Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Nowak, dr inż.

poprzednio: Kochanowicz

zatrudnienie w ramach grantu

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kod, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
  • Commissioning results of the tertiary beam lines for the CERN neutrino platform project
2
  • Commissioning results of the tertiary beam lines for the CERN Neutrino platform project
3
  • Detekcja i rekonstrukcja obrazu w PET
4
  • Particle production, transport, and identification in the regime of $1−7 GeV/c$
5
  • Porównanie technik radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowego
6
  • Porównanie technik: radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowego
7
  • Półprzewodnikowa, pozycjoczuła sonda promieniowania gamma do śródoperacyjnej lokalizacji węzłów wartowniczych
8
  • Radioizotopowe i termograficzne obrazowanie obrzęku kończyn dolnych – porównanie technik diagnostycznych
9
  • The beam lines design for the CERN neutrino platform in the CERN north area and an outlook on their expected performance
10
  • Utility assessment of $^{99m}Tc$ labelled human polyclonal immunoglobulin G scintigraphy for the diagnosis of limb lymphoedema