Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Stodolak-Zych, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8935-4811

ResearcherID: W-1221-2018

Scopus: 41262446700

PBN: 901138

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 246, z ogólnej liczby 246 publikacji Autora


1
2
3
4
 • [referat, 2018]
 • Tytuł2D-Raman correlation spectroscopy recognizes the interaction at the carbon coating and albumin interface
  AutorzyAnna Kołodziej, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Paulina Moskal, Ewa STODOLAK-ZYCH, Maria Dużyja, Elżbieta DŁUGOŃ, Julia Sucharz, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoContemporary computational science [Dokument elektroniczny] : ITSRCP 18 ; CompIMAGE 18 : 3rd conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics ; 6th international symposium CompIMAGE'18 – computational modelling of objects presented in images: fundamentals, methods, and applications : proceedings of the international multi-conference on Computational Science (CS 2018) : 2–5 July 2018, Kraków, Poland / eds. Piotr Kulczycki, Piotr A. Kowalski, Szymon Łukasik. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2018. — S. 3
5
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2020]
 • Tytuł2D-Raman correlation spectroscopy recognizes the interaction at the carbon coating and albumin interface
  AutorzyAnna Kołodziej, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, Paulina Moskal, Ewa STODOLAK-ZYCH, Maria Dużyja, Elżbieta DŁUGOŃ, Julia Sacharz, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoInformation technology, systems research, and computational physics : [ITSRCP'18 : third conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics : July 2–5, 2018, Kraków, Poland] / eds. Piotr Kulczycki, [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2020. — S. 281–295
6
7
 • [referat, 2018]
 • TytułA comparison study of structural and biological properties of carbon nanofibers modified with bioactive ceramics: $SiO_{2}$ and TCP
  AutorzyEwa STODOLAK-ZYCH, Elena Filowa, Arkadiusz KNAPIK, Łukasz ZYCH, Marcin GAJEK, Alicja RAPACZ-KMITA
  ŹródłoPolish-Israeli conference on electrospinning and tissue engineering [Dokument elektroniczny] : 4–5 October 2018, Warsaw, Poland : programme and abstracts. — [Warsaw : s. n.], [2018]. — S. 29
8
9
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA model of adsorption of albumin on the implant surface titanium and titanium modified carbon coatings (MWCNT-EPD) : 2D correlation analysis
  AutorzyAleksandra Wesełucha-Birczyńska, Ewa STODOLAK-ZYCH, Wojciech Piś, Elżbieta DŁUGOŃ, Aleksandra BENKO, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoJournal of Molecular Structure. — 2016 vol. 1124 spec. iss., s. 61–70. — tekst: https://goo.gl/U7csrO
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułA revised surgical concept of anterior cruciate ligament replacement in a rabbit model : preliminary investigations
  AutorzyKrzysztof Ficek, Jarosław Wieczorek, Ewa STODOLAK-ZYCH, Yuriy Kosenyuk
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2012 R. 15 nr 113, s. 33–34
11
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2012]
 • TytułA revised surgical concept of anterior cruciate ligament replacement in a rabbit model
  AutorzyK. Ficek, J. Wieczorek, E. STODOLAK, M. Kajor, Y. Kosenyuk
  ŹródłoJournal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. — 2012 vol. 6 spec. iss. suppl. 1, s. 50 poz. 06.P12
12
 • [referat, 2017]
 • TytułAdditive manufacturing of thermoplastic matrix composites using Selective Laser Sintering
  AutorzyPiotr DUDEK, Alicja RAPACZ-KMITA, Jacek CIEŚLIK, Ewa STODOLAK-ZYCH, Marcin GAJEK
  ŹródłoCEEC-TAC4 : 4textsuperscript{th} Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry : 28–31 August 2017, Chişinău, Moldova : book of abstracts / eds. Andrei Rotaru, Tudor Lupaşcu, Florentin Paladi. — Germany : Academica Greifswald, cop. 2017. — S. 260
13
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAlginate fibers based composites for medical applications
  AutorzyEwa STODOLAK, Marta BŁAŻEWICZ, Maciej Boguń
  ŹródłoActa Biochimica Polonica. — 2008 vol. 55 Suppl. 4, s. 79, O3.9
14
 • [referat, 2011]
 • TytułAnalysis of nanocomposite's foils by 2D IR correlation spectroscopy
  AutorzyC. PALUSZKIEWICZ, A. Weselucha-Birczynska, E. STODOLAK-ZYCH, M. HASIK
  ŹródłoXItextsuperscript{th} International Conference on Molecular Spectroscopy ICMS 2011 : from molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : Wrocław–Kudowa Zdrój, 17–21.09.2011 : programme, abstracts, list of participants / ed. Marek Drozd. — Wrocław : Polish Academy of Sciences. Department of Molecular Spectroscopy. Institute of Low Temperature and Structure Research, cop. [2011]. — S. 146
15
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAromatic peptides as components of potential scaffolds for regenerative medicine
  AutorzyWeronika Strzempek, Elżbieta Menaszek, Michał DZIADEK, Ewa STODOLAK-ZYCH, Maciej Boguń, Beata Kolasińska
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2017 vol. 20 no. 143 spec. iss., s. 74. — tekst: http://www-1biomat-1krakow-1pl-1000032160fce.wbg2.bg.agh.edu.pl/gazeta/archiwum/143F.pdf
16
17
18
 • [referat, 2007]
 • TytułBadania nad biozgodnością kompozytów polimerowych : polilaktyd/włókna alginianowe
  AutorzyK. Gadomska, E. STODOLAK, M. BŁAŻEWICZ
  ŹródłoIV Krakowskie warsztaty Inżynierii medycznej : Kraków, 17–18 maja 2007 : streszczenia. — [Kraków : Politechnika Krakowska. Instytut Mechaniki Stosowanej. Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki], [2007]. — S. 21
19
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania nad biozgodnością kompozytów polimerowych; polilaktyd/włókna alginianowe
  AutorzyKatarzyna Gadomska, Ewa STODOLAK, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoPrzegląd Lekarski. — 2007 t. 64 wyd. spec.: Inżynieria medyczna, s. 49–53
20
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania nad biozgodnością kompozytu: włókno węglowe/terpolimer PTFE/PVDF/PP
  AutorzyMarta BŁAŻEWICZ, Barbara Czajkowska, Ewa STODOLAK
  ŹródłoNew carbon and composite materials 2004 : progress in preparation, investigation and applications : 3textsuperscript{rd} international conference : Ustroń–Zawodzie 9–12 May 2004, Poland. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. [1], L.11
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania nad zwiększeniem funkcjonalności ektoprotez silikonowych
  AutorzyE. STODOLAK, H. Matraszek, A. Góra, S. BŁAŻEWICZ
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2008 vol. 11 no. 81–84 wyd. spec., s. 31–35
22
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułBadania przedkliniczne i kliniczne biomateriałów
  AutorzyJarosław Wieczorek, Ewa STODOLAK-ZYCH
  ŹródłoInżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 4, Biomateriały / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2016. — S. 83–97
23
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadania zmierzające do wzmocnienia połączenia silikonowych ektoprotez z klejami medycznymi
  AutorzyHalina Matraszek, Ewa STODOLAK, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoProtetyka Stomatologiczna. — 2009 R. 59 nr 3, s. 211
24
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułBadanie procesów degradacji biomateriałów
  AutorzyEwa STODOLAK-ZYCH
  ŹródłoInżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania. T. 4, Biomateriały / zespół red. monografii Władysław Torbicz [et al.] ; red. tomu Stanisław Błażewicz, Jan Marciniak. — [Warszawa] : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, cop. 2016. — S. 23–32
25
 • [referat, 2009]
 • TytułBioactive composites with resorbable matrix and nanocomposite fibres for regeretive medicine
  AutorzyE. STODOLAK, M. Bogun, M. BŁAŻEWICZ, G. Szparaga
  ŹródłoESB 2009 : 22textsuperscript{nd} European Conference on Biomaterials : 07–11th September, 2009 : Lausanne, CH. — [Switzerland : s. n.], [2009]. — S. [1]