Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Piskorz-Joniec, dr inż.

asystent

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem12165
201211
201022
2009321
2008211
2007211
200611
200511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem12102
201211
201022
2009321
200822
2007211
200611
200511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem12111
201211
201022
200933
200822
2007211
200611
200511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem12210
201211
201022
2009312
2008211
200722
200611
200511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1257
201211
2010211
2009312
2008211
2007211
200611
200511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1284
201211
201022
2009321
200822
2007211
200611
2005111
 • Analiza procesu zmian odkształceń poziomych w czasie na podstawie wyników obserwacji geodezyjnych[Analysis of process of change in the time of horizontal strains on base of results of geodetic observations] / Janusz OSTROWSKI, Monika PISKORZ // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 410–421. — Bibliogr. s. 421, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Characterization of the asymmetry of Knothe model distributions of deformation indexesCharakterystyka asymetrii rozkładów wskaźników deformacji według modelu Knothego / Janusz OSTROWSKI, Monika PISKORZ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 753–774. — Bibliogr. s. 774

 • keywords: deformation model, subsidence, assymetry, horizontal strain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Desymetryzacja niecki obniżeniowej w świetle rozważań teoretycznychDissymmetrization of the subsidence trough in theoretical speculations / Monika PISKORZ-JONIEC // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 2, s. 39–50. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Opis asymetrii rozkładu obniżeń na podstawie wyników obserwacji geodezyjnychThe description of the asymmetry of subsidence distribution based on the results of geodetic observations / Monika PISKORZ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 161–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Parametry teorii Knothego w aspekcie asymetrii niecki obniżeniowejParameters of the Knothe theory in the aspect of the subsidence trough asymmetry / Monika PISKORZ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VIII konferencja naukowa doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 12–14 maja 2008 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VIII PhD students scientific conference / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 122. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 51). — S. 197–207. — Bibliogr. s. 207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Porównanie pomierzonych i zamodelowanych wskaźników deformacji w aspekcie asymetrii niecki obniżeniowejComparison measured and modelled values of deformation indexes in the aspect of the subsidence trough asymmetry / Monika PISKORZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 261–273. — Bibliogr. s. 272, Streszcz., Abstr.. — III Krakowska konferencja młodych uczonych : pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia : Kraków, 25–27 września 2008 / red. zeszytu: Michał Kopacz, Adam Szurlej ; Grupa Naukowa Pro Futuro, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2433/piskorz.pdf

 • słowa kluczowe: asymetria, wskażniki deformacji powierzchni, prognoza deformacji, parametry teorii Knothego

  keywords: deformation prediction, asymmetry, indexes of surface deformation, parameters of the Knothe theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Prędkość postępu frontu i głębokość eksploatacji a szybkość ujawniania się odkształceń poziomychThe speed of the progress and depth of exploitation, and the speed of revealing the impact of mining on horizontal deformations / Monika PISKORZ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VII Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 21–23 maja 2007 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VII PhD Students Scientific Conference / IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2007. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 120. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 49). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 235–243. — Bibliogr. s. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Problems of the protection of mining terrains in the mining industry of zinc and lead ores / Monika PISKORZ // Zapiski Gornogo instituta ; ISSN 2411-3336. — 2007 t. 170 č. 2, s. 246–249. — Bibliogr. s. 249. — Problemy racional'nogo prirodopol'zovaniâ / red. sov. toma: L. S. Sin'kov [et al.] ; Federal'noe agentstvo po obrazovaniû, Gosudarstvennoe obrazovatel'noe učreždenie vysšego professional'nogo obrazovania, Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut (tehničeskij universitet). — Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut (tehničeskij universitet), 2007. — Na okł. dodatkowo: Nauka v Sankt-Peterburgskom gosudarstvennom gornom institute (tehničeskom universitete)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Prognozowanie chwilowych deformacji powierzchni w świetle rozważań teoretycznychForecasting of momentary deformations of the surface in the context of theoretical speculations / Monika PISKORZ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VI PhD Students Scientific Conference / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 115. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 46). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 133–142. — Bibliogr. s. 141–142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wprowadzenie do analizy ilościowej i jakościowej rynku nieruchomości miasta Jarosławia[Introduction to town of Jarosław real estate market quantitative and qualitative analysis] / Janusz DĄBROWSKI, Monika PISKORZ // W: Wpływ PWSZ (obecnie PWSTE) na rozwój miasta – analiza rynku nieruchomości i jego otoczenia : monografia / red. Janusz Dąbrowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. — Jarosław : PWSTE, 2012. — ISBN: 978-83-88139-46-8. — S. 52–58. — Afiliacja autora na podstawie dołączonej erraty. — Dod. afiliacja: PWSTE w Jarosławiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wyznaczanie wartości parametrów modelu Knothego na podstawie wyników pomiarów obniżeń z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody graficznejThe parameter evaluation of Knothe model on the grounds of measurements results for depressions by applying the modified graphical method / Janusz OSTROWSKI, Monika PISKORZ-JONIEC // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 11, s. 3–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zagadnienie asymetrii rozkładów wskaźników deformacji powierzchni modelowanych według teorii KnothegoThe problem of the asymmetry in the distribution of surface deformation indexes, modeled according to the Knothe theory / Monika PISKORZ // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : IX konferencja naukowa doktorantów : Szklarska Poręba, 25–27 maja 2009 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : IX PhD students' scientific conference / red. Wojciech Milczarek ; IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 126. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 53). — S. 244–253. — Bibliogr. s. 253

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: