Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Urbański, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7985-5663

ResearcherID: S-9430-2018

Scopus: 57191863576

PBN: 900635

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Adaptacyjne modelowanie przestrzennego zróżnicowania jednostek klasyfikacyjnych gleb
2
 • Adaptive modelling of spatial diversification of soil classification units
3
 • Assessment of the pollution and ecological risk of lead and cadmium in soils
4
 • Charakterystyka środowiska glebowego terenów rewitalizowanych
5
 • Concentration, sources and risk assessment of PAHs in bottom sediments
6
 • Impact and range assessment of anthropogenic salinity in the vicinity of communication routes on the example of national road no. 79 in Krakow
7
 • Impact and range assessment of antropogenic salinity in the vicinity of communication routes on the example of national road no. 79 in Krakow
8
 • Impact of land use on soils microbial activity
9
 • Porównanie skuteczności wybranych sieci opróbowań w odwzorowaniu rozkładu zanieczyszczeń gleb
10
 • Potential ecological risk assessment and predicting zinc accumulation in soils
11
 • Potential ecological risk assessment and predicting zinc, cadmium and lead accumulation in soils
12
 • Rekultywacja powierzchni użytkowanych przyrodniczo jako jeden z aspektów retardacji, na przykładzie fragmentu terenu byłych KZS "Solvay" i osiedla "Kurdwanów Nowy"
13
 • Rozwiązania urbanistyczne w kontekście rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń drogowych
14
 • Rtęć na tle innych pierwiastków śladowych gleb terenów przemysłowych
15
 • Selected aspects of reclamation of soda waste landfill sites
16
 • The use of multilayer perceptrons in imaging spatial distribution of soil pollution with zinc
17
 • The use of Multilayer Perceptrons in imaging spatial distribution of soil pollution with zinc
18
 • Urban planning solutions in the context of dispersion of road pollution
19
 • Właściwości fizyczne wybranych materiałów poflotacyjnych
20
 • Wykorzystanie parametru respiracji glebowej w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni użytkowej
21
 • Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniu zmian odczynu materiału glebowego
22
 • Zastosowanie algorytmów interpolacji i sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania charakterystyki zawartości chromu w glebach
23
 • Zastosowanie metod adaptacyjnych w ocenie stanu środowiska glebowego
24
 • Zdolność migracji potencjalnie szkodliwych substancji z osadników byłych KZS „Solvay” do warstwy glebowej nadkładu