Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Śliwka, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2056-9849 orcid iD

ResearcherID: W-1630-2018

Scopus: 55177694200

PBN: 5e70922b878c28a0473910bf

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2008]
 • TytułBiostimulation with coherent light : advanced salty soil reclamation method
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoINTERTECH 2008 : 1textsuperscript{st} international interdisciplinary technical conference of young scientists : April 17–18, 2008, Poznań, Poland : proceedings / eds. Piotr Rydlichowski, Adrian Kliks, Paweł Sroka ; Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : USDPP, [2008]. — S. 98–102
2
 • [referat, 2008]
 • TytułBiotechnologia laserowa – przyszłościową perspektywą dla inżynierii środowiska
  AutorzyJoanna Rzepka, Mateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoCzłowiek – cywilizacja – przyszłość : VI konferencja naukowa studentów : Wrocław, 12–14 maja 2008 r. : referaty, T. 1. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — S. 487–491
3
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułEkotoksykologiczne przesłanki dla profilaktyki środowiskowych zagrożeń dla zdrowia i ochrony bioróżnorodności w relacji do biotechnologii środowiskowej
  AutorzyJan W. DOBROWOLSKI, Katarzyna GOWIN, Mateusz JAKUBIAK, Piotr Lewicki, Robert MAZUR, Anna Ślązak, Małgorzata ŚLIWKA, Agnieszka ZIELIŃSKA-LOEK
  ŹródłoEkotoksykologia w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kołwzan i Kazimierza Grabasa ; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski. — [Wrocław] : PZIiTS. Oddział Dolnośląski, 2008. — S. 75–82
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułInnovative methods of wastewater management and reclamation of degraded lands
  AutorzyM. JAKUBIAK, M. ŚLIWKA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 245–248
5
 • [referat, 2008]
 • TytułThe application of laser biotechnology in environmental engineering
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK
  ŹródłoINTERTECH 2008 : 1textsuperscript{st} international interdisciplinary technical conference of young scientists : April 17–18, 2008, Poznań, Poland : proceedings / eds. Piotr Rydlichowski, Adrian Kliks, Paweł Sroka ; Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej. — Poznań : USDPP, [2008]. — S. 103–106
6
 • [referat, 2008]
 • TytułUse of wetlands for water quality improvement : artificial purification swamps and wastewater gardens
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoCzłowiek – cywilizacja – przyszłość : VI konferencja naukowa studentów : Wrocław, 12–14 maja 2008 r. : referaty, T. 1. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — S. 439–444
7
 • [referat, 2008]
 • TytułWoda jako źródło energii – elektrownie szczytowo-pompowe
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK
  ŹródłoZielone prądy w edukacji / red. Małgorzata Śliwka, Mateusz Jakubiak ; Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. — 3 ed.. — Kraków : PTIE. Oddział, 2008. — S. 81–87
8
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułZagospodarowanie i rekultywacja terenów o podwyższonym zasoleniu zdegradowanych w wyniku działalności górniczej
  AutorzyMateusz JAKUBIAK, Małgorzata ŚLIWKA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 129–138
9
 • [referat, 2008]
 • TytułZastosowanie biotechnologii laserowej w naturalnych metodach oczyszczania ścieków
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK
  ŹródłoCzłowiek – cywilizacja – przyszłość : VI konferencja naukowa studentów : Wrocław, 12–14 maja 2008 r. : referaty, T. 2. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — S. 315–320
10
 • [materiały konferencyjne (red.), 2008]
 • TytułZielone prądy w edukacji
  Autorzyred. Małgorzata ŚLIWKA, Mateusz JAKUBIAK ; Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
  Details3 ed.. — Kraków : PTIE. Oddział, 2008. — 87 s.