Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosława Bazarnik, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [referat, 2007]
 • Tytuł${^{27}Al}$ MAS NMR and ${^{29}Si}$ MAS NMR study of kanemite precursor of FSM-16 mesoporous sieves
  AutorzyMałgorzata Zimowska, Zbigniew Olejniczak, Ewa M. Serwicka, Mirosława BAZARNIK, Krzysztof BAHRANOWSKI
  ŹródłoEUROCLAY 2007 : 22–27 July, Aveiro, Portugal : abstracts book / eds. Fernando Rocha, Denise Terroso, Ana Quintela ; Universidade de Aveiro [etc.]. — Aveiro, Portugal : Universidade de Aveiro, 2007. — S. 100–101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2005]
 • TytułAluminated FSM mesoporous silicas – synthesis, characterisation and use as supports for organometallic macrocycles
  AutorzyM. Zimowska, J. Połtowicz, E. M. Serwicka, M. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, Z. Olejniczak
  ŹródłoCatalysis on oxide-type materials : theory and experiment: share needs and capabilities : Kraków, Poland, November 17–19, 2005 : [international symposium] / ICSC PAS. — [Poland : s. n.], [2005]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCatalytic oxidation of cyclohexene over metalloporphyrin supported on mesoporous molecular sieves of FSM-16 type – steric effects induced by nanospace constraints
  AutorzyM. Zimowska, A. Michalik-Zym, J. Połtowicz, M. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, E. M. Serwicka
  ŹródłoCatalysis Today. — 2007 vol. 124 iss. 1–2, s. 55–60. — tekst: https://goo.gl/h23wcq
 • keywords: alumination, FSM-16, cyclohexene oxidation, MnTMPyP, metalloporphyrin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.cattod.2007.03.048

4
 • [referat, 2007]
 • TytułCharakterystyka teksturalna mezoporowatych sit molekularnych typu FSM-$16$ zawierających metaloorganiczne makrokompleksy : [poster]
  AutorzyM. Zimowska, M. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, Z. Czuła, J. Połtowicz, E. M. Serwicka
  ŹródłoXXXIX OKK : materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 14–16 marca 2007 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2007. — S. 360–361, PII-69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCopper centres supported on Al-containing mesoporous silica: FSM-16 – preliminary results
  AutorzyM. BAZARNIK, R. Dula, K. BAHRANOWSKI, J. Bazarnik
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2009 vol. 41 no. 3 dod. Geovestník, s. 351
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2005]
 • TytułDotowanie glinem mezoporowatych materiałów krzemionkowych typu FSM-16
  AutorzyMirosława BAZARNIK [et al.], Krzysztof BAHRANOWSKI
  ŹródłoXLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S9–P13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2006]
 • TytułIncorporation of $Al$ into mesoporous silica materials of FSM-16 type
  AutorzyM. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, M. Zimowska, A. Michalik, E. M. Serwicka
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2006 Roč. 38 č. 4, dod. Geovestník, s. 3
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2009]
 • TytułIncorporation of heteroatoms into mesoporous silica materials of FSM-16 type
  AutorzyMirosława BAZARNIK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Małgorzata Zimowska, Roman Dula
  ŹródłoInterTech 2009 : II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists : 20–22 May 2009, Poznań, Poland : proceedings / eds. Wojciech Karpiuk, Krzysztof Wiśniewski ; Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej, 2009. — S. 243–245
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2005]
 • TytułInfluence of $Al$ substitution on the textural properties of FSM mesoporous silicas
  AutorzyM. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, M. Zimowska [et al.]
  ŹródłoEuropa Cat-VII : seventh European congress on Catalysis : catalysis: a key to a richer and cleaner society : 28 August–1 September 2005, Sofia, Bulgaria : book of abstracts / EFCATS European Federation of Catalysis Societies. — [Bulgaria : s. n.], [2005]. — S. 42, P1-42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2007]
 • TytułMethod of alumination as means of controlling the physico-chemical and catalytic properties of FSM-16
  AutorzyM. Zimowska, J. Połtowicz, R. Socha, E. M. Serwicka, M. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, Z. Olejniczak
  ŹródłoEUROPACATVIII [Dokument elektroniczny] : “from theory to industrial practice” : 26–31 August, Turku/Åbo, Finland 2007 : extended abstracts ; conference program / Nordic Catalysis Society EFCATS. — [Finland : EFCATS], [2007]. — S. 1–2, P2 152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułModification of FSM-16 mesoporous materials structure – preliminary results
  AutorzyMałgorzata Zimowska, Mirosława BAZARNIK, Jakub BAZARNIK, Krzysztof BAHRANOWSKI
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 33, s. 190
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2006]
 • TytułNMR study of aluminated mesoporous silicas of FSM-16 type
  AutorzyMałgorzata Zimowska, Ewa M. Serwicka, Zbigniew Olejniczak, Mirosława BAZARNIK, Krzysztof BAHRANOWSKI
  ŹródłoXXXIX Polish seminar on Nuclear magnetic resonance and its applications : Kraków, 30 November – 1 December 2006 : report no. 1982/AP : abstracts / Polish Academy of Sciences. The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics. — [Kraków : IFJ PAN], [2006]. — S. 110–111
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2007]
 • TytułOkreślenie natury centrów glinowych w aluminowanych sitach molekularnych typu FSM-$16$ metodą MAS NMR : [poster]
  AutorzyM. Zimowska, M. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, Z. Olejniczak, D. Su, E. M. Serwicka
  ŹródłoXXXIX OKK : materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 14–16 marca 2007 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2007. — S. 362–363, PII-70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2007]
 • TytułSilica-based mesoporous materials derived from layered silicate-kanemite
  AutorzyM. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, M. Zimowska, A. GAWEŁ, E. M. Serwicka
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2005]
 • TytułSynteza i właściwości strukturalne aluminowanych mezoporowatych sit molekularnych typu FSM
  AutorzyM. Zimowska, M. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, A. Michalik, E. M. Serwicka, Z. Olejniczak
  ŹródłoMateriały XXXVII ogólnopolskiego kolokwium katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — [Kraków : IKiFP PAN], [2005]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2009]
 • TytułSynthesis, physicochemical characterization and catalytic properties of aluminated mesoporous silicas of FSM-16 type
  AutorzyMałgorzta Zimowska, Mirosława BAZARNIK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Elżbieta Bielańska, Ewa M. Serwicka, Zbigniew Olejniczak
  ŹródłoMicro et nano scientiæ mare magnum : XIV International clay conference : Castellaneta Marina – Italy, June 14–20, 2009 : book of abstracts. Vol. 1, Oral sessions. — [Italy, : s. n.], [2009]. — S. 439
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2008]
 • TytułSynthetic kanemite as a base of mesoporous catalysts of FSM type
  AutorzyMirosława BAZARNIK, Małgorzata Zimowska, Krzysztof BAHRANOWSKI, Ewa Serwicka
  ŹródłoIXtextsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3textsuperscript{rd}–6textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułSynthetic kanemite as base of mesoporous catalysts of FSM type
  AutorzyM. BAZARNIK, M. Zimowska, K. BAHRANOWSKI, E. Serwicka
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 256
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2006]
 • TytułWłaściwości katalityczne układów metaloporfiryna MnTMPyP – aluminowane mezoporowate krzemionki typu FSM
  AutorzyM. Zimowska, [et al.], M. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, [et al.]
  ŹródłoXXXVIII OKK : materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2006 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2006. — S. 138–139
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: