Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Piskorz-Joniec, dr inż.

asystent

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Analiza procesu zmian odkształceń poziomych w czasie na podstawie wyników obserwacji geodezyjnych
2
 • Characterization of the asymmetry of Knothe model distributions of deformation indexes
3
 • Desymetryzacja niecki obniżeniowej w świetle rozważań teoretycznych
4
 • Opis asymetrii rozkładu obniżeń na podstawie wyników obserwacji geodezyjnych
5
 • Parametry teorii Knothego w aspekcie asymetrii niecki obniżeniowej
6
 • Porównanie pomierzonych i zamodelowanych wskaźników deformacji w aspekcie asymetrii niecki obniżeniowej
7
 • Prędkość postępu frontu i głębokość eksploatacji a szybkość ujawniania się odkształceń poziomych
8
 • Problems of the protection of mining terrains in the mining industry of zinc and lead ores
9
 • Prognozowanie chwilowych deformacji powierzchni w świetle rozważań teoretycznych
10
 • Wprowadzenie do analizy ilościowej i jakościowej rynku nieruchomości miasta Jarosławia
11
 • Wyznaczanie wartości parametrów modelu Knothego na podstawie wyników pomiarów obniżeń z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody graficznej
12
 • Zagadnienie asymetrii rozkładów wskaźników deformacji powierzchni modelowanych według teorii Knothego