Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Kowalski, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ktl, *Katedra Transportu Linowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCzynniki determinujące trwałość lin stalowych pracujących w układach wielokrążkowych
  AutorzyAndrzej TYTKO, Jakub KOWALSKI
  ŹródłoDozór Techniczny. — 2006 nr 4, s. 77–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2009]
 • TytułDatabase method for supporting the condition assessment of modern wire ropes
  AutorzyJ. KOWALSKI, J. Nowacki, A. TYTKO
  ŹródłoInnovative ropes and rope applications : a celebration of 175 years of wire rope : proceedings of the OIPEEC conference 2009 / 3textsuperscript{rd} International Stuttgart ropedays : 18textsuperscript{th} and 19textsuperscript{th} March 2009, Stuttgart, Germany, / ed. I. M. L. Ridge ; Universität Stuttgart. Institut für Fördertechnik und Logistik. — Didcot : OIPEEC, cop. 2009. — S. 231–240
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2006]
 • TytułDesigning socket rope termination by FEM simulation
  AutorzyJakub KOWALSKI
  Źródło9textsuperscript{th} International symposium of students and young mechanical engineers : “Advances in mechanical engineering” : Gdańsk, 6textsuperscript{th}–7textsuperscript{th} April 2006 : 100 Jubilee years of technical university in Gdańsk, 60 years of Gdańsk University of Technology / [ed. Jerzy Wojciechowski] ; Gdansk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering, Students Research Association „Mechanik”. — Gdańsk : GUT FME, 2006. — S. 121–128
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMathematical modelling of grain sedimentation in polydispersive suspensions
  AutorzyW. P. KOWALSKI, J. KOWALSKI
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 345–347
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2008]
 • TytułNowe koncepcje oceny stanu lin w kolejach linowych
  AutorzyAndrzej TYTKO, Jakub KOWALSKI, Grzegorz OLSZYNA
  Źródło„Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” [Dokument elektroniczny] : „Nowoczesne rozwiązania kolei linowych” : XIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 13–15 październik 2008 Bielsko-Biała / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego, [et al.]. — Kraków : AGH. WIMiR. KTL, 2008. — Slajdy 1–19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [podręcznik, 2007]
 • TytułPlan studiów i programy przedmiotów : kierunek studiów Mechatronika : studia pierwszego stopnia
  Autorzyoprac.: Andrzej TYTKO, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Jakub KOWALSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  DetailsKraków : WIMiR AGH, 2007. — Różna numeracja stron
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [podręcznik, 2007]
 • TytułPlan studiów i programy przedmiotów : kierunek studiów Automatyka i Robotyka : studia pierwszego stopnia
  Autorzyoprac.: Andrzej TYTKO, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Jakub KOWALSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  DetailsKraków : WIMiR AGH, 2007. — Różna numeracja stron
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [podręcznik, 2007]
 • TytułPlan studiów i programy przedmiotów : kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn : studia pierwszego stopnia
  Autorzyoprac.: Andrzej TYTKO, Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Jakub KOWALSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  DetailsKraków : WIMiR AGH, 2007. — Różna numeracja stron
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [podręcznik, 2008]
 • TytułPlan studiów i programy przedmiotów : kierunek studiów Automatyka i Robotyka : studia pierwszego stopnia
  Autorzyred. wyd. Andrzej TYTKO ; aut.: Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Jakub KOWALSKI ; oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych: Marian BANAŚ ; sprawdzenie i konsult. terminologii anglojęzycznej: Jacek Paraszczak ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  DetailsKraków : WIMiR AGH, 2008. — Rożna numeracja stron
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [podręcznik, 2008]
 • TytułPlan studiów i programy przedmiotów : kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn : studia pierwszego stopnia
  Autorzyred. wyd. Andrzej TYTKO ; aut.: Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Jakub KOWALSKI ; oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych: Marian BANAŚ ; sprawdzenie i konsult. terminologii anglojęzycznej: Jacek Paraszczak ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  DetailsKraków : WIMiR AGH, 2008. — Różna numeracja stron
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [podręcznik, 2008]
 • TytułPlan studiów i programy przedmiotów : kierunek studiów Mechatronika : studia pierwszego stopnia
  Autorzyred. wyd. Andrzej TYTKO ; aut.: Marian BANAŚ, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK, Jakub KOWALSKI ; oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych: Marian BANAŚ ; sprawdzenie i konsult. terminologii anglojęzycznej: Jacek Paraszczak ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  DetailsKraków : WIMiR AGH, 2008. — Różna numeracja stron
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [referat, 2005]
 • TytułSteering mechanical devices by computer operating systems
  AutorzyAndrzej TYTKO, Jakub KOWALSKI
  ŹródłoCADSM 2005 : dosvìd razrobki ta zastosuvannâ prilado-tehnologìčnih SAPR v mìkroelektronìcì : materìali VIII mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 23–26 lûtogo 2005 L'vìv-Polâna, Ukraïna / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni ; Nacìonal'nij unìversitet „L'vìvs'ka polìtehnìka”. — L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu „L'vìvs'ka polìtehnìka”, 2005. — S. 216–217
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułSteering mechanical devices by computer operating systems
  AutorzyA. TYTKO, J. KOWALSKI
  ŹródłoVìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka”. Komp'ûternì sistemi proektuvannâ : teorìâ ì praktika. — 2005 no. 548, s. 56–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułŚrodowisko do budowy uniwersalnych baz danych do gromadzenia i przetwarzania wyników dotyczacych diagnostyki lin stalowych
  AutorzyJakub KOWALSKI
  ŹródłoNowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowego / red. Józef Kuleczka. — Kraków : AGH WIMiR KTL, 2007. — S. 71–78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2010]
 • TytułZarządzanie wynikami badań diagnostycznych dla kolei linowych
  AutorzyAndrzej TYTKO, Jakub KOWALSKI, Grzegorz OLSZYNA
  Źródło„Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” [Dokument elektroniczny] : „Sterowanie i zabezpieczanie ruchu kolei linowych” : XIV konferencja naukowo-techniczna : 11–13 października 2010, Szczawnica / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — [Kraków : AGH], [2010]. — 27 slajdów
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [książka, 2006]
 • TytułZastosowanie stałego pola magnetycznego w aparaturze do badania lin stalowych i w innych przyrządach pomiarowych
  AutorzyJakub KOWALSKI, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ, Tomasz MACHULA, Szymon MOLSKI, Andrzej TYTKO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego
  DetailsKraków : AGH WIMiR KTL, 2006. — 100 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: