Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kuczera, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8130-5102

ResearcherID: T-2482-2018

Scopus: 54974131800

PBN: 909476

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania eksperymentalne procesu przemieszczania gazów w zrobach kopalni węgla kamiennego
  AutorzyStanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2006 R. 57 nr 4, s. 191–202
2
 • [referat, 2006]
 • TytułBadania modelowe zwalczania zagrożenia metanowego na wylocie ściany przewietrzanej systemem „U”
  AutorzyStanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoMateriały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4textsuperscript{th} School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — S. 455–465
3
4
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułComparison of methane control methods in Polish and Vietnamese coal mines
  AutorzyMarek BOROWSKI, Zbigniew KUCZERA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 35 art. no. 01004, s. 1–8
5
 • [referat, 2017]
 • TytułComparison of methods of methane control in Polish and Vietnamese coal mines
  AutorzyMarek BOROWSKI, Zbigniew KUCZERA
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 16
6
 • [inne, 2010]
 • TytułCzłowiek – najlepsza inwestycja : materiały do ćwiczeń terenowych
  Autorzypod red. Wacława ANDRUSIKIEWICZA ; zespół autorski: Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Marcin CHODAK, Kornel FRYDRYCH, Zbigniew KUCZERA, Piotr MAŁKOWSKI, Radosław POMYKAŁA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Szymon SYPNIOWSKI
  DetailsKraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2010. — [176] s.
7
 • [inne, 2012]
 • TytułCzłowiek – najlepsza inwestycja : materiały do ćwiczeń terenowych
  Autorzypod red. Wacława ANDRUSIKIEWICZA ; zespół autorski: Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Barbara BIELOWICZ, Kornel FRYDRYCH, Witold KOWOL, Zbigniew KUCZERA, Piotr MAŁKOWSKI, Anna MŁYNARCZYKOWSKA, Katarzyna PAWLECKA, Radosław POMYKAŁA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Maciej ZAJĄCZKOWSKI
  DetailsKraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2012. — [162] s.
8
9
 • [referat, 2017]
 • TytułDoświadczenia z użytkowania w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A. internetowej platformy szkoleniowo-informacyjnej „Strefa sztygara i nie tylko”
  AutorzyPatrycjusz Polak, Zbigniew Schinohl, Zbigniew KUCZERA
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. [1–16]
10
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEnergy efficiency of ground-air heat exchanger in the ventilation and airconditioning systems
  AutorzyRafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Zbigniew KUCZERA, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 46 art. no. 00015, s. 1–9. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/21/e3sconf_enos2018_00015.pdf
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułGospodarcze wykorzystanie metanu z odmetanowania pokładów węgla polskich kopalń węgla kamiennego
  AutorzyStanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Sebastian NAPIERAJ, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 2, s. 35–51. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-02/GG_2006_2_03.pdf
12
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułGrupowe chłodzenie powietrza z odzyskiem ciepła w kopalni węgla kamiennego „Wujek”, Ruch „Śląsk”
  AutorzyBernard NOWAK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoZagrożenia aerologiczne w kopalniach węgla kamiennego – profilaktyka, zwalczanie, modelowanie, monitoring : praca zbiorowa / pod red. Janusza Cygankiewicza i Stanisława Pruska. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013. — S. 129–141
13
14
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułInnowacyjne sposoby poprawy warunków klimatycznych w wyrobiskach górniczych LW „Bogdanka” S. A.
  AutorzyZbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Sławomir Karlikowski, Wiesław Banasiak, Przemysław Adamczuk
  ŹródłoAktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach : monografia / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — S. 177–192
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułKlasyfikacja składu gazów w zrobach kopalni węgla kamiennego
  AutorzyStanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2006 vol. 57 nr 1, s. 43–52
16
 • [referat, 2010]
 • TytułKryterium jakości pracy górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza z wyparną chłodnicą wody
  AutorzyBernard NOWAK, Krzysztof FILEK, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — S. 632–641
17
 • [referat, 2005]
 • TytułLokowanie odpadów energetycznych w kopalniach węgla kamiennego w aspekcie ochrony środowiska i prewencji przeciwpożarowej
  AutorzyZbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : V Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 30 marca – 1 kwietnia 2005. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — S. 287–296
18
 • [referat, 2019]
 • TytułMetody zwalczania zapylenia w kopalniach podziemnych jako ważny aspekt bezpieczeństwa pracy
  AutorzyZbigniew KUCZERA
  ŹródłoXXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 25-27.02.2019 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : s. n.], 2019. — S. 63
19
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułMetody zwalczania zapylenia w kopalniach podziemnych jako ważny aspekt bezpieczeństwa pracy
  AutorzyZbigniew KUCZERA, Bogusław PTASZYŃSKI
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy - edukacja i dobre praktyki : monografia / red. nauk. Zbigniew Burtan, Mariusz Kapusta ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2019. — S. 93-102
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułModel fazy dyskretnej przepływu powietrza z wykropleniem pary wodnej
  AutorzyMarian BRANNY, Bernard NOWAK, Bogusław PTASZYŃSKI, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 13–21. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03-1/GG_2010_3-1_01.pdf
21
 • [referat, 2006]
 • TytułMożliwości wykorzystania gazów zrobowych dla celów prewencji przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej w kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyStanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoMateriały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4textsuperscript{th} School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — S. 543–558
22
23
 • [referat, 2012]
 • TytułOcena statystycznych wskaźników pracy chłodziarki TS-300B : [streszczenie]
  AutorzyZbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012 : Kraków, 20–24 lutego 2012 : streszczenia referatów / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2012]. — S. 158
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułOdzyskiwanie ciepła w systemach wentylacji z recyrkulacją powietrza pomieszczeń z wewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń gazowych
  AutorzyBogusław PTASZYŃSKI, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoCiepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. — 2016 t. 47 nr 12, s. 524–530
25
 • [referat, 2017]
 • TytułOgraniczenie zapylenia w przodku drążonego wyrobiska w LW „Bogdanka” S. A.
  AutorzyZbigniew KUCZERA, Sławomir Karlikowski, Wiesław Banasiak
  ŹródłoInternational Mining Forum 2017 [Dokument elektroniczny] : mining of the future ; new problems and solutions : materiały konferencyjne : 29–30.06.2017, Jastrzębie Zdrój. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 409–438