Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Wszołek, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-kt, Katedra Telekomunikacji

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7552-7796

ResearcherID: A-1460-2013

Scopus: 15063590500

PBN: 909905

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • A distributed architecture for multimedia file storage, analysis and processing
2
 • Analiza algorytmu dynamicznego przydziału zasobów radiowych dla kanału PUCCH w sieci LTE
3
 • Analiza możliwości wykorzystania sieci neuronowych do detekcji adaptacyjnej sygnałów WCDMA
4
 • Analiza porównawcza wybranych metod synchronizacji ramkowej w gęstych sieciach sensorowych
5
 • Analiza symulacyjna algorytmu korekcyjno-detekcyjnego nieliniowego odbiornika sygnałów WCDMA
6
 • Analiza symulacyjna bitowej stopy błędów w systemie WCDMA z nieliniowym adaptacyjnym układem decyzyjnym wykonanym w technice sieci neuronowych
7
 • Analiza symulacyjna bitowej stopy błędów w systemie WCDMA z nieliniowym adaptacyjnym układem decyzyjnym wykonanym w technice sieci neuronowych
8
 • Analiza symulacyjna metody synchronizacji ramkowej opartej na symbolach pilota nałożonych na ciąg informacyjny
9
 • Analysis of data aquisition requirements for SHM system in aircraft
10
 • Analysis of urban noise frequency characteristics using a smartphone
11
 • Applicability of MIMO deployment in HSPA networks
12
 • Architecture and design
13
 • Badania eksperymentalne możliwości transmisji danych w budynkowej sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem modemów PLC HomePlug
14
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji
15
 • Evaluating new concepts in wireless communications: from theory to practice
16
 • Final report and conclusions
17
 • Framework back end API – user related services (Final)
18
 • Integration of the test tool
19
 • Interdomain mobility with QoS guaranties in heterogenous Daidalos II network environment
20
 • Interdomain mobility with QoS guaranties in heterogenous DAIDALOS II network environment
21
 • Koegzystencja systemów LTE i WiFi w paśmie nielicencjonowanym
22
 • Koncepcja odbiornika systemu AIS wykorzystującego sztuczne sieci neuronowe do korekcji sygnału
23
 • Koncepcja systemu wspomagania decyzji terapeutycznych w onkologii integrującego dane kliniczne i wyniki sekwencjonowania genów supresorowych guza
24
 • Nowa adaptacyjna metoda estymacji stosunku mocy sygnał/szum w środowisku radia programowalnego
25
 • Nowoczesne sposoby zarządzania heterogeniczną siecią IP z dostępem bezprzewodowym