Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Gawin, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Aktualizacja i wizualizacja wyrobiska górniczego zakładu górniczego KWB Bełchatów w oparciu o pomiary geodezyjne[Updating and visualization the Open Cast of PGE KWB Bełchatów S. A. using geodetic measurements] / Anna Gawin, Daniel Olczyk // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 99. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1280–1292. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1292, Streszcz.. — A. Gawin – afiliacja: KWB Bełchatów

 • słowa kluczowe: kopalnia odkrywkowa, model numeryczny, fotogrametria cyfrowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktualizacja numerycznego modelu wyrobiska odkrywkowego PGE KWB Bełchatów S. A. z zastosowaniem fotogrametrii cyfrowejUpdating the open cast numerical model of PGE KWB Bełchatów S. A. using digital photogrammetry / Anna Gawin // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 1242–1250. — Bibliogr. s. 1249, Streszcz.. — Afiliacja Autorki: PGE KWB Bełchatów S. A.

 • słowa kluczowe: kopalnia odkrywkowa, mapa numeryczna, fotogrametria cyfrowa, fotogrametria naziemna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aktualizacja numerycznego modelu wyrobiska odkrywkowego PGE KWB „Bełchatów” SA z zastosowaniem fotogrametrii cyfrowej[Updating the open cast numerical model of PGE KWB Bełchatów SA using digital photogrammetry] / Anna Gawin // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2010 R. 61 nr 7–8, s. 477–482. — Bibliogr. s. 482. — Afiliacja: PGE Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” SA, Rogowiec

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Fotogrametria cyfrowa w górnictwie odkrywkowym – teraźniejszość i przyszłośćDigital photogrammetry in open-cast mines – the present and the futures / Anna Gawin, Dawid Olczyk, Lucjan Stawowy // W: Węgiel brunatny – szanse i zagrożenia : monografia / red. Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — Na obwolucie dod.: Górnictwo węgla brunatnego : VIII międzynarodowy kongres : Bełchatów, 7–9 kwietnia 2014 r. — Publikacja stanowi monografię pokonferencyjną. — ISBN: 978-83-7783-088-8. — s. 91–100. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Abstr.. — Anna Gawin – afiliacja: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

 • słowa kluczowe: kopalnia odkrywkowa, fotogrametria cyfrowa, fotogrametria naziemna, bezzałogowe statki powietrzne

  keywords: unmanned aerial vehicle, digital photogrammetry, terrestrial photogrammetry, open-cast mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena możliwości zastosowania fotogrametrii cyfrowej do inwentaryzacji stanu robót górniczych w KWB „Bełchatów”[Evaluation of possibility to use digital photogrammetry to survey mining works in KWB "Bełchatów"] / Anna GAWIN // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2004 vol. 14, s. 205–216. — Bibliogr. s. 216, Streszcz.. — ISBN10: 83-917952-2-5. — Brak afiliacji AGH. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS w świetle XX Kongresu ISPRS : 21–23 października 2004, Białobrzegi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • System szybkiego kartowania terenu oparty na technologii UAV jako nowoczesne narzędzie do monitorowania zmian zachodzących w wyrobisku górniczym : [prezentacja slajdów][Fast mapping system based on Unmanned Aerial Vehicle as modern method for monitoring the mining works in open cast] / Anna Gawin, Dawid Olczyk // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2014 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 18–19 września 2014 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2014]. — 1 dysk optyczny. — Slajdy [1–30]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — A. Gawin – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wykorzystanie cyfrowej fotogrametrii naziemnej do aktualizacji mapy numerycznej wyrobiska górniczego w Zakładzie Górniczym KWB „Bełchatów” : [prezentacja slajdów][Using digital terriastrial photogrammetry for updating the Open Cast numerical model of KWB „Bełchatów”] / Anna Gawin, Dawid Olczyk // W: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2012 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–28 marca 2012 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : KGO. WGiG. AGH, 2012. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Praktyczna strona wiedzy. — Slajdy [1–20]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [20]. — A. Gawin – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zastosowanie naziemnej fotogrametrii cyfrowej do aktualizacji mapy numerycznej w odkrywkowych zakładach górniczychUsing digital terrestrial photogrammetry to update numerical map in opencast mines / Anna Gawin // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 2, s. 127–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: PGE KWB Bełchatów SA, Rogowiec

 • słowa kluczowe: kopalnia odkrywkowa, mapa numeryczna, fotogrametria cyfrowa, fotogrametria naziemna

  keywords: open pit mining, digital photogrammetry, terrestrial photogrammetry, numerical map

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie naziemnej fotogrametrii cyfrowej do aktualizacji mapy numerycznej w odkrywkowych zakładach górniczych[Using digital terrestrial photogrammetry to update numerical map in opencast mines] / Anna GAWIN // Węgiel Brunatny : Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego ; ISSN 1232-8782. — 2009 nr 4, s. 20–23. — Bibliogr. s. 23. — Afiliacja: Dział Mierniczy PGE KWB Bełchatów S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: