Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Mazur, dr

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7869-1823 połącz konto z ORCID

ResearcherID: C-7811-2018

Scopus: 57044415100

PBN: 5e709346878c28a0473a6349

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułA comparison of screenings management systems based on selected examples of wastewater treatment plants
  AutorzyA. NOWAK, R. MAZUR, K. Chmielowski, D. Bedla
  ŹródłoMultidirectional research in agriculture, forestry and technology [Dokument elektroniczny] : 6th international conference for young researchers : 24–25 April 2017, Kraków : book of abstracts / PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 130
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA emph{Lymnaea stagnalis} embryo test for toxicity bioindication of acidification and ammonia pollution in water
  AutorzyRobert MAZUR, Wu Shubiao, Krzysztof Szoszkiewicz, Dawid Bedla, Agata Nowak
  ŹródłoWater [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 8 iss. 7 art. no. 295, s. 1–15
3
 • [referat, 2022]
 • TytułAnaliza jakościowa wód powierzchniowych w obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo
  AutorzyStanisław LACH, Agnieszka Kowalczyk, Marek KOPACZ, Beata Grabowska-Polanowska, Zbigniew KOWALEWSKI, Mateusz JAKUBIAK, Robert MAZUR
  ŹródłoInfrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : książka abstraktów XXVIII konferencji naukowej : Kościelisko (Polska), 1-3 czerwca 2022 / Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. — Kraków : Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2022. — S. 34
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułApplication of Effective Microorganisms technology as a lake restoration tool - a case study of Muchawka Reservoir
  AutorzyMarcin Sitarek, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Robert MAZUR, Bartosz Czarnecki, Jakub P. Pyka, Konrad Stawecki, Magdalena Olech, Sławomir Sołtysiak, Andrzej Kapusta
  ŹródłoJournal of Elementology. — 2017 vol. 22 iss. 2, s. 529–543. — tekst: http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/1196/
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułApplication of the computer image analyses in the embryotests as a new method of water biomonitoring
  AutorzyR. MAZUR, P. Lewicki
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 409–412
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadania efektywności natleniania ścieków przy zastosowaniu nowych technologii dyfuzorów mikropęcherzykowych
  AutorzyKrzysztof Chmielowski, Robert MAZUR, Ewa Dacewicz
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2019 t. 98 nr 9, s. 1392–1394
7
 • [referat, 2009]
 • TytułBadanie toksyczności ostrej związków Brij metodą Fluotox na {em Daphnia magna} oraz przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu w automatyzacji biotestu
  AutorzyRobert MAZUR, Piotr Lewicki
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 379–386
8
9
 • [referat, 2021]
 • TytułBioremediacja jezior na przykładzie jeziora Bąk w miejscowości Okonek : [streszczenie]
  AutorzyRobert MAZUR, Aleksandra WAGNER
  ŹródłoOchrona i inżynieria środowiska - zrównoważony rozwój [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 23–24 września 2021, Kraków. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza], [2021]. — Ekran [1]
10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEcological classification of artificial reservoirs in Polish lowlands according to Water Framework Directive requirements
  AutorzyRobert MAZUR, Krzysztof Szoszkiewicz, Agata NOWAK, Karol Pietruczuk, Joanna Chmist
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2017 vol. 26 no. 1, s. 205–210
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułEfficiency of nutrient removal from household wastewater in nonwoven bioreactors
  AutorzyKrzysztof Chmielowski, Robert MAZUR, Agata NOWAK, Dawid Bedla, Jakub Mazurkiewicz, Marcin Spychała
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2019 vol. 28 no. 4, s. 2099–2108. — tekst: http://www.pjoes.com/pdf-90624-35604?filename=Efficiency%20of%20Nutrient.pdf
13
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułEkotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowej
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEkotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — S. 75–82
14
 • [referat, 2006]
 • TytułEmbryo-tests
  AutorzyRobert MAZUR
  ŹródłoEURO-ECO 2006 : 11textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18textsuperscript{th}–19textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 103
15
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInfluence of deposition of fine plant debris in river floodplain shrubs on flood flow conditions - The Warta River case study
  AutorzyRobert MAZUR, Tomasz Kałuża, Joanna Chmist, Natalia Walczak, Ireneusz Laks, Paweł Strzeliński
  ŹródłoPhysics and Chemistry of the Earth. — 2016 vol. 94, s. 106–113. — tekst: https://goo.gl/u4rZZI
16
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułIntegrated innovative biotechnology for optimization of environmental bioprocesses and a green economy
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI [et al.], Robert MAZUR, Agata Nowak, Małgorzata ŚLIWKA, Obid TURSUNOV, Aleksandra WAGNER [et al.]
  ŹródłoOptimization and applicability of bioprocesses / eds. Hemant J. Purohit, [et al.]. — Singapore : Springer Nature Singapore Pte Ltd., cop. 2017. — S. 27–71
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułInterdyscyplinarna współpraca w zakresie edukacji na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Narodowego Cinque Terre (Włochy)
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI, Józef JACHIMSKI, Beata HEJMANOWSKA, Aleksandra WAGNER, Adam BOROŃ, Wojciech DRZEWIECKI, Sławomir MIKRUT, Małgorzata ŚLIWKA, Robert MAZUR, Mateusz JAKUBIAK, Barbara PATUŁA
  ŹródłoGeodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 167–182. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_13.pdf
18
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułInvolving diverse stakeholders for sustainable development: some learning experiences from across Poland
  AutorzyJan DOBROWOLSKI, Justyna Kobylarczyk, Aleksandra L. WAGNER, Robert MAZUR
  ŹródłoOptimizing open and distance learning in higher education institutions / eds. Umesh Chandra Pandey, Verlaxmi Indrakanti. — Hershey : Information Science Reference, cop. 2018. — S. 336–358
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułKrakowska zieleń w obliczu zmian klimatu
  AutorzyAleksandra WAGNER, Agata MAZUR, Robert MAZUR
  ŹródłoPrzegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. — 2021 nr 1, s. 46–49
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKrystalizacja struwitu i hydroksyapatytu w procesie usuwania związków biogennych na złożu filtracyjnym
  AutorzyEwa Wąsik, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski, Agata NOWAK, Robert MAZUR
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1739–1743
21
22
23
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułModel studies on the effectiveness of MBBR reactors for the restoration of small water reservoirs
  AutorzyAgata NOWAK, Robert MAZUR, Ewa PANEK, Joanna Chmist
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 30 art. no. 02004, s. 1–10
24
 • [referat, 2017]
 • TytułModel studies on the effectiveness of MBSBR reactors for the restoration of small water reservoirs
  AutorzyK. Chmielowski, A. NOWAK, R. MAZUR, E. PANEK, J. Chmist
  ŹródłoIWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 133–134
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułModelling of long term low water level in the mountain river catchments area
  AutorzyMarek T. KOPACZ, Zbigniew KOWALEWSKI, Luis Santos, Robert MAZUR, Vasco Lopes, Agnieszka Kowalczyk, Dominika Bar-Michalczyk
  ŹródłoJournal of Water and Land Development [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2021 no. 51, s. 225–232. — tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/139033/edition/122174/content