Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosława Bazarnik, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • ${^{27}Al}$ MAS NMR and ${^{29}Si}$ MAS NMR study of kanemite precursor of FSM-16 mesoporous sieves
2
 • Aluminated FSM mesoporous silicas – synthesis, characterisation and use as supports for organometallic macrocycles
3
 • Catalytic oxidation of cyclohexene over metalloporphyrin supported on mesoporous molecular sieves of FSM-16 type – steric effects induced by nanospace constraints
4
 • Charakterystyka teksturalna mezoporowatych sit molekularnych typu FSM-$16$ zawierających metaloorganiczne makrokompleksy
5
 • Copper centres supported on Al-containing mesoporous silica: FSM-16 – preliminary results
6
 • Dotowanie glinem mezoporowatych materiałów krzemionkowych typu FSM-16
7
 • Incorporation of $Al$ into mesoporous silica materials of FSM-16 type
8
 • Incorporation of heteroatoms into mesoporous silica materials of FSM-16 type
9
 • Influence of $Al$ substitution on the textural properties of FSM mesoporous silicas
10
 • Method of alumination as means of controlling the physico-chemical and catalytic properties of FSM-16
11
 • Modification of FSM-16 mesoporous materials structure – preliminary results
12
 • NMR study of aluminated mesoporous silicas of FSM-16 type
13
 • Określenie natury centrów glinowych w aluminowanych sitach molekularnych typu FSM-$16$ metodą MAS NMR
14
 • Silica-based mesoporous materials derived from layered silicate-kanemite
15
 • Syntetyczny kanemit jako prekursor mezoporowatych materiałów krzemionkowych
16
 • Synteza i właściwości strukturalne aluminowanych mezoporowatych sit molekularnych typu FSM
17
 • Synthesis, physicochemical characterization and catalytic properties of aluminated mesoporous silicas of FSM-16 type
18
 • Synthetic kanemite as a base of mesoporous catalysts of FSM type
19
 • Synthetic kanemite as base of mesoporous catalysts of FSM type
20
 • Właściwości katalityczne układów metaloporfiryna MnTMPyP – aluminowane mezoporowate krzemionki typu FSM