Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Urbański, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7985-5663

ResearcherID: S-9430-2018

Scopus: 57191863576

PBN: 900635

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • TytułAdaptacyjne modelowanie przestrzennego zróżnicowania jednostek klasyfikacyjnych gleb
  AutorzyStanisław GRUSZCZYŃSKI, Krzysztof URBAŃSKI
  ŹródłoKonferencja naukowo-techniczna Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo : Lublin, 19–20 maja 2016 : streszczenia prac. — [Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie], [2016]. — S. 30–31
 • słowa kluczowe: SOM, algorytmy adaptacyjne, klasyfikacja gleb, GOP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAdaptive modelling of spatial diversification of soil classification units
  AutorzyKrzysztof URBAŃSKI, Stanisław GRUSZCZYŃSKI
  ŹródłoJournal of Water and Land Development. — 2016 vol. 30 no. 1, s. 127–139. — tekst: https://goo.gl/2syrIz
 • słowa kluczowe: algorytmy adaptacyjne, klasyfikacja gleb, Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP), samoorganizująca mapa (SOM)

  keywords: adaptive algorithms, self-organizing map (SOM), soil classification, Upper Silesian Industrial Region

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jwld-2016-0029

3
4
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułCharakterystyka środowiska glebowego terenów rewitalizowanych
  AutorzyKrzysztof URBAŃSKI
  ŹródłoRemediacja, rekultywacja i rewitalizacja / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2015. — S. 269–277
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułConcentration, sources and risk assessment of PAHs in bottom sediments
  AutorzyAgnieszka Baran, Marek Tarnawski, Krzysztof URBAŃSKI, Agnieszka Klimkowska-Pawlas, Iwona Spałek
  ŹródłoEnvironmental Science and Pollution Research. — 2017 vol. 24 iss. 29, s. 23180–23195. — tekst: https://goo.gl/7MWGUq
 • keywords: PAHs, PCA, bottom sediments, source, ecological risk assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11356-017-9944-y

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułImpact and range assessment of anthropogenic salinity in the vicinity of communication routes on the example of national road no. 79 in Krakow
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8997–9004
 • słowa kluczowe: zasolenie, zanieczyszczenie gleby, rozkład przestrzenny zanieczyszczeń, wpływ transportu

  keywords: soil contamination, impacts of transport, salinity, spatial distribution of pollutants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2015]
 • TytułImpact and range assessment of antropogenic salinity in the vicinity of communication routes on the example of national road no. 79 in Krakow
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 81
 • keywords: soil contamination, impacts of transport, salinity, spatial distribution of pollutants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułImpact of land use on soils microbial activity
  AutorzyKrzysztof URBAŃSKI, Mateusz JAKUBIAK
  ŹródłoJournal of Water and Land Development. — 2017 no. 35, s. 249–257
 • słowa kluczowe: inżynieria środowiska, użytkowanie terenu, aktywność mikrobiologiczna gleb, metoda indukowanej substratem respiracji (SIR), właściwości gleb

  keywords: environmental engineering, soil respiration, Substrate-Induced Respiration (SIR), land use

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jwld-2017-0091

9
 • [referat, 2009]
 • TytułPorównanie skuteczności wybranych sieci opróbowań w odwzorowaniu rozkładu zanieczyszczeń gleb
  AutorzyJoanna URBAŃSKA, Krzysztof URBAŃSKI
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 413–422
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułPotential ecological risk assessment and predicting zinc accumulation in soils
  AutorzyAgnieszka Baran, Jerzy Wieczorek, Ryszard Mazurek, Krzysztof URBAŃSKI, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas
  ŹródłoEnvironmental Geochemistry and Health. — 2018 vol. 40 iss. 1, s. 435–450. — tekst: https://goo.gl/QnR6JT
 • keywords: risk assessment, PCA, geostatistics, zinc, soil–zinc binding ability, bioavailable forms of zinc

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10653-017-9924-7

11
 • [referat, 2017]
 • TytułPotential ecological risk assessment and predicting zinc, cadmium and lead accumulation in soils
  AutorzyJerzy Wieczorek, Agnieszka Baran, Ryszard Mazurek, Krzysztof URBAŃSKI, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas
  ŹródłoToxSe 2017 : VIII international scientific conference Toxic Substances in the Environment : Krakow, Poland, 14–15 September 2017 : book of abstracts / ed. by Tomáš Lošák [et al.]. — [Kraków] : Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agricultural, cop. 2017. — S. 134
 • keywords: risk assessment, PCA, geostatistics, metals, bioavailable forms of Zn, Cd, Pb, soil binding ability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2016]
 • TytułRekultywacja powierzchni użytkowanych przyrodniczo jako jeden z aspektów retardacji, na przykładzie fragmentu terenu byłych KZS "Solvay" i osiedla "Kurdwanów Nowy" : [abstrakt]
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI
  ŹródłoIII konferencja naukowa pt. "Retardacja materialnego przekształcania zasobów. Osiągnięcia, problemy, perspektywy" : 15–17 września 2016 r., Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy : program. — [Rzeszów : s. n.], [2016]. — S. 27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2016]
 • TytułRozwiązania urbanistyczne w kontekście rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń drogowych
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI
  ŹródłoKonferencja naukowo-techniczna Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo : Lublin, 19–20 maja 2016 : streszczenia prac. — [Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie], [2016]. — S. 41
 • słowa kluczowe: metale śladowe, ekrany akustyczne, zanieczyszczenie gruntu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułRtęć na tle innych pierwiastków śladowych gleb terenów przemysłowych
  AutorzyNatalia FLORENCKA, Krzysztof URBAŃSKI, Piotr WOJTANOWICZ
  ŹródłoRtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / pod red. Lucyny Falkowskiej. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. — S. 159–165
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułThe use of multilayer perceptrons in imaging spatial distribution of soil pollution with zinc
  AutorzyURBAŃSKI Krzysztof
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 429–434
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2012]
 • TytułThe use of Multilayer Perceptrons in imaging spatial distribution of soil pollution with zinc
  AutorzyKrzysztof URBAŃSKI
  ŹródłoSustainable development and eco-innovation in relation to the United Nations earth summit focus on green economy : proceedings of 14textsuperscript{th} international conference : 6–8th September 2012 Kraków, Poland / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski, Małgorzata Śliwka ; AGH-UST Open University, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, KGFiTŚ, WGGiIŚ AGH, W. Goetel's School of Environmental Protection Engineering in cooperation with the World Academy of Arts and Science (WAAS). — [Kraków : s. n.], 2012. — S. 109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułUrban planning solutions in the context of dispersion of road pollution
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI
  ŹródłoJournal of Water and Land Development. — 2016 vol. 30 iss. 1, s. 71–80. — tekst: https://goo.gl/6yi9gt
 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie gleby, metale śladowe, ekrany akustyczne, dyspersja zanieczyszczeń drogowych

  keywords: soil contamination, trace metals, noise barriers, traffic pollution dispersion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jwld-2016-0023

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułWłaściwości fizyczne wybranych materiałów poflotacyjnych
  AutorzyKrzysztof URBAŃSKI
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2004 t. 9 z. 2, s. 191–199
 • słowa kluczowe: właściwości fizyczne i chemiczne popiołów, materiały poflotacyjne

  keywords: post-flotation materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2017]
 • TytułWykorzystanie parametru respiracji glebowej w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni użytkowej : [abstrakt]
  AutorzyKrzysztof URBAŃSKI, Mateusz JAKUBIAK
  ŹródłoInnowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji : II konferencja naukowo-techniczna : [Lublin – Białka – Urszulin, 22–24 maja 2017 r.] / red. Krzysztof Jóźwiakowski, Przemysław Leń, Agnieszka Listosz. — Lublin : [s. n.], 2017. — S. 97–98
 • słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, SIR, respiracja glebowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułWykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniu zmian odczynu materiału glebowego
  AutorzyJoanna URBAŃSKA, Krzysztof URBAŃSKI
  ŹródłoRekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych / red. nauk. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2012. — S. 227–235
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułZdolność migracji potencjalnie szkodliwych substancji z osadników byłych KZS „Solvay” do warstwy glebowej nadkładu
  AutorzyJoanna URBAŃSKA, Krzysztof URBAŃSKI
  ŹródłoRekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Maliny. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2010. — S. 217–224
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: