Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Mazur, dr

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7869-1823 połącz konto z ORCID

ResearcherID: C-7811-2018

Scopus: 57044415100

PBN: 5e709346878c28a0473a6349

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem6262036
202311
2022633
2021413
2020514
201966
20186123
201711263
2016523
2010211
2009321
20085122
200711
2006523
200422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem622636
202311
202266
2021431
2020523
2019615
2018615
20171129
2016532
2010211
2009312
2008541
200711
2006514
2004211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem624913
202311
202266
2021431
2020541
2019651
2018633
20171174
2016532
201022
200933
200855
200711
2006541
200422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem622735
202311
2022633
2021413
2020541
201966
2018624
20171138
2016532
201022
2009312
2008514
200711
2006514
2004211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem623527
202311
2022633
2021422
2020541
201966
2018642
20171156
2016532
201022
2009312
2008532
200711
200655
200422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem624022
202311
2022633
2021431
202055
201966
2018642
20171156
2016532
201022
2009312
2008541
200711
200655
2004221
 • A comparison of screenings management systems based on selected examples of wastewater treatment plants / A. NOWAK, R. MAZUR, K. Chmielowski, D. Bedla // W: Multidirectional research in agriculture, forestry and technology [Dokument elektroniczny] : 6th international conference for young researchers : 24–25 April 2017, Kraków : book of abstracts / PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: screenings, municipal wastewater treatment plant, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A \emph{Lymnaea stagnalis} embryo test for toxicity bioindication of acidification and ammonia pollution in water / Robert MAZUR, Wu Shubiao, Krzysztof Szoszkiewicz, Dawid Bedla, Agata Nowak // Water [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4441. — 2016 vol. 8 iss. 7 art. no. 295, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.mdpi.com/2073-4441/8/7/295/pdf [2017-05-31]. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-16. — A. Nowak – afiliacja: Poznań University of Life Sciences

 • keywords: acute toxicity test, bioindicators, water pollution, aquatic molluscs, bioassay

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/w8070295

3
 • Analiza jakościowa wód powierzchniowych w obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo[Qualitative analysis of surface waters in intensively used agricultural areas] / Stanisław LACH, Agnieszka Kowalczyk, Marek KOPACZ, Beata Grabowska-Polanowska, Zbigniew KOWALEWSKI, Mateusz JAKUBIAK, Robert MAZUR // W: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : książka abstraktów XXVIII konferencji naukowej : Kościelisko (Polska), 1-3 czerwca 2022 = Infrastructure and environment in circular economy : conference materials of XXVIII scientific conference / Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2022. — e-ISBN: 978-83-966062-0-4. — S. 34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.infraeco.pl/pl/news?plik=2351 [2022-09-29]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of Effective Microorganisms technology as a lake restoration tool - a case study of Muchawka Reservoir / Marcin Sitarek, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Robert MAZUR, Bartosz Czarnecki, Jakub P. Pyka, Konrad Stawecki, Magdalena Olech, Sławomir Sołtysiak, Andrzej Kapusta // Journal of Elementology ; ISSN 1644-2296. — 2017 vol. 22 iss. 2, s. 529–543. — Bibliogr. s. 542–543, Abstr.. — tekst: http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/1196/

 • keywords: remediation, EM, restoration, nutrients, eutrophization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5601/jelem.2016.21.2.1196

5
 • Application of the computer image analyses in the embryotests as a new method of water biomonitoring / R. MAZUR, P. Lewicki // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 409–412. — Bibliogr. s. 412, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania efektywności natleniania ścieków przy zastosowaniu nowych technologii dyfuzorów mikropęcherzykowychStudies on the effectiveness of wastewater aeration with application of new technologies of micro-bubble diffusers / Krzysztof Chmielowski, Robert MAZUR, Ewa Dacewicz // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 9, s. 1392–1394. — Bibliogr. s. 1394

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.9.4

7
 • Badanie toksyczności ostrej związków Brij metodą Fluotox na {\em Daphnia magna} oraz przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu w automatyzacji biotestuThe acute toxicity studies of the Brij detergents with the Fluotox method and the computer image analysis in the automatization of the biotest on {\it Daphnia magna} / Robert MAZUR, Piotr Lewicki // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 379–386. — Bibliogr. s. 385–386, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Bioremediacja jezior na przykładzie jeziora Bąk w miejscowości Okonek : [streszczenie][Bioremediation of lakes on the example of Bąk lake in Okonek : abstract] / Robert MAZUR, Aleksandra WAGNER // W: Ochrona i inżynieria środowiska - zrównoważony rozwój [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 23–24 września 2021, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza], [2021]. — Ekran [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://szkola.imir.agh.edu.pl/konferencja/?n0=str&nr=9 [2022-02-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Ecological classification of artificial reservoirs in Polish lowlands according to Water Framework Directive requirements / Robert MAZUR, Krzysztof Szoszkiewicz, Agata NOWAK, Karol Pietruczuk, Joanna Chmist // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2017 vol. 26 no. 1, s. 205–210. — Bibliogr. s. 209–210, Abstr.

 • keywords: dam reservoir, Water Framework Directive, ecological potential, water monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15244/pjoes/64306

12
 • Efficiency of nutrient removal from household wastewater in nonwoven bioreactors / Krzysztof Chmielowski, Robert MAZUR, Agata NOWAK, Dawid Bedla, Jakub Mazurkiewicz, Marcin Spychała // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2019 vol. 28 no. 4, s. 2099–2108. — Bibliogr. s. 2107–2108, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-04. — tekst: http://www.pjoes.com/pdf-90624-35604?filename=Efficiency%20of%20Nutrient.pdf

 • keywords: biofilm, wastewater treatment, non woven filters, biological wastewater treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15244/pjoes/90624

13
 • Ekotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowejEcotoxicological study for primary prevention of environmental health hazard and protection of the biodiversity in relation to environmental biotechnology / Jan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK // W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — ISBN: 978-83-921167-8-3. — S. 75–82. — Bibliogr. s. 80–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Embryo-tests / Robert MAZUR // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Influence of deposition of fine plant debris in river floodplain shrubs on flood flow conditions - The Warta River case study / Robert MAZUR, Tomasz Kałuża, Joanna Chmist, Natalia Walczak, Ireneusz Laks, Paweł Strzeliński // Physics and Chemistry of the Earth ; ISSN 1474-7065. — 2016 vol. 94, s. 106–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-21. — 3rd international conference on Ecohydrology, soil and Climate Change, EcoHCC’14. — tekst: https://goo.gl/u4rZZI

 • keywords: flow conditions, flood risk, organic debris, lowland river

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.pce.2015.12.002

16
17
18
 • Involving diverse stakeholders for sustainable development: some learning experiences from across Poland / Jan DOBROWOLSKI, Justyna Kobylarczyk, Aleksandra L. WAGNER, Robert MAZUR // W: Optimizing open and distance learning in higher education institutions / eds. Umesh Chandra Pandey, Verlaxmi Indrakanti. — Hershey : Information Science Reference, cop. 2018. — (Advances in Educational Technologies and Instructional Design Book Series ; ISSN 2326-8905). — ISBN: 9781522526247 ; e-ISBN: 9781522526254. — S. 336–358. — Bibliogr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4018/978-1-5225-2624-7.ch016

19
 • Krakowska zieleń w obliczu zmian klimatu[Krakow's green in the face of climate change] / Aleksandra WAGNER, Agata MAZUR, Robert MAZUR // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2021 nr 1, s. 46–49. — Bibliogr. s. 49. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Krystalizacja struwitu i hydroksyapatytu w procesie usuwania związków biogennych na złożu filtracyjnymCrystallization of struvite and hydroxyapatite during removal of biogenic compounds on the filter bed / Ewa Wąsik, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski, Agata NOWAK, Robert MAZUR // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1739–1743. — Bibliogr. s. 1743

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.8.27

21
 • Lakes restoration: analysis of terminology incorrectly used in the scientific literatureRekultywacja jezior: analiza błędnie zastosowanej terminologii w literaturze fachowej / Robert MAZUR // Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus ; ISSN 1644-0765. — 2019 vol. 18 no. 2, s. 135–146. — Bibliogr. s. 144–145, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://acta.urk.edu.pl/pdf-109623-42083?filename=REKULTYWACJA%20JEZIOR_.pdf

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia wodne, odnowa wód powierzchniowych, rekultywacja zbiorników wodnych, rekultywacja wód

  keywords: reclamation, water pollution, lake restoration, water purification treatment, water restoration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Microbiological bioremediation of the Kamienna Góra dam reservoirBioremediacja mikrobiologiczna zbiornika zaporowego w Kamiennej Górze / Robert MAZUR, Marcin Sitarek // Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus ; ISSN 1644-0765. — 2020 vol. 19 iss. 1, s. 47–59. — Bibliogr. s. 57–58, Abstr.. — tekst: http://acta.urk.edu.pl/pdf-118094-51741?filename=BIOREMEDIACJA.pdf

 • słowa kluczowe: bioremediacja jezior eutroficznych, bioremediacja mikrobiologiczna, zanieczyszczenia jezior, degradacja jakości wody

  keywords: water reclamation, eutrophic lake bioremediation, polluted lakes, water degradation, microbiological biopreparation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Model studies on the effectiveness of MBBR reactors for the restoration of small water reservoirs / Agata NOWAK, Robert MAZUR, Ewa PANEK, Joanna Chmist // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 30 art. no. 02004, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/05/e3sconf_iwa2018_02004.pdf [2018-02-07]. — Bibliogr. s. 8–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-06. — The first conference of the International Water Association IWA for young scientist in Poland “Water, Wastewater and Energy in Smart Cities” : Cracow, Poland, September 12–13, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183002004

24
 • Model studies on the effectiveness of MBSBR reactors for the restoration of small water reservoirs / K. Chmielowski, A. NOWAK, R. MAZUR, E. PANEK, J. Chmist // W: IWA Poland [Dokument elektroniczny] : the International Water Association : 1\textsuperscript{st} IWA Polish young water professionals conference : water, wastewater and energy in smart cities : 12–13 September 2017, Cracow, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 133–134. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25