Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Bednarek, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7861-3809

ResearcherID: S-4207-2017

Scopus: 7004558983

PBN: 901276

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem887611631
201911
201711
201611
2015211
2014431
20135221
201211119
2011152310
201012210
200944
20081349
2007716
2006514
200566
200411
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem8862251
201911
201711
201611
201522
2014422
2013532
20121174
201115141
201012111
2009431
20081385
2007761
2006523
20056411
200411
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem887711
201911
201711
201611
201522
2014431
2013532
201211101
20111515
20101212
200944
200813112
200777
2006541
2005651
200411
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem88880
201911
201711
201611
201522
201444
201355
20121138
20111515
20101212
200944
200813310
200777
2006514
200566
200411
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem886325
201911
201711
201611
201522
2014422
2013541
20121111
201115123
201012111
200944
20081394
2007761
200655
200566
200411
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem887216
201911
201711
201611
2015211
2014422
2013541
20121111
20111515
20101212
2009431
200813103
2007752
2006523
2005642
2004111
 • Advanced estimation of tool life in backward extrusion by means of FEM simulation / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on metal Forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 2 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008+ CD-ROM [doł. do Vol. 1.]. — ISBN 978-3-514-00754-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analityczne modelowanie i fizyczna weryfikacja procesu walcowania stopu Ni55Cr45Analytical modeling and physical verification of the rolling process of Ni55Cr45 alloy / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK // W: Walcownictwo 2014 : procesy – narzędzia – materiały : VI konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 20–22 października 2014 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — ISBN: 978-83-63663-51-3. — S. 11–20. — Bibliogr. s. 20, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza numeryczna procesu kucia wału pośredniegoNumerical analysis of forging process of layshaft / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Sylwia BEDNAREK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 156–159. — Bibliogr. s. 159

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza oddziaływania materiału wsadowego na mechanizm zużycia wkładek matrycowych formujących w procesie kształtowania elementów zderzaka kolejowegoThe analysis of the effect of billet material on the machanism of wear in forming die inserts in the process of railway bumper formation / Sylwia BEDNAREK, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Tomasz ŚLEBODA, Marek WOJTASZEK, Paweł CHYŁA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 4, s. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza parametrów procesu kucia odkuwki matrycowej o złożonym kształcieAnalysis of die-forging process parameters of complex shape forging / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Paweł CHYŁA, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 2, s. 173–177. — Bibliogr. s. 177

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza procesu kucia matrycowego odkuwki koła zębatego z uwzględnieniem map odkształcalności według podejścia Murty'egoAnalysis of die forging process of gear with regard to processing maps by Murty's approach / A. ŁUKASZEK-SOŁEK, S. BEDNAREK, K. CELADYN // W: XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — Na okł. dod.: XLIV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-73-5. — S. 464–468. — Bibliogr. s. 467, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, odkształcalność, mapy procesowe

  keywords: numerical modeling, processing maps, workability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza procesu kucia odkuwki kołnierza ze stali 300MThe analysis of the die forging flange process with 300M steel example / A. ŁUKASZEK-SOŁEK, S. BEDNAREK, J. KRAWCZYK, P. BAŁA, J. AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, M. Płodzień // W: XXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011] + CD-ROM. — Na okł. dod. Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-5. — S. 477–480. — Bibliogr. s. 480, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: A. Łukaszek-Sołek, S. Bednarek – Katedra Plastycznej Przeróbki Metali, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza ; J. Krawczyk, P. Bała, J. Augustyn-Pieniążek – Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza przyczyn występowania wad kuźniczych w wyrobach ze stopu tytanuAnalysis of the causes of forging defects in titanium alloy products / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK, Adrian Lipski // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2012 R. 33 nr 3, s. 142–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Channel cross-section influence on effective strain distribution in ECAP processWpływ przekroju kanału kątowego na rozkład intensywności odkształcenia w procesie ECAP / Paweł CHYŁA, Sylwia BEDNAREK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2017 vol. 43 no. 1, s. 31–40. — Bibliogr. s. 39–40, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/ezA8CM

 • słowa kluczowe: intensywność odkształcenia, jednorodność odkształcenia, przeciskanie przez kanał kątowy

  keywords: effective strain, homogeneity of strain, equal-channel angular pressing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2017.43.1.31

11
12
 • Charakterystyka zużycia stempla podczas wyciskania stalowych elementówThe characteristics of the wear of the stamp used in backward extrusion of steel elements / Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Janusz KRAWCZYK, Sylwia BEDNAREK, Jan SIŃCZAK, Tomasz ŚLEBODA, Piotr BAŁA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2011 R. 42 nr 4, s. 153–161. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Closed die forging of turbine disc to fix blades from Inconel$®$718Kucie matrycowe tarczy turbiny do mocowania łopatek ze stopu Inconel$®$718 / Piotr CHYŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Sylwia BEDNAREK, Paweł CHYŁA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2011 vol. 37 no. 2, s. 151–158. — Bibliogr. s. 158, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-02/metalur04.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, kucie matrycowe, tarcza turbiny, Inconel®718

  keywords: turbine disc, closed die forging, Inconel®718, numericak modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Drop forging of HSLA steel with application of thermomechanical treatmentProces kucia matrycowego stali HSLA z zastosowaniem obróbki cieplnoplastycznej / P. SKUBISZ, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. SIŃCZAK, S. BEDNAREK // W: AutoMetForm 2008 : Advanced Metal Forming processes in Automotive industry : the 1\textsuperscript{st} international Lower Silesia – Saxony conference : 6–9 May 2008, Wroclaw, Poland / ed. Zbigniew Gronostajski ; Wrocław University of Technology, Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [Poland : WUT], [2008]. — S. 173–182. — Bibliogr. s. 181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Drop forging of HSLA steel with application of thermomechanical treatmentProces kucia matrycowego stali HSLA z zastosowaniem obróbki cieplno-plastycznej / P. SKUBISZ, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, J. SIŃCZAK, S. BEDNAREK // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2008 vol. 8 no. 4, s. 93–102. — Bibliogr. s. 101, Summ., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2012-05-02. — tekst: http://goo.gl/UJkXSv

 • keywords: mechanical properties, hardness, numerical modelling, controlled cooling, thermomechanical treatment, yield stress

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/S1644-9665(12)60125-3

16
 • Effect of deformation degree on properties of forgings after thermomechanical treatmentWpływ stopnia przekucia na własności odkuwek po obróbce cieplno-plastycznej / Piotr SKUBISZ, Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2006 vol. 32 no. 2, s. 107–115. — Bibliogr. s. 115, Summ., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/8Bndyz

 • słowa kluczowe: kucie matrycowe, kontrolowane chłodzenie, obróbka cieplno-plastyczna, intensywność odkształcenia, stale średnio-węglowe

  keywords: thermo-mechanical treatment, controlled cooling, effective strain, impression-die forging, medium-carbon steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • FEM modelling and experimental research of die forging of $Ni-Mo-Fe$ alloy antenna componentsModelowanie MES i badania eksperymentalne procesu kucia matrycowego elementów konstrukcji anten ze stopu typu $Ni-Mo-Fe$ / M. WOJTASZEK, P. CHYŁA, T. ŚLEBODA, A. ŁUKASZEK-SOŁEK, S. BEDNAREK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 2, s. 627–635. — Bibliogr .s. 635

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0067-7

18
 • Fizyczne i analityczne modelowanie wybranych procesów kucia : skrypt[Physical and analytical modelling of selected forging processes] / Sylwia BEDNAREK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Piotr SKUBISZ, Jan SIŃCZAK. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2010. — 147 s.. — Bibliogr. s. 145–147. — ISBN: 978-83-60958-69-8. — Na okł. dod.: Człowiek – najlepsza inwestycja

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Fizyczne i numeryczne modelowanie procesu kucia dwufazowych stopów tytanu w warunkach izotermicznychPhysical and numerical modelling of forging process of two-phase titanium alloys under isothermal conditions / Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2007 z. 216, s. 59–66. — Bibliogr. s. 65–66. — FIMM 2007 : fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej : Warszawa 17–19. 05. 2007 r. / Politechnika Warszawska. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Fizyczne i numeryczne modelowanie procesu kucia dwufazowych stopów tytanu w warunkach izotermicznychPhysical and numerical modelling of forging process of two-phase titanium alloys under isothermal conditions / Jan SIŃCZAK, Sylwia BEDNAREK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2007 R. 66 nr 7–8, s. 21–25. — Bibliogr. s. 25, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Fizyczne i numeryczne modelowanie procesu kucia korby wałuPhysical and numerical modelling of forging process of built-up crankshaft / Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Sylwia BEDNAREK // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2005 z. 207, s. 133–138. — Bibliogr. s. 138. — Fizyczne i Matematyczne Modelowanie procesów obróbki plastycznej FiMM 2005 : Warszawa 20–21. 05. 2005 r. / PW. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Fizyczne i numeryczne modelowanie procesu wydłużania w kowadłach kształtowych i kombinowanychPhysical and numerical modelling of stretch forging in shaped and combined anvils / Sylwia BEDNAREK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Jan SIŃCZAK // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2009 z. 226, s. 105–110. — Bibliogr. s. 110. — FiMM 2009 : fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej : Warszawa 14–16. 05. 2009 r. / Politechnika Warszawska. — Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Forgeability of ${Mg-Al-Zn}$ magnesium alloys in hot and warm closed die forging / P. SKUBISZ, J. SIŃCZAK, S. BEDNAREK // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2006 vol. 177 iss. 1–3, s. 210–213. — Bibliogr. s. 213, Abstr.. — Metal Forming 2006 : proceedings of the 11th international conference on Metal Forming : Birmingham, UK, 11–13 September 2006 / eds.: P. Hartley [et al.] ; University of Birmingham, Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2006

 • keywords: AZ31, closed-die forging workability, wrought magnesium alloys, AZ61

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jmatprotec.2006.04.091

24
 • Forging of 300M steel collar / Sylwia BEDNAREK, Janusz KRAWCZYK, Piotr BAŁA, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 179–182. — Bibliogr. s. 182, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Forging of gas turbine shaft - numerical modelling of technological process / CHYŁA Paweł, ŁUKASZEK-SOŁEK Aneta, BEDNAREK Sylwia // W: Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-58-1. — S. 100. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–6] poz. 4092. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-80-87294-62-8, odmienna kolejność nazwisk autorów oraz zakres stron: 314–319

 • keywords: numerical modeling, gas turbine shaft, degree of forging

  cyfrowy identyfikator dokumentu: