Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Nowak, dr inż.

poprzednio: Kochanowicz

zatrudnienie w ramach grantu

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kod, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1046
2019312
201711
200611
200533
200311
200211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem10541
201933
201711
200611
200533
200311
200211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1064
201933
201711
200611
200533
200311
200211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1019
2019312
201711
200611
200533
200311
200211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1037
2019321
201711
200611
200533
200311
200211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1055
2019321
201711
200611
200533
200311
2002111
 • Commissioning results of the tertiary beam lines for the CERN neutrino platform project / M. Rosenthal, N. Charitonidis, A. Booth, P. Chatzidaki, Y. Karyotakis, E. NOWAK, I. Ortega-Ruiz, P. Sala // W: IPAC'19 [Dokument elektroniczny] : 10th International Particle Accelerator Conference : Melbourne, Australia, 19–24 May 2019. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Geneva] : JACoW Publishing, [2019]. — e-ISBN: 978-3-95450-208-0. — S. 3738–3741. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ipac2019.vrws.de/papers/thpgw064.pdf#[0,{%22name%22:%22Fit%22}] [2019-07-11]. — Bibliogr. s. 3740–3741, Abstr.. — E. Nowak – dod. afiliacja: CERN, Geneva, Switzerland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18429/JACoW-IPAC2019-THPGW064

2
 • Commissioning results of the tertiary beam lines for the CERN Neutrino platform project / A. Booth, N. Charitonidis, P. Chatzidaki, Y. Karyotakis, E. NOWAK, I. Ortega Ruiz, M. Rosenthal, P. Sala // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2019 vol. 1350 art. no. 012094, s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-02. — 10th International Particle Accelerator Conference : 19–24 May 2019, Melbourne. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1350/1/012094/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1742-6596/1350/1/012094

3
 • Detekcja i rekonstrukcja obrazu w PETTechnical aspects of positron emission tomography (PET) / Elżbieta KOCHANOWICZ, Jan KULKA // Problemy Medycyny Nuklearnej ; ISSN 0860-3405. — 2002 vol. 16, s. 123–132. — Bibliogr. s. 131–132, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Particle production, transport, and identification in the regime of $1−7 GeV/c$ / A. C. Booth, N. Charitonidis, P. Chatzidaki, Y. Karyotakis, E. NOWAK, I. Ortega-Ruiz, M. Rosenthal, P. Sala // Physical Review Accelerators and Beams [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2469-9888. — 2019 vol. 22 iss. 6 art. no. 061003, s. 061003-1–061003-12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 061003-11–061003-12. — Publikacja dostępna online od: 2019-06-21. — E. Nowak - pierwsza afiliacja: CERN, Geneva, Switzerland. — tekst: https://journals.aps.org/prab/pdf/10.1103/PhysRevAccelBeams.22.061003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevAccelBeams.22.061003

5
 • Porównanie technik radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowegoComparison of the radioisotopic and thermograpic techniques in imaging of bone-joint system diseases / Artur Stępień, Jolanta Pawlus, Elżbieta NOWAK, Jan KULKA, Jan GIEŁŻECKI, Otakar Kraft, Tomasz Puto, Grzegorz Klauz // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2006 vol. 12 nr 2, s. 77–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Porównanie technik: radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowegoComparison of the radioisotopic and thermographic techniques in imaging of bone-joint system diseases / Artur Stępień, Jolanta Pawlus, Elżbieta NOWAK, Jan KULKA, Jan GIEŁŻECKI, Otakar Kraft, Tomasz Puto, Grzegorz Klauz // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2005 : materiały VII sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2005 r. = Modelling and Measurements in Medicine / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Redakcja „Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Półprzewodnikowa, pozycjoczuła sonda promieniowania gamma do śródoperacyjnej lokalizacji węzłów wartowniczychSemiconductor, position-sensitive gamma probe to intraoperative sentinel lymph nodes localization / Elżbieta NOWAK, Jan KULKA // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 315–320. — Bibliogr. s. 320

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Radioizotopowe i termograficzne obrazowanie obrzęku kończyn dolnych – porównanie technik diagnostycznychRadioisotopic and thermographic imaging of the lower limbs oedema – comparison diagnostic techniques / Artur Stępień, Jolanta Pawlus, Elżbieta NOWAK, Jan KULKA, Jan GIEŁŻECKI, Otakar Kraft, Tomasz Puto, Grzegorz Klauz // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 302–308. — Bibliogr. s. 307–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The beam lines design for the CERN neutrino platform in the CERN north area and an outlook on their expected performance / N. Charitonidis, M. Brugger, I. Efthymiopoulos, L. Gatignon, Y. Karyotakis, P. R. Sala, E. NOWAK, I. Ortega-Ruiz // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2017 vol. 874 art. no. 012056, s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — E. Nowak - dod. afiliacja: CERN, Genewa. — 8th International Particle Accelerator Conference : 14–19 May 2017, Copenhagen, Denmark. — tekst: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/874/1/012056/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1742-6596/874/1/012056

10
 • Utility assessment of $^{99m}Tc$ labelled human polyclonal immunoglobulin G scintigraphy for the diagnosis of limb lymphoedemaOcena przydatności scyntygrafii ludzką poliklonalną immunoglobuliną G znakowaną $^{99m}Tc$ w diagnostyce obrzęku limfatycznego kończyn / Artur Stępień, Jolanta Pawlus, Mirosław Dziekiewicz, Janusz Sroga, Tomasz Grądalski, Jan KULKA, Elżbieta NOWAK // Acta Angiologica ; ISSN 1234-950X. — 2003 vol  9 no. 1, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr., Streszcz.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://journals.viamedica.pl/acta_angiologica/article/download/9942/8510

 • słowa kluczowe: limfoscyntygrafia, obrzęk limfatyczny, 99mTc, ludzka poliklonalna immunoglobulina G (IgG)

  keywords: lymphoedema, 99mTc, human polyclonal immunoglobulin G (IgG), lymphoscitigraphy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: