Wykaz publikacji wybranego autora

Izabela Zych, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • [referat, 2010]
 • TytułModel statyczny złoża gazu ziemnego Rudka
  AutorzyZych Izabela, ZAJĄC Aurelia
  ŹródłoInicjatywa Technologiczna I : „Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych” : Iwkowa, październik 2010 : materiały seminaryjne / pod red. Michała Stefaniuka ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [etc.]. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 40–41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułPaleogeografia utworów poziomu dolomitu głównego polskiego basenu cechsztyńskiego w aspekcie poszukiwań węglowodorów
  AutorzyIzabela ZYCH
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia. — 2005 R. 44 z. 3, s. 35–43
 • słowa kluczowe: właściwości zbiornikowe, dolomit główny, paleogeografia, polski basen czechsztyński

  keywords: Main Dolomite, paleogeography, Polish Zechstain Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWpływ rozwoju litofacjalnego dolomitu głównego na rozmieszczenie zasobów węglowodorów w basenie permskim Niżu Polskiego
  AutorzyIzbela ZYCH
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2006 R. 45 z. 2, s. 79–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat, 2008]
 • TytułZmienność parametrów petrofizycznych wydzielonych subfacji dolomitu głównego, zachodniej strefy półwyspu Grotowa, w świetle badań porozymetrycznych
  AutorzyR. SEMYRKA, G. SEMYRKA, I. ZYCH
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 104
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: