and internal solution free galvanic cells for determination of selected ions in pharmaceutical samples
2
 • Bezobsługowe czujniki potencjometryczne wykorzystujące polimery przewodzące oraz przykłady ich zastosowań do oznaczania zawartości wapnia i magnezu w wodach mineralnych
3
 • Bezobsługowe ogniwa potencjometryczne i przykłady ich zastosowań praktycznych
4
 • Copper-sensitive potentiometric sensors based on PEDOT-Arsenazo films
5
 • Czujniki jonów $Cu^{+2}$ z membranami polimerów przewodzących – ich właściwości oraz przykładowe zastosowanie do budowy bezobsługowego ogniwa potencjometrycznego
6
 • Galvanic cell without liquid junction for potentiometric determination of copper
7
 • Jonowo-redoksowa czułość membran polimerów przewodzących domieszkowanych MLC w miareczkowaniach potencjometrycznych
8
 • Konstrukcje miniaturowych wieloelektrodowych ogniw potencjometrycznych oraz przykłady ich zastosowania w badaniach klinicznych i biochemicznych
9
 • Miniature, maintenance and internal solution free multi-electrode galvanic cells for potentiometric measurements
10
 • Miniaturowe ogniwa potencjometryczne z membranami odniesienia z polimerów przewodzących i przykłady ich zastosowań w praktyce analitycznej
11
 • Miniaturowe ogniwa potencjometryczne z membranami odniesienia z polimerów przewodzących i przykłady ich zastosowań w praktyce analitycznej
12
 • Miniaturowe, wieloelektrodowe ogniwa potencjometryczne z wykorzystaniem polimerów przewodzących i przykłady ich praktycznych zastosowań
13
 • Multi-electrode, maintenance and internal solution free galvanic cells for potentiometric measurements
14
 • Ogniwa potencjometryczne bez ciekłego złącza do oznaczania jonów miedziowych
15
 • Ogniwa potencjometryczne typu “all plastic” z membranami jonoselektywnymi oraz membranami odniesienia z polimerów przewodzących i ich wykorzystanie do detekcji punktu końcowego miareczkowań potencjometrycznych
16
 • Potentiometric response of copper-sensitive sensors based on PEDOT-Arsenazo films
17
 • Wpływ chlorków na funkcjonowanie potencjometrycznych czujników $Cu^{+2}$ z membranami polimerów przewodzących
18
 • Wpływ wielkości powierzchni elektrody podłożowej na funkcjonowanie kationoczułych membran polimerów
19
 • Wykorzystanie polimerów przewodzących do budowy zintegrowanej, bezobsługowej elektrody odniesienia