Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Warzecha, mgr inż.

asystent

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-ke, * Katedra Elektroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506475244

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2009]
 • TytułAnaliza propagacji fal elektromagnetycznych w podziemnych wyrobiskach górniczych
  AutorzyC. WOREK, M. WARZECHA
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009 : Kraków, 16–20 lutego 2009 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — S. 375–381
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2006]
 • TytułControl of radiation heat transfer in vacuum system for the preparation of chalcopyrite films
  AutorzyMichał WARZECHA, Henryk JANKOWSKI, Tadeusz PISARKIEWICZ
  ŹródłoTwenty first European photovoltaic solar energy conference [Dokument elektroniczny] : proceedings of the international conference : Dresden, Germany 4–8 September 2006 / eds. J. Poortmans [et al.] ; WIP-Renewable Energies. — München : WIP-Renewable Energies, cop. 2006. — S. 2023–2027
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułCzytnik RFID przystosowany do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych
  AutorzyCezary WOREK, Marcin SZCZURKOWSKI, Łukasz KRZAK, Michał WARZECHA, Henryk JANKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2007 R. 83 nr 9, s. 94–97
 • słowa kluczowe: RFID w otoczeniu metalicznym, oprogramowanie w badaniach EMC, badania EMC urządzeń górniczych, czytnik RFID

  keywords: RFID in metallic environment, software in EMC test, EMC testing of mining equipment, RFID reader

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2007]
 • TytułModular process control system for photovoltaic thin film manufacturing
  AutorzyMichał WARZECHA, Henryk JANKOWSKI, Lidia MAKSYMOWICZ, Tadeusz PISARKIEWICZ
  ŹródłoELTE 2007 : IX electron technology conference : Kraków 4–7.09.2007 : book of abstracts / eds. Katarzyna Zakrzewska, Halina Czternastek, Barbara Swatowska, Michał Warzecha ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Department of Electronics. — Kraków : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STABIL, [2007]. — S. 248
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2006]
 • TytułNowoczesny sposób identyfikacji elementów sekcji obudowy ścianowej za pomocą technologii RFID
  AutorzyK. Fitowski, H. JANKOWSKI, [et al.], M. SZCZURKOWSKI, [et al.], M. WARZECHA, C. WOREK
  ŹródłoNowe trendy w budowie maszyn górniczych – 2006 : 27–28 luty 2006 r. Wysowa-Zdrój : konferencja naukowo-techniczna. — [Polska : s. n.], [2006]. — S. 37–39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułPomiary pirometryczne w modelowaniu termicznym lampy halogenowej stosowanej w procesie RTP
  AutorzyMichał WARZECHA, Henryk JANKOWSKI, Lidia MAKSYMOWICZ, Tadeusz PISARKIEWICZ
  ŹródłoElektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa). — 2008 R. 49 nr 6, s. 201–202
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2005]
 • TytułRadiowa łączność cyfrowa dla potrzeb automatyzacji pionowego transportu liniowego w szybach kopalnianych
  AutorzyGrzegorz Bomersbach, Marcin SZCZURKOWSKI, Michał WARZECHA, Cezary WOREK
  ŹródłoCzwarta Krajowa Konferencja Elektroniki : Darłowo, czerwiec 2005 : materiały konferencji, T. 1/2 / kom. red. Włodzimierz Janke (przewodn.), Maciej Bączek, Stefan Łuczak ; Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, 2005. — S. 231–236
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2005]
 • TytułRadiowa łączność cyfrowa w pionowych szybach kopalnianych
  AutorzyGrzegorz Bomersbach, Marcin SZCZURKOWSKI, Michał WARZECHA, Łukasz Krzak, Cezary WOREK
  ŹródłoPWT 2005 : Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 2005 : X poznańska konferencja naukowo-dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki : Poznań 8–9 grudnia 2005 : materiały konferencyjne / Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. — [Poznań : IEiT PP], [2005]. — S. 277–280
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2006]
 • TytułRapid temperature processing (RTP) system for selenization of photovoltaic materials
  AutorzyMichał WARZECHA, Henryk JANKOWSKI, Lidia MAKSYMOWICZ, Tadeusz PISARKIEWICZ, Cezary WOREK
  ŹródłoOptoelectronic and electronic sensors VI : 19–22 June 2006, Zakopane, Poland / ed. Tadeusz Pisarkiewicz. — Bellingham ; Washington : SPIE – ISOE, cop. 2006. — S. 634808-1–634808-5
 • keywords: selenization, Rapid Temperature Processing RTP, copper-indium diselenide, graphite reactor, power steering profile, thermal process modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.721040

12
 • [referat, 2005]
 • TytułRFID collection system of mining equipment in underground environment
  AutorzyK. Fitowski, J. Stankiewicz, H. JANKOWSKI, M. SZCZURKOWSKI, P. Jankowski-Mihułowicz, M. WARZECHA, Ł. Krzak, C. WOREK, A. Meder
  ŹródłoNEET'2005 : New Electrical and Electronic Technologies and their industrial implementation : IV international conference : Zakopane, Poland, June, 21–24, 2005 / eds. Paweł Węgierek, Tomasz Kołtunowicz. — Lublin : PWZN “PRINT-6” Sp. z o. o., 2005. — S. 250–253
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułRFID – nowa metoda identyfikacji elementów w podziemiach kopalń
  AutorzyKrzysztof Fitowski, Henryk JANKOWSKI [et al.], Marcin SZCZURKOWSKI, Joanna Rogala, Michał WARZECHA, Cezary WOREK
  ŹródłoNapędy i Sterowanie. — 2006 R. 8 nr 2, s. 82–88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2009]
 • TytułSterowanie MBS termicznym procesem próżniowej selenizacji warstw fotowoltaicznych
  AutorzyMichał WARZECHA, Henryk JANKOWSKI, Teresa KENIG, Lidia MAKSYMOWICZ, Tadeusz PISARKIEWICZ
  ŹródłoI Krajowa konferencja fotowoltaiki [Dokument elektroniczny] : Krynica Zdrój, 9–11 października 2009. — [Kraków : Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk], [2009]. — S. [1–6]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2009]
 • TytułSterowanie radiacyjnym transportem ciepła w układzie szybkiej obróbki termicznej (RTP)
  AutorzyMichał WARZECHA, Henryk JANKOWSKI, Lidia MAKSYMOWICZ, Tadeusz PISARKIEWICZ
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 109–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2005]
 • TytułSterowanie radiacyjnym transportem energii cieplnej w próżniowych systemach do wytwarzania materiałów fotowoltaicznych
  AutorzyHenryk JANKOWSKI, Marcin SZCZURKOWSKI, Tadeusz PISARKIEWICZ, Michał WARZECHA, Cezary WOREK
  ŹródłoKKTP 2005 : VII Krajowa Konferencja Techniki Próżni : 18–21 września 2005 Cedzyna k/Kielc : program i streszczenia prac / Polskie Towarzystwo Próżniowe, Przemysłowy Instytut Elektroniki, Politechnika Warszawska IMiO. — [Polska. : s. n.], [2005]. — S. [1], P-10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2005]
 • TytułSystem identyfikacji elementów maszyn górniczych z wykorzystaniem technologii RFID
  AutorzyKrzysztof Fitowski, Henryk JANKOWSKI, Łukasz Krzak, Jacek Stankiewicz, Marcin SZCZURKOWSKI, Michał WARZECHA, Cezary WOREK
  ŹródłoPWT 2005 : Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 2005 : X poznańska konferencja naukowo-dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki : Poznań 8–9 grudnia 2005 : materiały konferencyjne / Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. — [Poznań : IEiT PP], [2005]. — S. 281–286
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • [referat, 2006]
 • TytułThermal process modeling as a step in photovoltaic material technology improvement
  AutorzyMichał WARZECHA
  ŹródłoTools of information technology : proceedings of the 1textsuperscript{st} conference : Rzeszów, Poland 15 September 2006 / ed. Andrzej Kos ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. — [Rzeszów : s. n.], cop. 2006. — S. 114–119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWykorzystanie technologii RFID oraz nowoczesnych systemów bazodanowych do ewidencji części maszyn góniczych i oceny ich stanu technicznego
  AutorzyDariusz Jenczmyk, Joanna Rogala, Cezary WOREK, Łukasz KRZAK, Marcin SZURKOWSKI, Michał WARZECHA
  ŹródłoMechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. — 2006 R. 44 nr 5, s. 38–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: