Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Wydro, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4160-2238 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57199624560

PBN: 5e70920a878c28a04738ef91

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • [referat, 2014]
 • TytułAdaptacja wiertnicy WOH-75B do zagrożeń występujących w Kopalni Soli „Kłodawa” S. A.
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Tomasz Krokos
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : międzynarodowa konferencja : 11–13 czerwca 2014 r., Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 101–102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułAdaptacja wiertnicy WOH-75B do zagrożeń występujących w Kopalni Soli Kłodawa S. A.
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Tomasz Krokos
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2014. — S. 115–125
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2017]
 • TytułAn underpass under the Kasprowy Wierch Mountain in the Tatra National Park as a part of an environment protection scheme and improvement of tourist safety
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27–29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Nano, bio and green – technologies for a sustainable future. Iss. 63, Micro and nano technologies, advances in biotechnology, green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture, animals and society. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 751–758
 • keywords: environment protection, tunnel, underpass, ski infrastructure, special-purpose construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/63/S27.094

4
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAnaliza procesu ładowania frezującymi organami ślimakowymi na podstawie badań laboratoryjnych
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO
  ŹródłoNowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — S. 209–222
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAnaliza procesu ładowania frezującymi organami ślimakowymi na podstawie badań laboratoryjnych
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 11, s. 48–56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułAnaliza wyników badań procesu ładowania frezującymi organami ślimakowymi
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO
  ŹródłoZagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów : monografia / pod red. Józefa Jonaka. — Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2010. — S. 140–156
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [zgłoszenie patentowe, 2017]
 • TytułAutomatyczna wieżyczka kotwiąca, zwłaszcza dla niskich wyrobisk górniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAUZE Krzysztof, BOŁOZ Łukasz, WYDRO Tomasz
  DetailsInt.Cl.: E21D 20/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412904 A1 ; Opubl. 2017-01-02. — Zgłosz. nr P.412904 z dn. 2015-06-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2017  nr 1, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412904A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułBadania laboratoryjne procesu ładowania frezującymi organami ślimakowymi
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO
  ŹródłoKOMTECH 2010 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — S. 387–404
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2018]
 • TytułBadania porównawcze noży styczno-obrotowych pod względem trwałości materiałów zapobiegających ich zużyciu
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA
  ŹródłoSúčasnost'a budúcnost' baníctva a geológie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 04-05 Október 2018 / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Slovak Republic : Slovenská Banícka Spoločnosť], [2018]. — S. 124–134
 • słowa kluczowe: zużycie, stanowisko laboratoryjne, noże styczno-obrotowe, trwałość, mechaniczne urabianie skał

  keywords: test stand, durability, mechanical mining, tangential - rotary pick, tools wear

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułBadania stanowiskowe tymczasowej zmechanizowanej obudowy chodnikowej TZOCH-ŁP9
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2013. — S. 121–132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułDoświadczenia z zastosowania organu przestrzennego podczas drążenia szybu
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO, Łukasz BOŁOZ
  ŹródłoNowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2013. — S. 189–198
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDoświadczenia z zastosowania organu przestrzennego podczas drążenia szybu
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO, Łukasz BOŁOZ
  ŹródłoTransport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze. — 2013 nr 3, s. 90–93
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułEkonomiczne i funkcjonalne aspekty zastosowania stojaków typu SV z nowym zamkiem
  AutorzyKRAUZE Krzysztof, KOTWICA Krzysztof, WYDRO Tomasz, MAZIARZ Michał
  ŹródłoNowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — S. 643–655
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2019]
 • TytułEvaluation of the durability of hard-faced layers welded on the conical picks on the basis of laboratory tests
  AutorzyKRAUZE Krzysztof, BOŁOZ Łukasz, WYDRO Tomasz, MUCHA Kamil
  ŹródłoPTME 2019 : Progressive Technologies in Mechanical Engineering : VIII international scientific and technical conference : 4–8 February 2019, Ivano-Frankivsk – Yaremche : conference proceedings / Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Institute of Engineering Mechanics, Lviv Polytechnic National University. Institute of Engineering Mechanics and Transport. — Ivano-Frankivsk – Yaremche: [s. n.], [2019]. — S. 50–53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułEvaluation of the quality of conical picks and the possibility of predicting the costs of their use
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA, Tomasz WYDRO
  ŹródłoMultidisciplinary aspects of production engineering : monograph. Pt. 1, Engineering and technology / ed. Jacek Sitko. — Warszawa : Sciendo, 2020. — S. 491–504
 • keywords: costs, underground mining, conical picks, rocks cutting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/mape-2020-0041

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułFrezujące kombajny ścianowe dla cienkich pokładów – wymagania konstrukcyjne i ruchowe
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO
  ŹródłoMaszyny Górnicze. — 2006 R. 24 nr 3, s. 17–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2015]
 • TytułFrezujące organy ślimakowe dla zwiększenia wychodu grubych sortymentów węgla
  AutorzyKrzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO
  ŹródłoSúčasnost' a budúcnost' baníctva : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Slovak Republic, 07–09 oktoóber 2015 / Slovenská banícka spoločnosť. — [Slovak Republic : Slovenská banícka spoločnost'], [2015]. — S. 122–133
 • słowa kluczowe: organy ślimakowe, projektowanie organów ślimakowych, sortyment urobku, kombajny ścianowe

  keywords: worm-type cutting drum designing, winning grade, longwall shearers, worm-type cutting drums

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [zgłoszenie patentowe, 2008]
 • TytułFrezujący kombajn górniczy, zwłaszcza do niskich pokładów
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAUZE Krzysztof, WYDRO Tomasz
  DetailsInt.Cl.: E21C 27/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381945 A1 ; Opubl. 2008-09-15. — Zgłosz. nr P.381945 z dn. 2007-03-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2008  nr 19, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381945A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2012]
 • TytułFrezujący kombajn górniczy, zwłaszcza do niskich pokładów
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO
  DetailsInt.Cl.: E21C 27/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212414 B1 ; Udziel. 2012-03-20 ; Opubl. 2012-09-28. — Zgłosz. nr P.381945 z dn. 2007-03-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212414B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [zgłoszenie patentowe, 2008]
 • TytułFrezujący kombajn ścianowy
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAUZE Krzysztof, WYDRO Tomasz
  DetailsInt.Cl.: E21C 27/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381944 A1 ; Opubl. 2008-09-15. — Zgłosz. nr P.381944 z dn. 2007-03-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2008  nr 19, s. 15–16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381944A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: