Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Szostak, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Generalizacja warstwy zabudowy z zastosowaniem regionów drogowych na przykładzie bazy danych topograficznychGeneralization of buildings layer with the use of structural regions of road network on the example of a topographic database / Marta SZOSTAK, Krystian Kozioł // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2006 t. 4 z. 3, s. 219–228. — Bibliogr. s. 225, Summ.. — Afiliacja dla autora Krystiana Kozioła: Laboratorium GIS i Teledetekcji, Katedra Ekologii Lasu, Wydział Leśny Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: