Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kapturski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • [referat, 2009]
 • TytułApplication of cyclic renewable silver amalgam film electrode in voltammetric and chronopotentiometric stripping analysis
  AutorzyPaweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoYISAC 2009 : Young Investigators' Seminar on analytical Chemistry : 29. 06. – 02. 07. 2009, Graz, Austria : book of abstracts. — [Austria : s. n.], [2009]. — S. 97–99
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2006]
 • TytułApplication of silver based mercury film electrode of prolonged analytical application in stripping potentiometry
  AutorzyPaweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoESEAC 2006 : 11textsuperscript{th} international conference on Electroanalysis : Bordeaux, France 11–15 June 2006 : book of abstracts / European Society for ElectroAnalytical Chemistry. — [France? : ESEAC], [2006]. — S. [1], P1-068
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2013]
 • TytułA catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for chromium speciation in interstitial water samples isolated from sediments contaminated by tannery waste
  AutorzyA. BOBROWSKI, P. KAPTURSKI, J. ZARĘBSKI, J. Dominik, D. A. L. Vignati
  Źródło6BBCAC : 6textsuperscript{th} Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry : 10–14 September 2013, Trabzon/Turkey : book of abstract / eds. Münevver Sökmen, [et al.]. — [Turkey : s. n.], [2013]. — S. OP-26
 • keywords: speciation, catalytic adsorptive stripping voltammetry, sediments, chromium(VI), surface active substances

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułA catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for hexavalent chromium determination in pore and overlying water
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Janusz Dominik, Davide Vignati
  ŹródłoChemické Listy. — 2008 Roč. 102, s. s70–s71, PP015
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2012]
 • TytułCatalytic adsorptive stripping voltammertic determination of chromium(VI) in overlying and interstitial waters isolated from sediments contaminated by tannery waste
  AutorzyA. BOBROWSKI, P. KAPTURSKI, A. KRÓLICKA, J. ZARĘBSKI, J. Dominik, D. Vignati
  Źródło14textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — S. 185
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2012]
 • TytułCatalytic adsorptive stripping voltammetric determination of chromium(VI) in the presence of a great excess of surfactants
  AutorzyA. BOBROWSKI, P. KAPTURSKI, A. KRÓLICKA, J. ZARĘBSKI
  ŹródłoAACD 2012 : 8textsuperscript{th} Aegean Analytical Chemistry Days : 16–20 September 2012, Izmir-Turkey : book of abstracts. — [Turkey : s. n, [2012]. — S. 79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2007]
 • TytułCatalytic adsorptive stripping voltammetric determination of cobalt and nickel at the silver amalgam film electrode
  AutorzyKAPTURSKI P., BOBROWSKI A.
  ŹródłoYISAC'07 : 14textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Pardubice, Czech Republic, June 25–28, 2007 : proceedings / [eds. P. Česla, R. Metelka, K. Vytřas] ; University of Pardubice. Faculty of Chemical Technology. Department of Analytical Chemistry. — [Pardubice : UP], [2007]. — S. 127–131, L25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCatalytic adsorptive stripping voltammetric determination of cobalt and nickel at the silver amalgam film electrode
  AutorzyPaweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoChemické Listy. — 2008 Roč. 102, s. 102, PP076
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2009]
 • TytułCatalytic adsorptive stripping voltammetric procedures for chromium speciation in water sediments
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Janusz Dominik, Davide Vignati
  ŹródłoIMA'09 : 6th international conference on Instrumental Methods of Analysis : modern trends and applications : 4–8 October, 2009 Athens, Greece : book of abstracts. — [Athens : s. n.], [2009]. — S. 258
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułCharacteristics of voltammetric adsorptive stripping and catalytic adsorptive stripping determination and speciation of chromium traces
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI, Paweł KAPTURSKI
  ŹródłoSensing in electroanalysis, Vol. 3 / eds. K. Vytřas, K. Kalcher, I. Švancara. — Pardubice : University of Pardubice, 2008. — S. 189–206
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2009]
 • TytułChromium (III) oxidation in a reservoir impacted by tannery discharges
  AutorzyDavide Vignati, Ewa Szalinska, Andrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Agnieszka Smolicka, Tomasz Haziak, Janusz Dominik
  ŹródłoGÖTEBORG 2009 SWEDEN : SETAC Europe: 19th annual meeting : 31 May – 4 June 2009, Göteborg, Sweden : protecting ecosystem health: Facing the challenge of a globally changing environment : abstract book. — [S. l. : s. n.], [2009]. — S. [1], MO 005
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2008]
 • TytułChromium speciation study in water sediments by means of Catalytic Adsorptive Stripping Voltammetry
  AutorzyPaweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI, Janusz Dominik, Davide Vignati
  ŹródłoYISAC2008 : 15textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Ljubljana, Slovenia, July 2–5, 2008 : book of abstracts / ed. Helena Prosen. — Ljubljana : Faculty of Chemistry and Chemical Technology, 2008. — S. 115–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułConstant-current anodic stripping potentiometry at silver amalgam film electrode of prolonged application
  AutorzyPaweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoSensing in electroanalysis, Vol. 2 / eds. Karel Vytřas, Kurt Kalcher. — Pardubice : University of Pardubice, 2007. — S. 131–140
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2008]
 • TytułConstant current stripping chronopotentiometry at the cyclic renewable mercury film silver based electrode
  AutorzyPaweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI
  Źródło59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : CD of abstracts / ISE International Society of Electrochemistry. — [Spain : s. n.], [2008]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2006]
 • TytułConstant current stripping potentiometry at the silver based amalgam film electrode of prolonged analytical application
  AutorzyPaweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoYISAC 2006 : 13textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : July 5textsuperscript{th} – 8textsuperscript{th}, 2006 Zagreb, Croatia : book of abstracts / University of Zagreb. Faculty of Chemical Engineering and Technology. — [Croatia : s. n.], [2006]. — S. [1], P16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2015]
 • TytułOznaczenie chromu w obecności nadmiaru substancji powierzchniowo aktywnych metodą katalityczno-adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Agnieszka KRÓLICKA, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — S. 46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2007]
 • TytułPotencjometria stripingowa z zastosowaniem błonkowej elektrody amalgamatowej o przedłużonym czasie użytkowania
  AutorzyPaweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : VII konferencja : Kraków, 24–25 maja 2007 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 69, P 21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2005]
 • TytułSeparation of tri- and hexavalent chromium prior to voltammetric determination
  AutorzyPaweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoYISAC 2005 : 12textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : Sarajevo, Bosnia and Herzegovina July 5–10, 2005 : book of abstracts / University of Sarajevo. Faculty of Natural Sciences and Mathematics. Department of Chemistry. — [Bosnia and Herzegovina : s. n.], [2005]. — S. 43–44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułSeparation of tri- and hexavalent chromium prior to voltammetric determination
  AutorzyPaweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoScientific Papers of the University of Pardubice. Series A, Faculty of Chemical Technology. — 2005 vol. 11, s. 291–296
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułSilver amalgam film electrode of prolonged application in stripping chronopotentiometry
  AutorzyPaweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI
  ŹródłoElectroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis. — 2007 vol. 19 no. 18, s. 1863–1868. — tekst: https://goo.gl/EyrwiU
 • keywords: silver amalgam film electrode, stripping chronopotentiometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/elan.200703992

23
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułSilver amalgam film electrode of prolonged application in voltammetric and chronopotentiometric analysis
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoSensing in electroanalysis, Vol. 4 / eds. Karel Vytřas, Kurt Kalcher, Ivan Švancara. — [Czechy] : Univerzita Pardubice, 2009. — S. 81–90
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2011]
 • TytułSpecjacyjne oznaczenie chromu metodą chronopotencjometrii stripingowej na błonkowej elektrodzie amalgamatowej
  AutorzyPaweł KAPTURSKI, Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI
  ŹródłoElektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2010]
 • TytułStripping chronopotentiometric determination of hexavalent chromium at silver based renewable amalgam film electrode
  AutorzyAndrzej BOBROWSKI, Paweł KAPTURSKI
  Źródło13th international conference on Electroanalysis : Gijon, (Asturias) Spain, June 20–24 2010 : book of abstracts. — [Spain : s. n.], [2010]. — S. 118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: