Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Źrałka, mgr

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem19172
201022
200922
2008431
2007541
200633
200533
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem19136
201022
2009211
2008413
2007532
200633
200533
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19145
201022
2009211
2008413
2007541
200633
200533
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19217
201022
200922
2008413
2007514
200633
200533
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19217
201022
200922
2008413
2007514
200633
200533
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19217
201022
200922
2008413
2007514
200633
2005331
 • Application of multi-electrode, maintenance and internal solution free galvanic cells for determination of selected ions in pharmaceutical samples : [poster presentation] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Jerzy Golimowski, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: Book of abstracts of the 7th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry : Szczyrk, Poland, 22–25 March, 2009. — [Poland] : ISE, [2009]. — S. 237. — Bibliogr. s. 237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bezobsługowe czujniki potencjometryczne wykorzystujące polimery przewodzące oraz przykłady ich zastosowań do oznaczania zawartości wapnia i magnezu w wodach mineralnych[Maintenance-free, conducting polymer based potentiometric sensors and their application for calcium and magnesium ions determination in mineral water samples] / Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Barbara ŹRAŁKA // W: Woda dla zdrowia : konferencja naukowa : Kraków 12–13 maja 2006 r. / Polskie Towarzystwo-Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Zarząd Główny Warszawa [etc.]. — [Warszawa : s. n.], [2006]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bezobsługowe ogniwa potencjometryczne i przykłady ich zastosowań praktycznych[Maintenance free potentiometric cells and examples of their practical application] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: 50\textsuperscript{th} Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11\textsuperscript{th} EuCheMS – DCE : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 255, S7.7-PS1-38. — Bibliogr. s. 255

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Copper-sensitive potentiometric sensors based on PEDOT-Arsenazo films / Jan MIGDALSKI, Barbara ŹRAŁKA, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : CD of abstracts / ISE International Society of Electrochemistry. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czujniki jonów $Cu^{+2}$ z membranami polimerów przewodzących – ich właściwości oraz przykładowe zastosowanie do budowy bezobsługowego ogniwa potencjometrycznego : [poster][Conducting polymer based copper sensors, their properties and application in maintenance-free potentiometric cell] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-238-5. — S. 48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Galvanic cell without liquid junction for potentiometric determination of copper / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // Analytica Chimica Acta ; ISSN 0003-2670. — 2007 vol. 594 iss. 2, s. 204–210. — Bibliogr. s. 209–210, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-05-21. — A. Lewenstam - dod. afiliacja: Åbo Akademi University, Finland. — tekst: https://goo.gl/N7chVP

 • keywords: conducting polymers, membrane potential, metal complexing ligands, ion selective electrode, potentiometric titration, junctionless reference electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.aca.2007.05.027

7
 • Jonowo-redoksowa czułość membran polimerów przewodzących domieszkowanych MLC w miareczkowaniach potencjometrycznych[Mix ionic and redox sensitivity of conducting polymers films moped with MLC in potentiometric titrations] / Barbara ŹRAŁKA, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, A. LEWENSTAM // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — ISBN10: 8389936070. — S. S8–P58. — Bibliogr. s. S8–P58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Konstrukcje miniaturowych wieloelektrodowych ogniw potencjometrycznych oraz przykłady ich zastosowania w badaniach klinicznych i biochemicznych[Miniaturized, multi-electrode potentiometric cells and their application for clinical and biochemical investigations] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29–30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-175-3. — S. 51. — Bibliogr. s. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Miniaturowe ogniwa potencjometryczne z membranami odniesienia z polimerów przewodzących i przykłady ich zastosowań w praktyce analitycznej[Miniaturized potentiometric cell with reference electrodes obtained by buffering pH in a conducting polymer matrix] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — ISBN10: 8389936070. — S. S8–P59. — Bibliogr. s. S8–P59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Miniaturowe ogniwa potencjometryczne z membranami odniesienia z polimerów przewodzących i przykłady ich zastosowań w praktyce analitycznej[Miniaturized electrochemical cell with conducting polymer based reference system and examples of their practical application] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1–2 czerwca 2006 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko. — S. 65, P 22. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Miniaturowe, wieloelektrodowe ogniwa potencjometryczne z wykorzystaniem polimerów przewodzących i przykłady ich praktycznych zastosowań[Conducting polymers based potentiometric micro cells and examples of their practical application] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VII konferencja : Kraków, 24–25 maja 2007 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-127-2. — S. 74, P 25. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Multi-electrode, maintenance and internal solution free galvanic cells for potentiometric measurements / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Jerzy Golimowski, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : CD of abstracts / ISE International Society of Electrochemistry. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ogniwa potencjometryczne bez ciekłego złącza do oznaczania jonów miedziowych[Liquid junction free potentiometric cell and its application for copper ion titration] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: 50\textsuperscript{th} Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11\textsuperscript{th} EuCheMS – DCE : International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE' 2007 : chemistry, environment & human, activity in civilization, development : 9–12 September 2007, Toruń, Poland : abstract book = 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego / eds. Bogusław Buszewski, Monika Michel ; PTCh [etc.]. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 256, S7.7-PS1-39. — Bibliogr. s. 256

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ogniwa potencjometryczne typu “all plastic” z membranami jonoselektywnymi oraz membranami odniesienia z polimerów przewodzących i ich wykorzystanie do detekcji punktu końcowego miareczkowań potencjometrycznych[“All plastic” type of potentiometric cell with conducting polymers ion – selective and reference electrodes for detection end-point in potentiometric measurement] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — ISBN10: 8389936070. — S. S8–P60. — Bibliogr. s. S8–P60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Potentiometric response of copper-sensitive sensors based on PEDOT-Arsenazo films : [poster] / Barbara ŹRAŁKA, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: SMCBS'2007 International workshop : 'Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing' : the 3\textsuperscript{rd} international workshop and the XVI\textsuperscript{th} international meeting of the electrochemical section of the Polish Chemical Society : Włodowice, Poland, November 4–8, 2007 : programme and book of abstracts / Polish Academy of Sciences. Institute of Physical Chemistry. — [Warsaw, Poland : PAS IPC], [cop. 2007]. — ISBN10: 83-89585-18-9. — S. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ chlorków na funkcjonowanie potencjometrycznych czujników $Cu^{+2}$ z membranami polimerów przewodzących[Influence of chloride ions on potentiometric response of the conducting polymer based copper sensitive membranes] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 266. — Bibliogr. s. 266

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ wielkości powierzchni elektrody podłożowej na funkcjonowanie kationoczułych membran polimerów[Influence of the electrode area (surface) on cationic sensitivity of the conducting polymer based membranes] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Justyna KUPIS, Andrzej LEWENSTAM // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 267. — Bibliogr. s. 267

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykorzystanie polimerów przewodzących do budowy zintegrowanej, bezobsługowej elektrody odniesienia[Conducting polymer based reference electrode – integrated and maintenance free] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1–2 czerwca 2006 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko. — S. 32, K 10. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: