Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Piskorz-Joniec, dr inż.

asystent

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska




Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza procesu zmian odkształceń poziomych w czasie na podstawie wyników obserwacji geodezyjnych
  AutorzyJanusz OSTROWSKI, Monika PISKORZ
  ŹródłoProblemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — S. 410–421
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCharacterization of the asymmetry of Knothe model distributions of deformation indexes
  AutorzyJanusz OSTROWSKI, Monika PISKORZ
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 753–774
 • keywords: deformation model, subsidence, assymetry, horizontal strain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDesymetryzacja niecki obniżeniowej w świetle rozważań teoretycznych
  AutorzyMonika PISKORZ-JONIEC
  ŹródłoGeomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. — 2010 nr 2, s. 39–50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2009]
 • TytułOpis asymetrii rozkładu obniżeń na podstawie wyników obserwacji geodezyjnych
  AutorzyMonika PISKORZ
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 161–169
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2008]
 • TytułParametry teorii Knothego w aspekcie asymetrii niecki obniżeniowej
  AutorzyMonika PISKORZ
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VIII konferencja naukowa doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 12–14 maja 2008 r. / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — S. 197–207
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułPorównanie pomierzonych i zamodelowanych wskaźników deformacji w aspekcie asymetrii niecki obniżeniowej
  AutorzyMonika PISKORZ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 261–273. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2433/piskorz.pdf
 • słowa kluczowe: asymetria, wskażniki deformacji powierzchni, prognoza deformacji, parametry teorii Knothego

  keywords: deformation prediction, asymmetry, indexes of surface deformation, parameters of the Knothe theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2007]
 • TytułPrędkość postępu frontu i głębokość eksploatacji a szybkość ujawniania się odkształceń poziomych
  AutorzyMonika PISKORZ
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VII Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 21–23 maja 2007 r. / IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2007. — S. 235–243
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułProblems of the protection of mining terrains in the mining industry of zinc and lead ores
  AutorzyMonika PISKORZ
  ŹródłoZapiski Gornogo instituta. — 2007 t. 170 č. 2, s. 246–249
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2006]
 • TytułPrognozowanie chwilowych deformacji powierzchni w świetle rozważań teoretycznych
  AutorzyMonika PISKORZ
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — S. 133–142
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułWprowadzenie do analizy ilościowej i jakościowej rynku nieruchomości miasta Jarosławia
  AutorzyJanusz DĄBROWSKI, Monika PISKORZ
  ŹródłoWpływ PWSZ (obecnie PWSTE) na rozwój miasta – analiza rynku nieruchomości i jego otoczenia : monografia / red. Janusz Dąbrowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. — Jarosław : PWSTE, 2012. — S. 52–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułWyznaczanie wartości parametrów modelu Knothego na podstawie wyników pomiarów obniżeń z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody graficznej
  AutorzyJanusz OSTROWSKI, Monika PISKORZ-JONIEC
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2010 nr 11, s. 3–7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2009]
 • TytułZagadnienie asymetrii rozkładów wskaźników deformacji powierzchni modelowanych według teorii Knothego
  AutorzyMonika PISKORZ
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : IX konferencja naukowa doktorantów : Szklarska Poręba, 25–27 maja 2009 r. / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — S. 244–253
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: