Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Wydro, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4160-2238 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57199624560

PBN: 5e70920a878c28a04738ef91

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem95219232427
202311
20224112
2021312
202063111
20196141
20185122
201771321
201681214
20154121
20148341
20134211
20128125
20111111234
2010431
20093111
200844
20075212
200633
200511
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem9569179
202311
2022422
202133
20206321
20196141
2018541
20177511
2016871
2015422
20148413
201344
201288
201111101
2010431
200933
200844
200755
200633
200511
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem957619
202311
2022413
202133
2020642
2019633
2018541
2017761
2016871
2015431
2014871
201344
201288
201111101
201044
2009321
200844
200755
200633
200511
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem95887
202311
2022422
2021321
202066
201966
2018514
201777
201688
2015422
201488
201344
201288
20111111
201044
200933
200844
200755
200633
200511
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem956035
202311
2022431
202133
2020651
2019624
2018541
2017743
2016862
2015422
2014844
201344
2012853
20111174
2010431
2009321
200844
2007514
200633
200511
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem955639
202311
2022431
202133
2020651
2019624
2018541
2017743
2016844
2015422
2014853
201344
2012844
20111174
2010431
2009312
200844
2007523
2006312
2005111
 • Adaptacja wiertnicy WOH-75B do zagrożeń występujących w Kopalni Soli „Kłodawa” S. A.Adaptation of WHO-75B drilling rig to the hazard conditions in the Kłodawa S. A. Salt Mine / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Tomasz Krokos // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : międzynarodowa konferencja : 11–13 czerwca 2014 r., Ustroń : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — [Polska : s. n.], [2014]. — Opis na podst. okł.. — S. 101–102. — Teskt pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptacja wiertnicy WOH-75B do zagrożeń występujących w Kopalni Soli Kłodawa S. A.Adaptation of WHO-75B drilling rig to the hazard conditions in the Kłodawa S. A. Salt Mine / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Tomasz Krokos // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2014. — ISBN: 978-83-936657-4-7. — S. 115–125. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An underpass under the Kasprowy Wierch Mountain in the Tatra National Park as a part of an environment protection scheme and improvement of tourist safety / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27–29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Nano, bio and green – technologies for a sustainable future. Iss. 63, Micro and nano technologies, advances in biotechnology, green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture, animals and society. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-29-4. — S. 751–758. — Bibliogr. s. 758, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: environment protection, tunnel, underpass, ski infrastructure, special-purpose construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/63/S27.094

4
 • Analiza procesu ładowania frezującymi organami ślimakowymi na podstawie badań laboratoryjnychAnalysis of loading process with use of worm-type cutter head based on laboratory experiments / Krzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, 2011. — Na okł. dod.: TUR 2011. — ISBN: 978-83-930353-4-2. — S. 209–222. — Bibliogr. s. 222, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza procesu ładowania frezującymi organami ślimakowymi na podstawie badań laboratoryjnychAnalysis of the loading process with the use of milling worm-type cutting heads based on laboratory tests / Krzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 11, s. 48–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wyników badań procesu ładowania frezującymi organami ślimakowymiAnalysis of the laboratory test results of the loading process with milling worm organs / Krzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO // W: Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów : monografia / pod red. Józefa Jonaka. — Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2010. — ISBN: 978-83-62025-07-7. — S. 140–156. — Bibliogr. s. 155–156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Automatyczna wieżyczka kotwiąca, zwłaszcza dla niskich wyrobisk górniczych[Automatic bolting tower, preferably for the low mining excavations] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAUZE Krzysztof, BOŁOZ Łukasz, WYDRO Tomasz. — Int.Cl.: E21D 20/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412904 A1 ; Opubl. 2017-01-02. — Zgłosz. nr P.412904 z dn. 2015-06-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 1, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412904A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Automatyczna wieżyczka kotwiąca, zwłaszcza dla niskich wyrobisk górniczych[Automatic bolting tower, preferably for the low mining excavations] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO. — Int.Cl.: E21D 20/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 234350 B1 ; Udziel. 2019-10-24 ; Opubl. 2020-02-28. — Zgłosz. nr P.412904 z dn. 2015-06-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL234350B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania laboratoryjne procesu ładowania frezującymi organami ślimakowymiLaboratory tests of loading process by cutting components of cutter-loader / Krzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO // W: KOMTECH 2010 : innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa : bezpieczeństwo – efektywność – niezawodność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; Instytut Techniki Górniczej KOMAG. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — ISBN: 978-83-60708-46-0. — S. 387–404. — Bibliogr. s. 404, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania porównawcze noży styczno-obrotowych pod względem trwałości materiałów zapobiegających ich zużyciuComparative tests of tangential-rotary picks in terms of durability of materials preventing their wear / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA // W: Súčasnost'a budúcnost' baníctva a geológie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 04-05 Október 2018 = The present and future of the mining and geology : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Slovak Republic : Slovenská Banícka Spoločnosť], [2018]. — ISBN: 978-80-89883-05-9. — S. 124–134. — Bibliogr. s. 134, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zużycie, stanowisko laboratoryjne, noże styczno-obrotowe, trwałość, mechaniczne urabianie skał

  keywords: test stand, durability, mechanical mining, tangential - rotary pick, tools wear

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania stanowiskowe tymczasowej zmechanizowanej obudowy chodnikowej TZOCH-ŁP9Testing stand examinations of mechanized roadway temporary support TZOCH-ŁP9 / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO // W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2013. — ISBN: 978-83-936657-0-9. — S. 121–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Determining the stability of a mobile manipulator for the transport and assembly of arches in the yielding arch support / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA, Tomasz WYDRO, Ryszard KLEMPKA, Andrzej Kutnik, Waldemar Hałas, Piotr Ruda // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 9 art. no. 3170, s. 1-17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16-17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-26. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/9/3170/pdf?version=1651118563

  orcid iD
 • keywords: stability, coal mining, safety, transport and assembly manipulator, work ergonomics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15093170

14
 • Doświadczenia z zastosowania organu przestrzennego podczas drążenia szybuExperiments of application of a three-dimensional unit during shaft / Krzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO, Łukasz BOŁOZ // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2013. — ISBN: 978-83-930353-1-1. — S. 189–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Doświadczenia z zastosowania organu przestrzennego podczas drążenia szybuExperiments of application of a three-dimensional unit during shaft / Krzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO, Łukasz BOŁOZ // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2013 nr 3, s. 90–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Durability testing of tangential-rotary picks made of different materialsBadania trwałości noży styczno-obrotowych wykonanych z różnych materiałów / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO, Kamil MUCHA // Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering ; ISSN 2450-7326. — Tytuł poprz.: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN: 0208-7448. — 2017 no. 1, s. 26–34 (j. ang.) ; s. 68–76 (j. pol.). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 34, 76. — Tekst ang.-pol. - Wersja polskojęzyczna: {http://journals.bg.agh.edu.pl/MIAG/2017.1.529/miag.2017.1.529.68.pdf} [2017-09-15]. DOI: 10.7494/miag.2017.1.529.68. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MIAG/2017.1.529/miag.2017.1.529.26.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: zużycie, stanowisko laboratoryjne, noże styczno-obrotowe, trwałość, mechaniczne urabianie skał

  keywords: test stand, durability, mechanical mining, hard rocks, tangential - rotary pick, tools wear

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/miag.2017.1.529.26

17
 • Ekonomiczne i funkcjonalne aspekty zastosowania stojaków typu SV z nowym zamkiemEconomical and functional aspects of application of the SV type props with new lock / KRAUZE Krzysztof, KOTWICA Krzysztof, WYDRO Tomasz, MAZIARZ Michał // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — Na okł. dod.: TUR 2007. — ISBN10: 83-915742-9-6. — S. 643–655. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Evaluation of the durability of hard-faced layers welded on the conical picks on the basis of laboratory tests / KRAUZE Krzysztof, BOŁOZ Łukasz, WYDRO Tomasz, MUCHA Kamil // W: PTME 2019 : Progressive Technologies in Mechanical Engineering : VIII international scientific and technical conference : 4–8 February 2019, Ivano-Frankivsk – Yaremche : conference proceedings = Progresivnì tehnologìï u mašinobuduvannì : VIII mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 4–8 lûtogo 2019 r., Ìvano-Frankìvsk – Âremče / Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Institute of Engineering Mechanics, Lviv Polytechnic National University. Institute of Engineering Mechanics and Transport. — Ivano-Frankivsk – Yaremche: [s. n.], [2019]. — ISBN: 978-617-7496-46-4. — S. 50–53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Evaluation of the quality of conical picks and the possibility of predicting the costs of their use / Krzysztof KRAUZE, Kamil MUCHA, Tomasz WYDRO // W: Multidisciplinary aspects of production engineering : monograph. Pt. 1, Engineering and technology / ed. Jacek Sitko. — Warszawa : Sciendo, 2020. — (Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; ISSN 2545-2827 ; vol. 3 iss. 1). — ISBN: 978-83-11-66675-02-5 ; e-ISBN: 978-83-66675-03-2. — S. 491–504. — Bibliogr. s. 503–504, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-08-20. — tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/mape/3/1/article-p491.xml?language=en

  orcid iD
 • keywords: costs, underground mining, conical picks, rocks cutting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/mape-2020-0041

20
 • Frezujące kombajny ścianowe dla cienkich pokładów – wymagania konstrukcyjne i ruchoweCutting longwall shearers for low seams – design and operational requirements / Krzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2006 R. 24 nr 3, s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Frezujące organy maszyn urabiającychMilling cutting heads of winning machines / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 7–8, s. 52–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Frezujące organy ślimakowe dla zwiększenia wychodu grubych sortymentów węglaWorm-type cutting drums allowing increase of the coarse-grained coal grade output / Krzysztof KRAUZE, Łukasz BOŁOZ, Tomasz WYDRO // W: Súčasnost' a budúcnost' baníctva : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Slovak Republic, 07–09 oktoóber 2015 = The present and Future of the Mining : conference proceedings from the international conference : Slovak Republic, [07–09 October 2015] / Slovenská banícka spoločnosť. — [Slovak Republic : Slovenská banícka spoločnost'], [2015]. — ISBN: 978-80-970521-5-7. — S. 122–133. — Bibliogr. s. 132–133, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: organy ślimakowe, projektowanie organów ślimakowych, sortyment urobku, kombajny ścianowe

  keywords: worm-type cutting drum designing, winning grade, longwall shearers, worm-type cutting drums

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Frezujący kombajn górniczy, zwłaszcza do niskich pokładów[Milling mining sheared particularly well suited for low seams] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAUZE Krzysztof, WYDRO Tomasz. — Int.Cl.: E21C 27/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381945 A1 ; Opubl. 2008-09-15. — Zgłosz. nr P.381945 z dn. 2007-03-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 19, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381945A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Frezujący kombajn górniczy, zwłaszcza do niskich pokładów[Milling wall harvester, especially for low decks] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof KRAUZE, Tomasz WYDRO. — Int.Cl.: E21C 27/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212414 B1 ; Udziel. 2012-03-20 ; Opubl. 2012-09-28. — Zgłosz. nr P.381945 z dn. 2007-03-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212414B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Frezujący kombajn ścianowy[Milling longwall shearer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRAUZE Krzysztof, WYDRO Tomasz. — Int.Cl.: E21C 27/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 381944 A1 ; Opubl. 2008-09-15. — Zgłosz. nr P.381944 z dn. 2007-03-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 19, s. 15–16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL381944A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: