Wykaz publikacji wybranego autora

Izabela Zych, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem523
201011
2008211
200611
200511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem55
201011
200822
200611
200511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem55
201011
200822
200611
200511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem55
201011
200822
200611
200511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem514
201011
2008211
200611
200511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem532
201011
2008211
200611
2005111
 • Model statyczny złoża gazu ziemnego Rudka[Static model of the Rudka gas deposit] / Zych Izabela, ZAJĄC Aurelia // W: Inicjatywa Technologiczna I : „Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych” : Iwkowa, październik 2010 : materiały seminaryjne / pod red. Michała Stefaniuka ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [etc.]. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 40–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Paleogeografia utworów poziomu dolomitu głównego polskiego basenu cechsztyńskiego w aspekcie poszukiwań węglowodorówPaleogeography of the main dolomite structures in the Polish Zechstein Basin in aspect of hydrocarbon search / Izabela ZYCH // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2005 R. 44 z. 3, s. 35–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: właściwości zbiornikowe, dolomit główny, paleogeografia, polski basen czechsztyński

  keywords: Main Dolomite, paleogeography, Polish Zechstain Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ rozwoju litofacjalnego dolomitu głównego na rozmieszczenie zasobów węglowodorów w basenie permskim Niżu PolskiegoInfluence of the Main Dolomite lithofacial development on the distribution of hydrocarbon resources in the Permian Basin, Polish Lawlands / Izbela ZYCH // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2006 R. 45 z. 2, s. 79–82. — Bibliogr. s. 81–82. — Seminaria naukowe Zakładu Surowców Energetycznych AGH : streszczenia referatów wygłoszonych w okresie 06. 05. 2005 r.–02. 06. 2006 r. / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : PAN IGSMiE, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Zmienność parametrów petrofizycznych subfacji dolomitu głównego zachodniej strefy półwyspu Grotowa w świetle badań porozymetrycznychVariability of petrophysical parameters ob subfacies in the Main Dolomite strata of the western Grotów Peninsula area in the light of porosimetric measurements / Roman SEMYRKA, Grażyna SEMYRKA, Izabela ZYCH // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 3, s. 445–468. — Bibliogr. s. 465–467, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-03/Geologia_2008_3_05.pdf

 • słowa kluczowe: dolomit główny, subfacje, porozymetria, parametry petrofizyczne

  keywords: petrophysical parameters, Main Dolomite, subfacies, porosimetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zmienność parametrów petrofizycznych wydzielonych subfacji dolomitu głównego, zachodniej strefy półwyspu Grotowa, w świetle badań porozymetrycznych[Variability of petrophysical parameters of subfacies in the Main Dolomite strata of the western Grotów Peninsula area in the light of porosimetric measurements] / R. SEMYRKA, G. SEMYRKA, I. ZYCH // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: