Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Urbański, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7985-5663

ResearcherID: S-9430-2018

Scopus: 57191863576

PBN: 900635

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem244812
201822
2017422
2016532
20153111
20124112
201022
200911
200711
200511
200411
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem241212
201822
2017413
2016532
2015312
2012413
201022
200911
200711
200511
200411
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem24213
201822
2017431
201655
201533
201244
201022
200911
200711
200511
200411
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem24420
201822
2017413
201655
201533
2012413
201022
200911
200711
200511
200411
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem241410
201822
2017422
2016523
2015321
2012431
201022
200911
200711
200511
200411
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem24168
201822
2017422
2016523
2015321
2012431
201022
200911
200711
200511
2004111
 • Adaptacyjne modelowanie przestrzennego zróżnicowania jednostek klasyfikacyjnych gleb[Adaptive modelling of spatial diversification of soil classification units] / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Krzysztof URBAŃSKI // W: Konferencja naukowo-techniczna Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo : Lublin, 19–20 maja 2016 : streszczenia prac. — [Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie], [2016]. — S. 30–31

 • słowa kluczowe: SOM, algorytmy adaptacyjne, klasyfikacja gleb, GOP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptive modelling of spatial diversification of soil classification unitsAdaptacyjne modelowanie przestrzennego zróżnicowania jednostek klasyfikacyjnych gleb / Krzysztof URBAŃSKI, Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Journal of Water and Land Development ; ISSN 1429-7426. — 2016 vol. 30 no. 1, s. 127–139. — Bibliogr. s. 138, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/2syrIz

 • słowa kluczowe: algorytmy adaptacyjne, klasyfikacja gleb, Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP), samoorganizująca mapa (SOM)

  keywords: adaptive algorithms, self-organizing map (SOM), soil classification, Upper Silesian Industrial Region

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jwld-2016-0029

3
 • Assessment of the pollution and ecological risk of lead and cadmium in soils / Jerzy Wieczorek, Agnieszka Baran, Krzysztof URBAŃSKI, Ryszard Mazurek, Agnieszka Klimowicz-Pawlas // Environmental Geochemistry and Health ; ISSN 0269-4042. — 2018 vol. 40 iss. 6, s. 2325–2342. — Bibliogr. s. 2341–2342, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-27. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10653-018-0100-5.pdf

 • keywords: cadmium, risk assessment, lead, geostatistics, bioavailability, soil factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10653-018-0100-5

4
 • Charakterystyka środowiska glebowego terenów rewitalizowanychCharacteristics of soils at revitalized areas / Krzysztof URBAŃSKI // W: Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja = Remediation, reclamation and revitalization / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2015. — ISBN: 978-83-89696-81-9. — S. 269–277. — Bibliogr. s. 275–277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Concentration, sources and risk assessment of PAHs in bottom sediments / Agnieszka Baran, Marek Tarnawski, Krzysztof URBAŃSKI, Agnieszka Klimkowska-Pawlas, Iwona Spałek // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2017 vol. 24 iss. 29, s. 23180–23195. — Bibliogr. s. 23193–23195, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-21. — tekst: https://goo.gl/7MWGUq

 • keywords: PAHs, PCA, bottom sediments, source, ecological risk assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11356-017-9944-y

6
 • Impact and range assessment of anthropogenic salinity in the vicinity of communication routes on the example of national road no. 79 in KrakowOcena wpływu i zasięgu oddziaływania antropogenicznego zasolenia w pobliżu tras komunikacyjnych na przykładzie drogi krajowej nr 79 w Krakowie / Mateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8997–9004. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9003–9004, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zasolenie, zanieczyszczenie gleby, rozkład przestrzenny zanieczyszczeń, wpływ transportu

  keywords: soil contamination, impacts of transport, salinity, spatial distribution of pollutants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Impact and range assessment of antropogenic salinity in the vicinity of communication routes on the example of national road no. 79 in Krakow / Mateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 81

 • keywords: soil contamination, impacts of transport, salinity, spatial distribution of pollutants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Impact of land use on soils microbial activityWpływ użytkowania terenu na aktywność mikrobiologiczną gleb / Krzysztof URBAŃSKI, Mateusz JAKUBIAK // Journal of Water and Land Development ; ISSN 1429-7426. — 2017 no. 35, s. 249–257. — Bibliogr. s. 255–256, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: inżynieria środowiska, użytkowanie terenu, aktywność mikrobiologiczna gleb, metoda indukowanej substratem respiracji (SIR), właściwości gleb

  keywords: environmental engineering, soil respiration, Substrate-Induced Respiration (SIR), land use

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jwld-2017-0091

9
 • Porównanie skuteczności wybranych sieci opróbowań w odwzorowaniu rozkładu zanieczyszczeń glebDifferent soil sampling grids comparison in effectiveness of representation of soil pollution distribution / Joanna URBAŃSKA, Krzysztof URBAŃSKI // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 413–422. — Bibliogr. s. 421, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Potential ecological risk assessment and predicting zinc accumulation in soils / Agnieszka Baran, Jerzy Wieczorek, Ryszard Mazurek, Krzysztof URBAŃSKI, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas // Environmental Geochemistry and Health ; ISSN 0269-4042. — 2018 vol. 40 iss. 1, s. 435–450. — Bibliogr. s. 448–450, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-22. — tekst: https://goo.gl/QnR6JT

 • keywords: risk assessment, PCA, geostatistics, zinc, soil–zinc binding ability, bioavailable forms of zinc

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10653-017-9924-7

11
 • Potential ecological risk assessment and predicting zinc, cadmium and lead accumulation in soilsOcena ryzyka ekologicznego oraz zdolności gleb do akumulacji cynku, kadmu i ołowiu / Jerzy Wieczorek, Agnieszka Baran, Ryszard Mazurek, Krzysztof URBAŃSKI, Agnieszka Klimkowicz-Pawlas // W: ToxSe 2017 : VIII international scientific conference Toxic Substances in the Environment : Krakow, Poland, 14–15 September 2017 : book of abstracts / ed. by Tomáš Lošák [et al.]. — [Kraków] : Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agricultural, cop. 2017. — ISBN: 978-83-948965-0-8. — S. 134. — Bibliogr. s. 134. — K. Urbański - Błędnie przypisana afiliacja

 • keywords: risk assessment, PCA, geostatistics, metals, bioavailable forms of Zn, Cd, Pb, soil binding ability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rekultywacja powierzchni użytkowanych przyrodniczo jako jeden z aspektów retardacji, na przykładzie fragmentu terenu byłych KZS "Solvay" i osiedla "Kurdwanów Nowy" : [abstrakt][Reclamation of lands utilized naturally as one of the "retardation" aspects : the case study: fragments of the former KZS "Solvay" and the estate "Kurdwanów Nowy"] / Mateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI // W: III konferencja naukowa pt. "Retardacja materialnego przekształcania zasobów. Osiągnięcia, problemy, perspektywy" : 15–17 września 2016 r., Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy : program. — [Rzeszów : s. n.], [2016]. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rozwiązania urbanistyczne w kontekście rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń drogowych[Urban planning solutions in the context of the spread of pollution road] / Mateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI // W: Konferencja naukowo-techniczna Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo : Lublin, 19–20 maja 2016 : streszczenia prac. — [Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie], [2016]. — S. 41

 • słowa kluczowe: metale śladowe, ekrany akustyczne, zanieczyszczenie gruntu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rtęć na tle innych pierwiastków śladowych gleb terenów przemysłowychThe content of Mercury in comparison to concentration of other trace elements in soils of industrial areas / Natalia FLORENCKA, Krzysztof URBAŃSKI, Piotr WOJTANOWICZ // W: Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / pod red. Lucyny Falkowskiej. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. — ISBN: 978-83-7531-004-7. — S. 159–165. — Bibliogr. s. 164–165, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • The use of multilayer perceptrons in imaging spatial distribution of soil pollution with zinc / URBAŃSKI Krzysztof // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 429–434. — Bibliogr. s. 433–434, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The use of Multilayer Perceptrons in imaging spatial distribution of soil pollution with zinc / Krzysztof URBAŃSKI // W: Sustainable development and eco-innovation in relation to the United Nations earth summit focus on green economy : proceedings of 14\textsuperscript{th} international conference : 6–8th September 2012 Kraków, Poland / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski, Małgorzata Śliwka ; AGH-UST Open University, Team of Environmental Biotechnology and Ecology, KGFiTŚ, WGGiIŚ AGH, W. Goetel's School of Environmental Protection Engineering in cooperation with the World Academy of Arts and Science (WAAS). — [Kraków : s. n.], 2012. — ISBN: 978-83-934620-0-1. — S. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Urban planning solutions in the context of dispersion of road pollutionRozwiązania urbanistyczne w kontekście rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń drogowych / Mateusz JAKUBIAK, Krzysztof URBAŃSKI // Journal of Water and Land Development ; ISSN 1429-7426. — 2016 vol. 30 iss. 1, s. 71–80. — Bibliogr. s. 79, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-21. — tekst: https://goo.gl/6yi9gt

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie gleby, metale śladowe, ekrany akustyczne, dyspersja zanieczyszczeń drogowych

  keywords: soil contamination, trace metals, noise barriers, traffic pollution dispersion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/jwld-2016-0023

19
 • Właściwości fizyczne wybranych materiałów poflotacyjnychThe properties of select post-flotation materials / Krzysztof URBAŃSKI // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2004 t. 9 z. 2, s. 191–199. — Bibliogr. s. 198–199, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: właściwości fizyczne i chemiczne popiołów, materiały poflotacyjne

  keywords: post-flotation materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykorzystanie parametru respiracji glebowej w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni użytkowej : [abstrakt][Use of the soil respiration parameter in planning and shaping the living space : abstract] / Krzysztof URBAŃSKI, Mateusz JAKUBIAK // W: Innowacje w inżynierii kształtowania środowiska i geodezji : II konferencja naukowo-techniczna : [Lublin – Białka – Urszulin, 22–24 maja 2017 r.] / red. Krzysztof Jóźwiakowski, Przemysław Leń, Agnieszka Listosz. — Lublin : [s. n.], 2017. — ISBN: 978-83-930973-8-8. — S. 97–98. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, SIR, respiracja glebowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniu zmian odczynu materiału glebowegoUsing artificial neural networks in predicting soil pH changes / Joanna URBAŃSKA, Krzysztof URBAŃSKI // W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych = Reclamation and revitalization of demoted areas / red. nauk. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2012. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; PZITS 894/2012). — ISBN: 978-83-89696-50-9. — S. 227–235. — Bibliogr. s. 235

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie algorytmów interpolacji i sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania charakterystyki zawartości chromu w glebachApplication of interpolation algorithms and artificial neural networks for chromium contents in soils characterization / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Krzysztof URBAŃSKI // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2005 t. 10 z. 1, s. 15–44. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/INZYNIERIA/2005-01/IS_2005_1_01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Zdolność migracji potencjalnie szkodliwych substancji z osadników byłych KZS „Solvay” do warstwy glebowej nadkładuThe ability of migration of potentially hazardous substances from the former KZS “Solvay” sedimentation ponds to the topsoil / Joanna URBAŃSKA, Krzysztof URBAŃSKI // W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych : praca zbiorowa = Reclamation and revitalization of demoted areas / pod red. Grzegorza Maliny. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2010. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; nr 873). — ISBN: 978-83-89696-77-0. — S. 217–224. — Bibliogr. s. 224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: