Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kapturski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • A catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for chromium speciation in interstitial water samples isolated from sediments contaminated by tannery waste
2
 • A catalytic adsorptive stripping voltammetric procedure for hexavalent chromium determination in pore and overlying water
3
 • Application of cyclic renewable silver amalgam film electrode in voltammetric and chronopotentiometric stripping analysis
4
 • Application of silver based mercury film electrode of prolonged analytical application in stripping potentiometry
5
 • Catalytic adsorptive stripping chronopotentiometric determination of hexavalent chromium at a silver amalgam film electrode of prolonged application
6
 • Catalytic adsorptive stripping voltammertic determination of chromium(VI) in overlying and interstitial waters isolated from sediments contaminated by tannery waste
7
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetric determination of chromium (VI) in overlying and interstitial waters isolated from sediments contaminated by tannery waste
8
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetric determination of chromium(VI) in the presence of a great excess of surfactants
9
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetric determination of cobalt and nickel at the silver amalgam film electrode
10
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetric determination of cobalt and nickel at the silver amalgam film electrode
11
 • Catalytic adsorptive stripping voltammetric procedures for chromium speciation in water sediments
12
 • Characteristics of voltammetric adsorptive stripping and catalytic adsorptive stripping determination and speciation of chromium traces
13
 • Chromium (III) oxidation in a reservoir impacted by tannery discharges
14
 • Chromium speciation study in water sediments by means of Catalytic Adsorptive Stripping Voltammetry
15
 • Constant current stripping chronopotentiometry at the cyclic renewable mercury film silver based electrode
16
 • Constant current stripping potentiometry at the silver based amalgam film electrode of prolonged analytical application
17
 • Constant-current anodic stripping potentiometry at silver amalgam film electrode of prolonged application
18
 • Oznaczenie chromu w obecności nadmiaru substancji powierzchniowo aktywnych metodą katalityczno-adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej
19
 • Potencjometria stripingowa z zastosowaniem błonkowej elektrody amalgamatowej o przedłużonym czasie użytkowania
20
 • Separation of tri- and hexavalent chromium prior to voltammetric determination
21
 • Separation of tri- and hexavalent chromium prior to voltammetric determination
22
 • Silver amalgam film electrode of prolonged application in stripping chronopotentiometry
23
 • Silver amalgam film electrode of prolonged application in voltammetric and chronopotentiometric analysis
24
 • Specjacyjne oznaczenie chromu metodą chronopotencjometrii stripingowej na błonkowej elektrodzie amalgamatowej
25
 • Stripping chronopotentiometric determination of hexavalent chromium at silver based renewable amalgam film electrode