Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Kanak, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektronika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0871-7095

ResearcherID: N-4668-2015

Scopus: 8852353900

PBN: 909685

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 149, z ogólnej liczby 149 publikacji Autora


1
 • $^{59}Co$ NMR analysis of $CoFeB-MgO$ based magnetic tunnel junctions
2
 • $^{59}Co$ NMR analysis of $CoFeB-MgO$ based magnetic tunnel junctions
3
 • A comparative study on the Cu/Ni multilayer period using two X-ray wavelengths
4
 • AFM studies of RF sputtered and annealed tungsten trioxide thin films in view of gas sensors applications
5
 • Amorphous FeSiB ribbons crystallized by using laser interference treatment
6
 • Analiza lokalnych prądów tunelowych w magnetycznym złączu tunelowym z wykorzystaniem mikroskopu C-AFM
7
 • Analiza strukturalna wielowarstw na przykładzie magnetycznych złącz tunelowych
8
 • Analiza wpływu warstw buforowych na szorstkość i własności magnetyczne złącz tunelowych z użyciem mikroskopii AFM oraz MFM
9
 • Anomalous behavior of field-like torque in metallic trilayers: theory and experiment
10
 • Antiferromagnetic coupling in CoFeB/Ru/CoFeB prepared by sputtering and ion beam deposition
11
 • Application of Grazing Incidence X-Ray Analysis (GIXA) for multilayer systems
12
 • Application of position-sensitive silicon strip detector for X-ray diffraction of thin films and multilayers
13
 • Application of silicon strip detector for X-ray diffraction on metallic multilayer systems
14
 • Application of silicon strip detector for X-ray diffraction on metallic multilayers
15
 • Application of spin transfer torque in magnetic tunnel junction
16
 • Badania mikrostruktury cienkowarstwowych elementów elektroniki spinowej
17
 • Badania struktury domenowej w układach multiferroicznych
18
 • Buffer influence on magnetic dead layer, critical current and thermal stability in magnetic tunnel junctions with perpendicular magnetic anisotropy
19
20
 • Co nowego w spintronice?
21
 • Comparative research of the structure of Cu/Ni multilayers using various X-ray wavelenghts
22
 • Conductance study of magnetic tunnel junctions with an ultrathin MgO barrier
23
 • Correlation between buffer layers structure and micromagnetic properties of ${Co/Pt}$ multilayers
24
 • Correlation between microstructure and exchange coupling parameters of $Ir-Mn$ based MTJ
25
 • Correlation between structure and exchange coupling parameters of $IrMn$ based MTJ