Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Mazur, dr

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7869-1823 połącz konto z ORCID

ResearcherID: C-7811-2018

Scopus: 57044415100

PBN: 5e709346878c28a0473a6349

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułA comparison of screenings management systems based on selected examples of wastewater treatment plants
  AutorzyA. NOWAK, R. MAZUR, K. Chmielowski, D. Bedla
  ŹródłoMultidirectional research in agriculture, forestry and technology [Dokument elektroniczny] : 6th international conference for young researchers : 24–25 April 2017, Kraków : book of abstracts / PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 130
 • keywords: screenings, municipal wastewater treatment plant, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA emph{Lymnaea stagnalis} embryo test for toxicity bioindication of acidification and ammonia pollution in water
  AutorzyRobert MAZUR, Wu Shubiao, Krzysztof Szoszkiewicz, Dawid Bedla, Agata Nowak
  ŹródłoWater [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 8 iss. 7 art. no. 295, s. 1–15
 • keywords: acute toxicity test, bioindicators, water pollution, aquatic molluscs, bioassay

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/w8070295

3
 • [referat, 2022]
 • TytułAnaliza jakościowa wód powierzchniowych w obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo
  AutorzyStanisław LACH, Agnieszka Kowalczyk, Marek KOPACZ, Beata Grabowska-Polanowska, Zbigniew KOWALEWSKI, Mateusz JAKUBIAK, Robert MAZUR
  ŹródłoInfrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : książka abstraktów XXVIII konferencji naukowej : Kościelisko (Polska), 1-3 czerwca 2022 / Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. — Kraków : Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2022. — S. 34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułApplication of Effective Microorganisms technology as a lake restoration tool - a case study of Muchawka Reservoir
  AutorzyMarcin Sitarek, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Robert MAZUR, Bartosz Czarnecki, Jakub P. Pyka, Konrad Stawecki, Magdalena Olech, Sławomir Sołtysiak, Andrzej Kapusta
  ŹródłoJournal of Elementology. — 2017 vol. 22 iss. 2, s. 529–543. — tekst: http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/1196/
 • keywords: remediation, EM, restoration, nutrients, eutrophization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5601/jelem.2016.21.2.1196

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułApplication of the computer image analyses in the embryotests as a new method of water biomonitoring
  AutorzyR. MAZUR, P. Lewicki
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 409–412
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadania efektywności natleniania ścieków przy zastosowaniu nowych technologii dyfuzorów mikropęcherzykowych
  AutorzyKrzysztof Chmielowski, Robert MAZUR, Ewa Dacewicz
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2019 t. 98 nr 9, s. 1392–1394
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.9.4

7
 • [referat, 2009]
 • TytułBadanie toksyczności ostrej związków Brij metodą Fluotox na {em Daphnia magna} oraz przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu w automatyzacji biotestu
  AutorzyRobert MAZUR, Piotr Lewicki
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 379–386
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2021]
 • TytułBioremediacja jezior na przykładzie jeziora Bąk w miejscowości Okonek : [streszczenie]
  AutorzyRobert MAZUR, Aleksandra WAGNER
  ŹródłoOchrona i inżynieria środowiska - zrównoważony rozwój [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 23–24 września 2021, Kraków. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza], [2021]. — Ekran [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEcological classification of artificial reservoirs in Polish lowlands according to Water Framework Directive requirements
  AutorzyRobert MAZUR, Krzysztof Szoszkiewicz, Agata NOWAK, Karol Pietruczuk, Joanna Chmist
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2017 vol. 26 no. 1, s. 205–210
 • keywords: dam reservoir, Water Framework Directive, ecological potential, water monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15244/pjoes/64306

12
13
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułEkotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowej
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEkotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — S. 75–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2006]
 • TytułEmbryo-tests
  AutorzyRobert MAZUR
  ŹródłoEURO-ECO 2006 : 11textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18textsuperscript{th}–19textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 103
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInfluence of deposition of fine plant debris in river floodplain shrubs on flood flow conditions - The Warta River case study
  AutorzyRobert MAZUR, Tomasz Kałuża, Joanna Chmist, Natalia Walczak, Ireneusz Laks, Paweł Strzeliński
  ŹródłoPhysics and Chemistry of the Earth. — 2016 vol. 94, s. 106–113. — tekst: https://goo.gl/u4rZZI
 • keywords: flow conditions, flood risk, organic debris, lowland river

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.pce.2015.12.002

16
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułIntegrated innovative biotechnology for optimization of environmental bioprocesses and a green economy
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI [et al.], Robert MAZUR, Agata Nowak, Małgorzata ŚLIWKA, Obid TURSUNOV, Aleksandra WAGNER [et al.]
  ŹródłoOptimization and applicability of bioprocesses / eds. Hemant J. Purohit, [et al.]. — Singapore : Springer Nature Singapore Pte Ltd., cop. 2017. — S. 27–71
 • keywords: sustainable development, environmental education, adaptation, biodiversity, climate change, bioenergy, bioremediation, bio-based economy, laser biostimulation, microalgae biomass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-981-10-6863-8_3

17
18
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułInvolving diverse stakeholders for sustainable development: some learning experiences from across Poland
  AutorzyJan DOBROWOLSKI, Justyna Kobylarczyk, Aleksandra L. WAGNER, Robert MAZUR
  ŹródłoOptimizing open and distance learning in higher education institutions / eds. Umesh Chandra Pandey, Verlaxmi Indrakanti. — Hershey : Information Science Reference, cop. 2018. — S. 336–358
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4018/978-1-5225-2624-7.ch016

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułKrakowska zieleń w obliczu zmian klimatu
  AutorzyAleksandra WAGNER, Agata MAZUR, Robert MAZUR
  ŹródłoPrzegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. — 2021 nr 1, s. 46–49
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKrystalizacja struwitu i hydroksyapatytu w procesie usuwania związków biogennych na złożu filtracyjnym
  AutorzyEwa Wąsik, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski, Agata NOWAK, Robert MAZUR
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1739–1743
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.8.27

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułLakes restoration: analysis of terminology incorrectly used in the scientific literature
  AutorzyRobert MAZUR
  ŹródłoActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. — 2019 vol. 18 no. 2, s. 135–146. — tekst: http://acta.urk.edu.pl/pdf-109623-42083?filename=REKULTYWACJA%20JEZIOR_.pdf
 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia wodne, odnowa wód powierzchniowych, rekultywacja zbiorników wodnych, rekultywacja wód

  keywords: reclamation, water pollution, lake restoration, water purification treatment, water restoration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułMicrobiological bioremediation of the Kamienna Góra dam reservoir
  AutorzyRobert MAZUR, Marcin Sitarek
  ŹródłoActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. — 2020 vol. 19 iss. 1, s. 47–59. — tekst: http://acta.urk.edu.pl/pdf-118094-51741?filename=BIOREMEDIACJA.pdf
 • słowa kluczowe: bioremediacja jezior eutroficznych, bioremediacja mikrobiologiczna, zanieczyszczenia jezior, degradacja jakości wody

  keywords: water reclamation, eutrophic lake bioremediation, polluted lakes, water degradation, microbiological biopreparation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułModel studies on the effectiveness of MBBR reactors for the restoration of small water reservoirs
  AutorzyAgata NOWAK, Robert MAZUR, Ewa PANEK, Joanna Chmist
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 30 art. no. 02004, s. 1–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183002004

24
 • [referat, 2017]
 • TytułModel studies on the effectiveness of MBSBR reactors for the restoration of small water reservoirs
  AutorzyK. Chmielowski, A. NOWAK, R. MAZUR, E. PANEK, J. Chmist
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 133–134
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25