Wykaz publikacji wybranego autora

Zenon Pilecki, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • Comparison of geophysical and geodetic methods used for discontinuous deformation recognition on post-mining areas of zinc and lead mines / Edward POPIOŁEK, Zenon PILECKI // W: 6. Altbergbau-Kolloquium : 09.  bis 11.  November 2006, Aachen / Alsdorf / Hrsg. G. Meier [et al.]. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2006. — Opis częśc. wg okładki. — S. 257–266. — Bibliogr. s. 266, Abstr.. — Pilecki Z. – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Pore pressure profiling in Siercza landslide colluvium in the Carpathian flysch using a CPTU / Jacek STANISZ, Zenon Pilecki // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/9%20Poster%20session/Stanisz%20Pilecki.pdf [2019-09-18]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 237-238. - Bibliogr. s. 238. — Z. Pilecki – afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Problemy rozpoznania geologiczno-inżynierskiego w projektowaniu tuneli drogowych Węgierska Górka i MilówkaSome problems of geological engineering recognition in design of Węgierska Górka and Milówka road tunnels / Janusz Dziewański, Zenon PILECKI. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2003. — 66, [2] s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 120). — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Site assessment for astroparticle detector location in evaporites of the Polkowice-Sieroszowice copper ore mine, Poland / Jarosław Ślizowski, Zenon Pilecki, Kazimierz Urbańczyk, Elżbieta Pilecka, Leszek Lankof, Rafal Czarny // Advances in High Energy Physics ; ISSN 1687-7357. — 2013 art. no. 461764, s. 1–12. — Bibliogr. s. 12. — Afiliacja autorów: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences. — tekst: http://downloads.hindawi.com/journals/ahep/2013/461764.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1155/2013/461764

5
 • Wpływ warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych na dobór parametrów obudowy wstępnej tunelu drogowego w LalikachThe influence of geological engineering and geotechnical conditions on parameter selection of the primary lining of a road tunnel in Laliki / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zenon Pilecki, Zbigniew NIEDBALSKI, Elżbieta Pilecka, Mateusz BLAJER, Joanna Pszonka // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2012 t. 28 z. 1, s. 103–124. — Bibliogr. s. 122–123, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96948-29961?filename=The%20influence%20of.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa wstępna, warunki geologiczne, współpraca górotworu, badania geotechniczne, warunki inżynierskie, utwory fliszowe, tunel w Lalikach

  keywords: geological conditions, flysch formations, rock mass interaction, primary lining, geotechnical measurements, engineering conditions, tunnel in Laliki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wybrane zagadnienia numerycznej analizy stateczności osuwiska w SwoszowicachSelected aspects of numerical analysis of landslide stability in Swoszowice / Jacek STANISZ, Zenon Pilecki, Henryk WOŹNIAK // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2012 R. 51 nr 2, s. 77–89. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zagrożenie deformacjami nieciągłymi na obszarze górniczym Jaworzno III : praca zbiorowa[Nonlinear deformation treat in the Jaworzno III mining area] / pod red. nauk. Zenona PILECKIEGO ; zespół autorów: Zenon PILECKI, Elżbieta Pilecka, Joanna Pszonka, Jacek STANISZ, Justyna Morman ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012. — 94 s.. — Bibliogr. s. 71–72. — ISBN: 978-83-62922-20-8. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: